Business

Μικροδορυφόροι, 5G σε αυτοκινητόδρομους, οπτική ίνα στα σπίτια και ψηφιοποίηση αρχείων στο Ταμείο Ανάκαμψης

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Ώθηση στην διαστημική βιομηχανία της χώρας θα δώσει το εμβληματικό έργο της ανάπτυξης μικροδορυφόρων που προωθεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και στο οποίο θα διατεθούν 161 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για έργο που σχετίζεται με την παροχή υποστήριξης σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, χαρτογράφησης, χωροταξικού σχεδιασμού, στη ναυτιλία, τη γεωργία καθώς και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Για την ανάπτυξη υποδομής wireless network 5G σε έξι ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους (2011 χιλιόμετρα) θα διατεθούν 130 εκατ. ευρώ. Το έργο θα οδηγήσει σε νέες επενδύσεις στην συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας.

Για τη σύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με τα ελληνικά νησιά και με την Κύπρο μέσω σύγχρονων υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών θα διατεθούν 89 εκατ. ευρώ, ενώ για την εγκατάσταση υποδομών οπτικών ινών σε κτίρια προκειμένου να επιταχυνθεί η υιοθέτηση υποδομής επόμενης γενιάς (next-generation infrastructure) από τους πολίτες 73 εκατ. ευρώ. Η υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου θα βασιστεί στο μοντέλο του «εξοικονομώ κατ’ οίκον».

Τα έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους είναι πολλά σε αριθμό και διατρέχουν όλες τις δράσεις του Σχεδίου που παρουσίασε χθες η κυβέρνηση.

Ένα από αυτά (που θα χωριστεί σε μικρότερα) αφορά στην ψηφιοποίηση καίριων αρχείων σε διαφόρους τομείς (δικαιοσύνη, πολεοδομίες, κτηματολόγιο, μετανάστευση, ΕΦΚΑ κα) και ενσωμάτωση τους σε αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα. Θα διατεθούν συνολικά 565 εκατ. ευρώ και όπως σημειώνεται η μεγάλη αυτή επένδυση θα οδηγήσει σε δραστική βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης του πολίτη από τις κρατικές υπηρεσίες ενώ ταυτόχρονα θα απελευθερώσει δημόσιους πόρους λόγω της μείωσης του κόστους πρόσβασης του δημοσίου στα αρχεία του.

Στα υπόλοιπα έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους περιλαμβάνεται η δημιουργία κεντρικής υποδομής και σχετικών υπηρεσιών (Cloud, Enterprise Service Bus) για την διαλειτουργικότητα και τη διασύνδεση συστημάτων και μητρώων μεταξύ φορέων του Δημοσίου καθώς και η αναβάθμιση της εθνικής πύλης ανοικτών δεδομένων συνδέοντας την παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Πύλη, με προϋπολογισμό 97 εκατ. ευρώ.

Επίσης περιλαμβάνεται έργο προϋπολογισμού 95 εκατ. ευρώ που αφορά στην αποτελεσματική ψηφιοποίηση και διασύνδεση των υπηρεσιών του Δημοσίου και η οποία επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση νέας υποδομής και υπηρεσιών Cloud Computing. Το έργο χαρακτηρίζεται απαραίτητο για τη γενική στρατηγική ψηφιακής μετάβασης των κρατικών υπηρεσιών.

Η έρευνα για το 5G και η πρόκληση για τις νέες καινοτόμες επιχειρήσειςΣΧΟΛΙΑ