• Business

  Η «αριστοκρατία» των μερισμάτων: Ποιοι βασικοί μέτοχοι έχουν λάβει τα πιο πολλά από τις διανομές των 2,26 δισ.

  WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  Κάρελ Κόμαρεκ (ΟΠΑΠ) - Γιώργος Δαυίδ (Coca Cola HBC) - Σπύρος Λάτσης (Lamda Development, ΕΛΠΕ) - Ευτύχης Βασιλάκης (Aegean Airlines, Autohellas) - Βαρδής Βαρδινογιάννης (Όμιλος Motor Oil) - Θεόδωρος Φέσσας (Όμιλος Quest) - Ευτυχία Κουτσουρέλη (Ομιλος Quest) - Απόστολος Βακάκης (Jumbo) - Ευάγγελος Μυτιληναίος (Mytilineos)

  Κάρελ Κόμαρεκ (ΟΠΑΠ) – Γιώργος Δαυίδ (Coca Cola HBC) – Σπύρος Λάτσης (Lamda Development, ΕΛΠΕ) – Ευτύχης Βασιλάκης (Aegean Airlines, Autohellas) – Βαρδής Βαρδινογιάννης (Όμιλος Motor Oil) – Θεόδωρος Φέσσας (Όμιλος Quest) – Ευτυχία Κουτσουρέλη (Ομιλος Quest) – Απόστολος Βακάκης (Jumbo) – Ευάγγελος Μυτιληναίος (Mytilineos)


  Ζεστό χρήμα συνολικού ύψους 2,262 δισ. ευρώ θα έχουν λάβει από το ξεκίνημα της εφετινής χρονιάς και μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου οι μέτοχοι 69 εταιρειών. Σχεδόν οι μισές από όσες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

  Οι χρηματικές αυτές διανομές είναι αυξημένες κατά… 31,7% σε σχέση με τα περσινά μερίσματα και τις επιστροφές κεφαλαίου των 1,718 δισ. ευρώ, στις οποίες προχώρησαν 60 επιχειρήσεις. Σε περίπτωση μάλιστα που μέχρι το τέλος της χρονιάς υπάρξουν και νέες μερισματικές παροχές, ικανές να  οδηγήσουν στην υπέρβαση των 2,3 δισ. ευρώ, τότε αυτή θα είναι η καλύτερη επίδοση των τελευταίων ετών.

  Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ο… ανθός του παρεχόμενου μερισματικού πλούτου, αφορά λίγους. Και συγκεκριμένα  9 εταιρείες (το 13% του συνόλου) οι οποίες έχουν δώσει 1,791 δισ. Δηλαδή το 79,2% της συνολικής αξίας των εφετινών διανομών.

  Υπόθεση των ολίγων είναι όμως και οι εισπράξεις των μερισμάτων, καθώς εκ της θέσεώς τους οι βασικοί μέτοχοι καρπώνονται τα περισσότερα. Χωρίς φυσικά να απομειώνεται και η σπουδαιότητα και για όλους τους άλλους μετόχους των εταιρειών. Κυρίως με όρους μερισματικών αποδόσεων, που σε πολλές περιπτώσεις είναι άκρως θελκτικές. Αν και δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα επαναληφθούν με την ίδια «ένταση» και τη νέα χρονιά.

  Η πορεία των μετοχών στο Χρηματιστήριο είναι σαφώς καθοριστική για τις μερισματικές αποδόσεις. Οι οποίες αυξάνονται με την πτώση των τιμών και μειώνονται όταν οι μετοχές κινούνται ανοδικά.

  Έτσι όπως διαμορφώνεται ο χάρτης των χρηματικών διανομών ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στην κορυφαία θέση. Με τον επιχειρηματικό ογκόλιθο στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και της ψυχαγωγίας ευρύτερα, να έχει μοιράσει εφέτος 600,619 εκατ. ευρώ. Εκ των οποίων τα 107,5 εκατ. ευρώ αφορούν προμέρισμα που εκταμιεύεται στις 9 Νοεμβρίου, με δυνατότητα επανεπένδυσης.

  Πλέον η χρηματική διανομή στον ΟΠΑΠ διαμορφώνεται στα 1,7 ευρώ ανά μετοχή πρo φόρου, με συνέπεια η μερισματική απόδοση να εκτινάσσεται στο 13,5%. Με τη διοίκηση να δεσμεύεται ότι και στα επόμενα χρόνια θα δίδεται τουλάχιστον 1 ευρώ μέρισμα ανά μετοχή.

  Σε ηγετική θέση ο Κάρελ Κόμαρεκ

  Βασικός μέτοχος στον ΟΠΑΠ με ποσοστό που τώρα ανέρχεται στο 49,8% (από το 48,1% προγενέστερα) είναι ο Όμιλος Allwyn, εμπορική ονομασία του Sazka Group. Συμφερόντων του 52χρονου Τσέχου billionaire Κάρελ Κόμαρεκ. Το μερίδιο του οποίου από τις εφετινές χρηματικές παροχές φτάνει στα επίπεδα των 296,1 εκατ. ευρώ. Ξεκάθαρα το μεγαλύτερο από κάθε άλλο βασικό μέτοχο, που εισέπραξε μερίσματα από εισηγμένες εταιρείας.

  Είναι χαρακτηριστικό ότι το μερίδιο Κόμαρεκ είναι σχεδόν ισοδύναμο με το σύνολο της αξίας των διανομών που έχουν κάνει… 56 επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις της σχετικής κλίμακας.

  Βέβαια στον Όμιλο Allwyn, του Τσέχου δισεκατομμυριούχου έχουν εισρεύσει τα 158,1 από τα 296,1 εκατ. ευρώ. Προερχόμενα από τη μεγάλη επιστροφή κεφαλαίου που έκανε ο ΟΠΑΠ. Επίσης, περί τα 84,4 εκατ. ευρώ των μερισμάτων επανεπενδύθηκαν σε μετοχές, κάτι που αναμένεται να γίνει και με τα 53,6 εκατ. ευρώ, που αφορούν το μερίδιο στην επικείμενη μερισματική παροχή. Με την οποία το ποσοστό Κόμαρεκ στον ΟΠΑΠ θα ξεπεράσει το 50%, χωρίς να απαιτείται η υποβολή δημόσιας πρότασης.

  Υπολογίζεται ότι ο Τσέχος billionaire έχει εισφέρει έως τώρα περί τα 1,2 δισ. καθαρά, μέσω επανεπενδύσεων μερισμάτων και κόστους αγοράς μετοχών. Στις οποίες περιλαμβάνονται η εξαγορά του ποσοστού Μελισσανίδη (327,4 εκατ.), η προγενέστερη δημόσια πρόταση (212,7 εκατ. ευρώ), η απορρόφηση των ποσοστών δύο αρχικών μετόχων ( Αλεξάντερ Νέσιτς και Γίρι Σμετς) και το μερίδιο των δαπανών συμμετοχής στο αρχικό σχήμα της ιδιωτικοποίησης του ΟΠΑΠ, πριν από 9 χρόνια. Όπου χρησιμοποιήθηκαν και σημαντικά δανειακά κεφάλαια, με αποσβεσμένο κόστος από εισπραχθέντα μερίσματα. Πέραν αυτών που έχουν επανεπενδυθεί (περί τα 290 εκατ. ευρώ). Σήμερα η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου Κόμαρεκ στον ΟΠΑΠ είναι στα 2,2 δισ. ευρώ.

  Δαυίδ-Λεβέντης (Coca Cola HBC) και Deutsche Telekom (ΟΤΕ)

  Η Coca Cola βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας των χρηματικών διανομών, έχοντας μοιράσει μερίσματα 263,98 εκατ. ευρώ (0,71 ευρώ ανά μετοχή). Το σχήμα των βασικών μετόχων που είναι οι οικογένειες Δαυίδ-Λεβέντη (με ποσοστό 23,3%)  έχουν εισπράξει 61,5 εκατ. ευρώ. Τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν κατευθυνθεί στην οικογένεια του ιστορικού ηγέτη Γιώργου Δαυίδ.

  Μερίσματα συνολικού ύψους 255,88 εκατ. ευρώ έχει δώσει εφέτος ο ΟΤΕ. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η αξία της διανομής είναι στα 0,57103 ευρώ ανά τίτλο. Που σημαίνει μερισματική απόδοση 3,6% προ φόρου. Από τη θέση του βασικού μετόχου στον τηλεπικοινωνιακό γίγαντα της χώρας η Deutsche Telekom (με ποσοστό 49,847%) έχει εισπράξει περί τα 126 εκατ. ευρώ. Η θέση της γερμανικής πλευράς αποτιμάται σήμερα, μαζί με τα μερίσματα που έχουν εισπραχθεί σε ορίζοντα 15ετίας, σε περίπου 400 εκατ. ευρώ πιο πάνω από το κόστος κτήσης των μετοχών (4,476 δισ. ευρώ).

  Δυναμική παρουσία στις χρηματικές διανομές έχουν και τα ΕΛΠΕ που μετονομάστηκαν πλέον σε Helleniq Energy. Με την επικείμενη πληρωμή στις 8 Νοεμβρίου των 0,40 ευρώ ανά μετοχή, το σύνολο της παροχής στη διάρκεια της εφετινής χρονιάς ανεβαίνει στα 0,80 ευρώ ανά μετοχή. Μεταφραζόμενο σε 244,5 εκατ. ευρώ πρό φόρου, εν συνόλω. Δεδομένα τα οποία παραπέμπουν σε μερισματική απόδοση 11,9%…

  Ο Σπύρος Λάτσης και η έκπληξη  με Ευτύχη Βασιλάκη

  Στο χαρτοφυλάκιο του μεγιστάνα Σπύρου Λάτση υπάρχει το 47,12%  του ενεργειακού Ομίλου και ως τούτου θα καρπωθεί τα 115,2 εκατ. ευρώ από τη συνολική χρηματική διανομή. Ποσοστό που δίνει στον Σπύρο Λάτση το δεύτερο μεγαλύτερο έσοδο από μερίσματα, μετά από τον Κάρελ Κόμαρεκ.

  Είναι πάντως άγνωστο το τι συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιο Λάτση, μπορεί να είναι στις δύο αδελφές του Μαργαρίτα και Μαριάννα. Ή σε συνδεόμενα με εκείνες πρόσωπα και εταιρείες.

  Ανεξαρτήτως αυτών ως έκπληξη φαντάζει ο Ευτύχης Βασιλάκης, που πλασάρεται στην τρίτη θέση της «αριστοκρατίας των μερισμάτων». Ο επιχειρηματίας κατέχει το 61,16% της AutoHellas, η οποία μετά από το μέρισμα των 0,46 ευρώ προχωρά και σε επιστροφή κεφαλαίου ενός ευρώ ανά μετοχή. Έτσι «στο τέλος της ημέρας» η εταιρεία θα έχει δώσει 1,47 ευρώ ανά μετοχή (προ του φόρου του 5% στο μέρισμα) γεγονός που αντιστοιχεί σε εκτυφλωτική μερισματική απόδοση… 13,4%.

  Συνολικά από τη διπλή παροχή θα διατεθούν στους μετόχους της AutoHellas 70,992 εκατ. ευρώ και εξ αυτών τα 43,4 εκατ. ευρώ είναι το μερίδιο του Ευτύχη Βασιλάκη. Βασικού μετόχου και στην Αεροπορία Αιγαίου, που δεν δίνει μέρισμα.

  Βαρδινογιάννης και Φέσσας

  Η σκυτάλη των παχυλών εσόδων από μερίσματα περνάει στην κραταιά επιχειρηματική οικογένεια του Βαρδή Βαρδινογιάννη. Στον έλεγχο της οποίας είναι το 40,5% των μετοχών της Motor Oil. Εφέτος η διαχρονικά πιστή στις χρηματικές διανομές εταιρεία, μοίρασε 77,548 εκατ. ευρώ. Δηλαδή 0,70473 ευρώ ανά μετοχή, εξαιρουμένων των ιδίων. Το μερίδιο Βαρδινογιάννη από την παροχή αυτή ανέρχεται σε 31,6 εκατ. ευρώ.

  Σημαντικές κινήσεις προς τη κατεύθυνση των χρηματικών διανομών έχουν γίνει και από την πλευρά του δεινού deal maker Θόδωρου Φέσσα. Η Quest Συμμετοχών έχει δώσει συνολικά μερίσματα 60,759 εκατ. ευρώ (μερισματικά απόδοση στο 14,2%) ενώ άλλα 2,682 εκατ. ευρώ έχουν δοθεί από την «δορυφορική» BriQ Properties.

