Business

ΟΠΑΠ: Αύξηση στα EBITDA 3ου τριμήνου -ανήλθαν σε 105 εκατ. ευρώ

  • NewsRoom
Jan Karas, CEO ΟΠΑΠ

Jan Karas, CEO ΟΠΑΠ


Βελτίωση μεγεθών παρουσίασε στο τρίτο τρίμηνο του 2ο2ο η ΟΠΑΠ, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου,  Τα EBITDA γ’ τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €105,0εκ. (ενώ το γ’ τρίμηνο 2019 ήταν €103,5εκ.) ενισχυμένα κατά 1,5%, ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικής διαχείρισης των εξόδων και της αυξημένης συνεισφοράς της Kaizen Gaming.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) εννεαμήνου 2020 διαμορφώθηκαν στα €898,9εκ. μειωμένα κατά 23,4% σε ετήσια βάση και στο γ’ τρίμηνο 2020 στα €391,0εκ., ελαφρώς μειωμένα κατά 0,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, τείνοντας σταδιακά στην επιχειρησιακή κανονικότητα.
-Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε στο εννεάμηνο 2020 κατά 25,9% και διαμορφώθηκε σε €338,2εκ.
(εννεάμηνο 2019: €456,5εκ.). Το γ’ τρίμηνο 2020 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €147,1εκ. (γ’ τρίμηνο 2019: €152,5εκ.) μειωμένο κατά 3,6% σε ετήσια βάση.
– Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 31,9% στα
€207,6εκ. (εννεάμηνο 2019: €304,9εκ.), ή μείωση 27,8% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη
συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη. Τα EBITDA γ’ τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €105,0εκ.
(γ’ τρίμηνο 2019: €103,5εκ.) ενισχυμένα κατά 1,5%, ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικής διαχείρισης των
εξόδων και της αυξημένης συνεισφοράς της Kaizen Gaming.
Όσον αφορά στα λειτουργικά έξοδα εννεαμήνου 2020 διαμορφώθηκαν στα €182,5εκ. μειωμένα κατά 5,9% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα των άμεσων ενεργειών περιορισμού του κόστους κατά τη διάρκεια επιβολής των περιοριστικών μέτρων. Τα λειτουργικά έξοδα το γ’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €57,7εκ. μειωμένα κατά 3,8% σε ετήσια βάση αποδεικνύοντας τη διαρκή προσήλωση στη βελτιστοποίηση της κοστολογικής βάσης.
Τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο 2020 διαμορφώθηκαν στα €73,2εκ. μειωμένα κατά 47,9% (εννεάμηνο 2019:
€140,6εκ.) ή μειωμένα κατά 38,3% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων
κονδυλίων και στα δύο έτη. Στο γ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €52,8εκ. (γ’ τρίμηνο 2019:
€48,8εκ.) αυξημένα κατά 8,3%.

Η επίπτωση των μέτρων αν διαρκέσουν ως 30/11 /20

Σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα που είναι σε ισχύ από τις 5/11/2020, η εταιρεία αναφέρει: “Υποθέτοντας ότι τα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα θα διαρκέσουν έως τις 30 Νοεμβρίου, ο οικονομικός αντίκτυπος των μέτρων αυτών εκτιμάται σε €113-120 εκατ. σε επίπεδο Καθαρών Εσόδων προ Εισφορών (GGR) και σε € 45-
50 εκατ. σε επίπεδο Κερδών προ τόκων, φόρων κι αποσβέσεων (EBITDA).

Νέα σύμβαση παιγνίων

Η εταιρεία υπενθυμίζει ότι από τις 13.10.2020, σύμφωνα με την από 29.04.2013 τροποποίηση της από 12.12.2011 Πρόσθετης Πράξης μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) και της ΟΠΑΠ Α.Ε., τέθηκε σε ισχύ η 10ετής επέκταση της διάρκειας του αποκλειστικού δικαιώματος της Εταιρείας για τη διεξαγωγή, διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία συγκεκριμένων αριθμολαχείων και επίγειων παιχνιδιών πρόγνωσης  αθλητικών γεγονότων.

Ως αντάλλαγμα για την παράταση της παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος για την περίοδο
13.10.2020 έως 12.10.2030, η Εταιρεία κατέβαλε το 2011 συνολικό ποσό ύψους €375 εκ.

Ισχυρή είναι η  ταμειακή θέση της εταιρείας στο εννεάμηνο με καθαρό δανεισμό στα €555,7εκ. και δείκτη Καθαρός Δανεισμός/LTM EBITDA στο 1.7x.
Σημειώνεται ότι από το τρίτο τρίμηνο είναι  αυξανόμενη η συνεισφορά της Kaizen Gaming σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη προσφορά του διαδικτυακού στοιχηματισμού ΟΠΑΠ.
Ο κ. Jan Karas, Acting CEO του ΟΠΑΠ, για τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου 2020 δήλωσε:

«Τα αποτελέσματά μας για το τρίτο τρίμηνο του 2020 καταδεικνύουν την ικανότητά μας να διασφαλίζουμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα μας εν μέσω δύσκολων συγκυριών και να επιτύχουμε υγιή αποτελέσματα με την άρση των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία.
Όσον αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα, οι επιδόσεις του ΟΠΑΠ πλησίασαν τα περυσινά επίπεδα, χάριν στην αυξημένη δραστηριότητα αθλητικού στοιχηματισμού κατά το τρίτο τρίμηνο και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των διαδικτυακών δραστηριοτήτων και των VLTs, που αντιστάθμισαν την πτώση στα αριθμοπαιχνίδια, τα Σκρατς & Λαχεία. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια μας να αντλήσουμε κεφάλαια από τις αγορές ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, γεγονός που ανέδειξε την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς την εταιρεία και ενίσχυσε τη ρευστότητα μας.
Στο μέλλον, εν μέσω του ασταθούς περιβάλλοντος της πανδημίας και του δεύτερου lockdown, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στην προστασία και την έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων, των συνεργατών και των κοινωνικών εταίρων μας, στη διαφύλαξη της υγιούς οικονομικής θέσης μας και στην ενίσχυση των προϊόντων μας. Παραμένουμε σίγουροι για την ικανότητα μας να αντιμετωπίσουμε μελλοντικές προκλήσεις και να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα».

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωσηΣΧΟΛΙΑ