Business

Σημαίνει κάτι η αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών από την Moody΄s;

moodys


Σε Ca από C αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση για το μακροπρόθεσμο χρέος υψηλής εξασφάλισης των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών η Moody’s , διατηρώντας ταυτόχρονα την αξιολόγηση Caa3 για τις καταθέσεις στις πέντε τράπεζες (μαζί με την Attica) και θέτοντας σταθερά outlook. «Η αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών αντανακλά κυρίως την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης αό όλες τις τράπεζες, κάτι που ενισχύει τους κεφαλαιακούς τους δείκτες, αλλά και την προσδοκία μας για ήπια και σταδιακή βελτίωση στην χρηματοδότηση», αναφέρει ο αναλυτής του οίκου Νώντας Νικολαϊδης. «Η αξιολόγηση εξισορροπεί αυτές τις βελτιώσεις στο πιστωτικό προφίλ των τραπεζών έναντι του σημαντικού ακόμη ρίσκου λόγω του εύθραυστου λειτουργικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα», σημειώνει.

Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης Caa3 για τις καταθέσεις της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς, της Eurobank και της Alpha Bank αντανακλά κυρίως τη διατήρηση των capital controls στην Ελλάδα και τις ζημιές για τους καταθέτες που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο πλήρες ύψος των καταθέσεών τους.

Αν και η Moody’s προβλέπει μόλις μια σταδιακή χαλάρωση των ελέγχων τους επόμενους 12-18 μήνες, η αλλαγή του outlook σε σταθερό από αρνητικό αντανακλά την εκτίμηση του οίκου ότι το ρίσκο για bail – in των ανασφάλιστων καταθέσεων έχει περιοριστεί κάπως μετά την ανακεφαλαιοποίηση.

Επίσης, ο οίκος επιβεβαίωσε την αξιολόγηση C για το χρέος χαμηλής εξασφάλισης Tier 2 και για τις προνομιούχες μετοχές, καθώς θα μπορούσαν να υποστούν σημαντικές ζημιές πριν τους ομολογιούχους υψηλής εξασφάλισης σε περίπτωση σεναρίου εκκαθάρισης.

moodys 1

Η λογική

Η Moody’s αναβάθμισε και το «ταβάνι» αξιολόγησης των 5 τραπεζών σε caa3 από ca μετά τις πρόσφατες ανακεφαλαιοποιήσεις και την προσδοκία του οίκου για σταδιακές βελτιώσεις στη χρηματοδότηση που θα στηρίξουν την κερδοφορία τους.

Εκτιμά ότι ο pro forma βασικός δείκτης εποπτικών κεφαλαίων CET1 των τραπεζών έχει βελτιωθεί σε περίπου 19% από περίπου 11% πριν την ανακεφαλαιοποίηση.

Η Moody’s σημειώνει ότι αν και οι κεφαλαιακοί δείκτες των τραπεζών έχουν αυξηθεί σημαντικά, τα στοιχεία που προκύπτουν από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό μέρος της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών, καθώς παραμένουν περίπου στο 45% κατά μέσο όρο (από 70% πριν την ανακεφαλαιοποίηση). Ο οίκος θεωρεί αυτά τα στοιχεία ενεργητικού χαμηλής ποιότητας δεδομένης του ισχνού πιστωτικού προφίλ της Ελλάδας και της αδυναμίας της να καλύψει τα στοιχεία αυτά, συνολικού ύψους 16,8 δισ. ευρώ.

Επίσης, η αναβάθμιση λαμβάνει υπόψη της η βελτίωση στο προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας των τραπεζών, καθώς μέρος των κεφαλαίων από την ανακεφαλαιοποίηση χρησιμοποιήθηκε για να αποπληρώσει τον ακριβό δανεισμό μέσω ΕLA, που ανερχόταν στα 69 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο από περίπου 87 δισ. ευρώ πέρυσι τον Ιούνιο. Ο οίκος αναμένει περαιτέρω μείωση στην εξάρτηση των τραπεζών από τον ELA, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί έγκαιρα η πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος. Αυτό θα επιτρέψει στις τράπεζες να στρέψουν μέρος του δανεισμού τους από τον πιο ακριβό ELA στα repos της ΕΚΤ και θα αποκαταστήσει κάπως την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, οδηγώντας σε σταδιακές εισροές καταθέσεων.

