• Business

  FRIGOGLASS: Reverse share split και μείωση κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

  • NewsRoom

  Ο Πρόεδρος του Ομίλου Frigoglass, κ. Gagik Apkarian


  Η Εταιρεία “FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (η “Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 14.12.2023, αποφάσισε την ταυτόχρονη:

  α) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από €0,06 σε €0,24 δια συνένωσης κάθε τεσσάρων (4) παλαιών κοινών μετοχών της Εταιρείας σε μία (1) νέα κοινή μετοχή με μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της Εταιρείας από 356.314.416 σε 89.078.604 (reverse split 4:1). Τυχόν κλάσματα μετοχών που θα προκύψουν από τη συνένωση των παλαιών μετοχών ως ανωτέρω θα εκποιηθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου
  Αθηνών, και

  β) ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €17.815.720,80, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από €0,24 σε €0,04, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018. Το ανωτέρω συνολικό ποσό της μείωσης (€17.815.720,80) θα αχθεί κατά ποσό €15.864.440,31 προς συμψηφισμό λογιστικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων, και κατά ποσό €1.951.280,49 για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό μελλοντικών ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

  Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €3.563.144,16, διαιρούμενο σε 89.078.604 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 εκάστη.

  Την 28.12.2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αριθμ. 3184978 και με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3955070 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με την καταχώρηση του από 14.12.2023 Πρακτικού του Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στη συνεδρίασή της, της 11ης Ιανουαρίου 2024, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ανωτέρω 89.078.604 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,24 εκάστη, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων 356.314.416 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €0,24 σε €0,04 ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €17.815.720,80, εκ του οποίου ποσό ύψους €15.864.440,31 θα αχθεί προς συμψηφισμό λογιστικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων, και ποσό ύψους €1.951.280,49 θα αχθεί για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό μελλοντικών ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

  Ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 356.314.416 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 15η Ιανουαρίου 2024.

  Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 16η Ιανουαρίου 2024, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας,
  προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

  Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 17η Ιανουαρίου 2024 (ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων).

  Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 89.078.604 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ονομαστική αξία €0,04 ανά μετοχή, ορίζεται η 22η Ιανουαρίου 2024.

  Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 89.078.604 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Η τιμή εκκίνησής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ’ αρ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

  Διαβάστε επίσης

  Euroxx Χρηματιστηριακή για Aegean: «Πετάει» ψηλότερα η τιμή της μετοχής – Το περιθώριο ανόδου είναι 30% το 2024  ΣΧΟΛΙΑ