  Ελέγχοντας το 50,02% της Quest ο Θόδωρος Φέσσας έχει λάβει μερίσματα 30,4 εκατ. ευρώ κι άλλο 1 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή του στη BriQ. Συνολικά δηλαδή 31,4 εκατ. ευρώ προ φόρου.

  Η γυναίκα με τον μεγαλύτερο μερισματικό πλούτο

  Η Ευτυχία Κουτσουρέλη, πρώην σύζυγος του επιχειρηματία, έχει εισπράξει 15,3 εκατ. ευρώ από την Quest Συμμετοχών, όπου κατέχει το 25,25% κι άλλο 0,5 εκατ. ευρώ από τη μετοχική της θέση στην BriQ Properties.

  Με τα συνολικά 15,8 εκατ. ευρώ, η Ευτυχία Κουτσουρέλη είναι η γυναίκα που έχει τα περισσότερα έσοδα από μερίσματα, από κάθε άλλη… Σε μεγάλη απόσταση από εκείνη είναι η Ιωάννα Καρέλια και η μητέρα της Ασημίνα Σπυροπούλου, που έλαβαν από την καπνοβιομηχανία μερίσματα αξίας 9,7 και 4,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

  Βακάκης, Μυτιληναίος και όσοι ακολουθούν

  Κινούμενος με νοοτροπία… ανοιχτοχέρη ο Απόστολος Βακάκης στέλνει στις 15 Δεκεμβρίου τους μετόχους της Jumbo στο… ταμείο. Για τρίτη φορά μέσα στην εφετινή χρονιά, όπου το σύνολο των μερισματικών διανομών θα φτάσει στα 157,149 εκατ. ευρώ. Από τα οποία ο επιχειρηματίας που κατέχει το 19,36% της εταιρείας θα λάβει τα 30,8 εκατ. ευρώ.

  Το πάζλ των 9 εταιρειών που έχουν κάνει τις μεγαλύτερες χρηματικές διανομές συμπληρώνει η Mytilineos. Η οποία έχει διαθέσει στους μετόχους 60,014 εκατ. ευρώ. Με το μερίδιο του Ευάγγελου Μυτιληναίου να ανέρχεται βάση της μετοχικής του θέσης (26,537%) στα 16,5 εκατ. ευρώ.

  Από εκεί και πέρα και αναφορικά με τους υπόλοιπους βασικούς μετόχους, η οικογένεια Στασινόπουλου έχει λάβει 19,5 εκατ. ευρώ από τα μερίσματα της Βιοχάλκο. Στα 15,3 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα έσοδα από τις χρηματικές διανομές της TITAN, των οικογενειών Κανελλόπουλου- Παπαλεξόπουλου. Τα αδέλφια Ανδρέας και Στάθης Καρέλιας έχουν λάβει από την εισηγμένη καπνοβιομηχανία 12,9 εκατ. ευρώ.

  Για την οικογένεια Σαράντη της ομώνυμης εταιρείας τα μερισματικά έσοδα είναι στα επίπεδα των 5,3 εκατ. ευρώ.

  Μεταξύ των άλλων ο Γιώργος Περιστέρης που κατέχει το 10,491% της Τέρνα Ενεργειακής και το 29,75% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει 7,8 εκατ. ευρώ από τις χρηματικές διανομές των δύο εταιρειών. Με ποσοστό 6,456% στη Τέρνα Ενεργειακή ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει εισπράξει 2,5 εκατ. ευρώ από μέρισμα. Περί το 1 εκατ. ευρώ έχει λάβει η Μαριάννα Λάτση από το μέρισμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην οποία έχει το 7,60%

  Τα έσοδα του Σωκράτη Κόκκαλη από τη χρηματική διανομή της INTRACOM είναι της τάξεως των 2,5 εκατ. ευρώ.

  Διαβάστε επίσης

  Απόστολος Βακάκης: Αγάπες και λουλούδια για τους… μετόχους της Jumbo – Στα 157,1 εκατ. το εφετινό ρεκόρ μερισμάτων

  ΟΤΕ: Η νέα διαγραφή ιδίων μετοχών οδηγεί το ποσοστό της Deutsche Telekom στο 50,86% – Τα οφέλη για όλους τους μετόχους

  Ζημιές 36,6 εκατ. ευρώ στο χαρτοφυλάκιο Σαββίδη από την εδώ και 4,5 χρόνια επενδυτική παρουσία στον ΟΛΘ  ΣΧΟΛΙΑ