Business

Γιώργος Στάσσης: Βάζει τάξη και στο περιουσιακό μπάχαλο της ΔΕΗ

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Γιώργος Στάσσης. Επικεφαλής ΔΕΗ


Τάξη στα περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ μπαίνει αυτό το διάστημα  και έχουν ξεκινήσει νομικές διαδικασίες, εν όψει  του κτηματολογίου που είναι σε εξέλιξη, που θα ξεκαθαρίσουν την κυριότητα των πάγιων πολυάριθμων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που είναι  είναι διεσπαρμένα σε όλη την Επικράτεια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το Δεκέμβριο η εταιρεία προτίθεται να ασκήσει πάνω από 125 κτηματολογικές αγωγές μόνο στα Κτηματολόγια της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ η εταιρεία έχει ακίνητα σε 72 περιοχές στην Αθήνα στις οποίες επίκειται η ανάρτηση.

Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ήταν ένας από τους άξονες που επιχειρησιακού σχεδίου που είχε καταρτίσει η εταιρεία συμβούλων McKinsey για τη μετεξέλιξη της ΔΕΗ και το πρώτο βήμα για οποιαδήποτε αξιοποίηση είναι να είναι ξεκάθαρα τα περιουσιακά της στοιχεία, μια σύνθετη νομική διαδικασία που έχει ξεκινήσει και είναι απαραίτητη για να…» ξεμπλεχτεί το κουβάρι».

Ταυτόχρονα στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης,  προβλέπεται ότι  η επιχείρηση θα διατηρήσει όσες εκτάσεις απαιτεί η υλοποίηση των σχεδίων της για εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις δύο ενεργειακές Περιφέρειες της χώρας ενώ η υπόλοιπη ακίνητη περιουσία της θα μεταβιβαστεί σε  Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV) του Δημοσίου προκειμένου να αξιοποιηθεί. Υπενθυμίζεται ότι, οι Αποκαταστάσεις Γαιών της ΔΕΗ θα λάβουν μια χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ οι Γαίες αυτές, επιστρέφουν στο Δημόσιο από τη ΔΕΗ.

Τι λέει η ΔΕΗ

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο, στο πλαίσιο της διαδικασίας Εθνικής Κτηματογράφησης που βρίσκεται σε εξέλιξη  εκκρεμούν 82 κτηματολογικές αγωγές, εκ των οποίων 12 στην Αθήνα, επί των οποίων εν γένει αγωγών δεν έχουν ακόμη εκδοθεί σχετικές δικαστικές αποφάσεις.

Επιπλέον η ΔΕΗ προτίθεται να ασκήσει κτηματολογικές αγωγές (τουλάχιστον για 125 διαπιστωμένες περιπτώσεις, πιθανολογείται σημαντικότατη αύξηση) για εγγραφή της ΔΕΗ στα οικεία Κτηματολόγια της ευρύτερης περιοχής Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.
Ειδικότερα οι υπόψη ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε κατά κύριο λόγο απαλλοτριωμένες λιγνιτοφόρες εκτάσεις εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη και οι σχετικές αγωγές πρέπει να κατατεθούν το αργότερα έως τέλος Δεκεμβρίου 2020.

Σε προδικαστικό / προκαταρκτικό δε επίπεδο εκκρεμούν 123 ενστάσεις. Επίκειται η ανάρτηση προσωρινών πινάκων κτηματογράφησης στην Αθήνα (72 περιοχές υπό κτηματογράφηση),
όπου η Επιχείρηση έχει πολλά ακίνητα.

Βασικά θέματα που αφορούν στην κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, είναι τα ακόλουθα:

1. Ο Όμιλος δεν ασφαλίζει τα πάγια περιουσιακά του στοιχεία εν λειτουργία (με την εξαίρεση των συστημάτων πληροφορικής), με αποτέλεσμα μια ενδεχόμενη σημαντική ζημία στα περιουσιακά του στοιχεία να έχει αντίστοιχη επίπτωση στα αποτελέσματα του. Δεν ασφαλίζονται επίσης τα αποθέματα υλικών-ανταλλακτικών, καθώς και οι κίνδυνοι αστικής ευθύνης.

2. Σε αρκετές περιπτώσεις, απαλλοτριωμένη γη που αναφέρεται σε εκθέσεις απαλλοτρίωσης διαφέρει από την κτηματογραφική αποτύπωση, λόγος για τον οποίο η ΔΕΗ βρίσκεται σε διαδικασία κτηματολογικής τακτοποίησης.

3. Αγροτικές εκτάσεις που αποκτήθηκαν από τη Μητρική Εταιρεία μέσω απαλλοτριώσεων και χρησιμοποιούνται για την λειτουργία υδροηλεκτρικών έργων, μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας τους θα πρέπει να μεταβιβαστούν, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μητρικής Εταιρείας και σχετική έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο Δημόσιο, άνευ ανταλλάγματος, εφόσον οι εκτάσεις αυτές δεν είναι πλέον απαραίτητες στη Μητρική Εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της σύμφωνα με το άρθρο 9, του Νόμου 2941/01.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4273/14 (ΦΕΚ/Α/146), η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων σε περιοχές όπου έχουν παραχωρηθεί αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στη ΔΕΗ Α.Ε. κηρύσσονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με δαπάνες του αιτούντος την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Οι ως άνω εκτάσεις μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης περιέρχονται κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και η ΔΕΗ (η οποία καταβάλλει τις αποζημιώσεις) τις χρησιμοποιεί για την εξόρυξη του υποκειμένου λιγνιτικού κοιτάσματος.

5. Επίσης, εκκρεμούν περί τις 16-18 αιτήσεις άρσης απαλλοτρίωσης κατηργημένων Γραμμών Μεταφοράς Υ.Τ. μέσω τακτοποίησης εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

Αξιοποίηση ακινήτων

Το ξεκαθάρισμα των ακινήτων της ΔΕΗ αποτελεί  το πρώτο βήμα για την αξιοποίησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι το 2006 η ΔΕΗ είχε προσλάβει, μετά από διαγωνισμό, ως συμβούλους την κοινοπραξία Τράπεζα Πειραιώς – Διαγώνιος ΑΕΤΕ – Credit Suisse First Boston – Εμπορική Real Estate – Εμπορική Τράπεζα – Lambert Smith Hampton για να καταστρώσει το σχέδιο αξιοποίησης.

Τότε οι σύμβουλοι είχαν καταγράψει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας (περιλαμβανομένου και του τότε θυγατρικού ΔΕΣΜΗΕ, που αργότερα μετεξελίχθηκε σε ΑΔΜΗΕ), με  6.938 ακίνητα και 413.200.000 τετραγωνικά μέτρα οικοπέδων. Η λογιστική αξία των ακινήτων είχε υπολογιστεί σε 1,277 δις ευρώ, ενώ από το σύνολο είχε υπολογιστεί ότι εμπορική αξία είχαν τα  3. 293 ακίνητα.

Τα στοιχεία αυτά πλέον βέβαια εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ, ξεκαθαριστούν, θα επανεκτιμηθούν.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