Τα κόκκινα δάνεια

Η Moody’s εκτιμά ότι το μειωμένο κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών θα στηρίξει τα κέρδη προ προβλέψεων των τραπεζών τη διετία 2016-7 και τα καθαρά κέρδη θα εξαρτηθούν κυρίως από το ύψος των απαιτήσεων για προβλέψεις, οι οποίες πάντως αναμένεται να είναι χαμηλότερες την επόμενη διετία έναντι του 2015.

Ο οίκος εκτιμά ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών θα διαμρφωθεί στο υψηλότερο σημείο του στα τέλη του 2016 ή στις αρχές του 2017, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει πολιτική σταθερότητα και ότι οι οικονομικές συνθήκες δεν θα αποκλίνουν σημαντικά από τις τρέχουσες προβλέψεις της Κομισιόν για οριακή μείωση του ΑΕΠ κατά 0,7% το 2016 και ανάκαμψη με άνοδο 2,7% το 2017.

Η Alpha Bank

Ο δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων της Alpha έχει αυξηθεί στο 17,4% από 12,5%. Η Μοody’s εκτιμά ότι η τράπεζα συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες της χώρας, με τον δείκτη CET1 εξαιρουμένων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων να διαμορφώνεται στο 10,9%.

Η Moody’s σημειώνει ότι οι υψηλοί δείκτες κάλυψης των κόκκινων δανείων παράσχουν στην τράπεζα περισσότερη ευελιξία στη διαχείριση των NPL’s. Ο δανεισμός από ELA ανερχόταν στα 22,2 δισ. το Σεπτέμβριο, ή στο 31,8% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού της.

moodys-

Η Attica

Η Moody’s θεωρεί πως η τράπεζα είναι σε διαπραγματεύσεις με επενδυτές με στόχο να καλύψει το κενό ύψους 67 εκατ. ευρώ μεταξύ της άντλησης κεφαλαίων και του κεφαλαικού κενού υπό το αντίξοο σενάριο του stress test εντός του πρώτου τριμήνου. Ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται στο 22,6% με βάση στοιχεία Σεπτεμβρίου, αλλά αναμένεται να έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 2% λόγω πρόσθετων ζημιών στο Q4.

O δανεισμός της μέσω ELA διαμορφωνόταν στα 815 εκατ. ευρώ το Σεπτέμβριο, ή στο 22,8% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού.

Η Eurobank

Η Moody’s θεωρεί ότι έχει χαμηλότερης ποιότητας κεφάλαια σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες λόγω των υψηλών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και των προνομιούχων μετοχών υπέρ δημοσίου που διατηρεί και θα πρέπει να αποπληρώσει. O δείκτης CEΤ 1 για την τράπεζα, εξαιρουμένων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και των προνομιούχων του δημοσίου ανέρχεται περίπου σε 4,7%.

Ο δανεισμός μέσω ELA ανέρχεται στα 22,2 δισ. ευρώ (Σεπτέμβριος 2015), αντιστοιχώντας σε περίπου 30% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού.

Η Εθνική

Ο δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων της Εθνικής, μετά και την πώληση της Finansbank θα αυξηθεί στο 24,6% από 9,6% το Σεπτέμβριο του 2015, εκτιμά ο οίκος. Η τράπεζα σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει μέρος των εσόδων για την αποπλρωμή CoCos ύψους 2 δισ. προς το ΤΧΣ, μειώνοντας το δείκτη CET 1 σε 19,6% από 24,6%. Εξαιρουμένων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, ο οίκος υπολογίζει ότι ο κεφαλαιακός δείκτης διαμορφώνεται περίπου σε 7,5%.

Δεδομένων και των ισχυρών καταθέσεων στην Ελλάδα, ο δανεισμός μέσω ELA είναι πιο περιορισμένος, στα 15,6 δισ. ευρώ ή στο 18,6% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού.

Η Πειραιώς

Ο δείκτης CET 1 της Πειραιώς αυξήθηκε στο 19,6% από 11,2% μετά την ανακεφαλαιοποίηση. Η Moody’s εκτιμά ότι η ποιότητα των κεφαλαίων της τράπεζας είναι μεταξύ των πλέον αδύναμων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, λόγω των εξαγορών μικρότερων προβληματικών τραπεζών τα τελευταία χρόνια, που έχουν οδηγήσει σε μεγάλο ύψος μη εξυπηρετούμενων δανείων και οι δείκτες κάλυψης με επισφάλειες είναι σχετικά χαμηλοί.

Ωστόσο, η Moody’s εκτιμά ότι η ποιότητα ενεργητικού της τράπεζας θα βελτιωθεί σταδιακά, δεδομένης της έμφασης που δίνει στην ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων και την πιθανή απομόχλευση των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας.