Business

Δυναμικό deal της IDEAL με το fund Virtus του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου

  • NewsRoom
Όμιλος IDEAL: Αύξηση κατά 78% στα Pro forma κέρδη μετά από φόρους στο πρώτο εξάμηνο

Λάμπρος Παπακωνσταντίνου-Πρόεδρος IDEAL


Σε στρατηγική συμφωνία με την Virtus International του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου, προχωρά ο Όμιλος Ideal, υπό την αίρεση έγκρισης από τη ΓΣ.

Με βάση τη συμφωνία η Virtus θα εισφέρει 2 εταιρείες  οι οποίες θα ενσωματωθούν μέσω ΑΜΚ στον όμιλο της IDEAL. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Virtus αναμένεται να κατέχει ποσοστό περίπου 47,78% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του Ομίλου IDEAL, με αποτέλεσμα να υποχρεούται σε υποβολή δημόσιας πρότασης για το σύνολο των μετοχών του Ομίλου.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της IDEAL: 

Ο Όμιλος IDEAL, αναγνωρισμένος Όμιλος Συμμετοχών στην ελληνική αγορά, οι θυγατρικές του οποίου ειδικεύονται στη διανομή λευκών οικιακών συσκευών, προϊόντων πληροφορικής και ψηφιακής ασφάλειας, στην παραγωγή λογισμικού και στην παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης και λύσεων κυβερνασφάλειας, αποφάσισε να προχωρήσει σε διεύρυνση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, μετεξελίσσοντας το επιχειρηματικό του μοντέλο.

Για την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδίου ανάπτυξης και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των συμμετοχών του, ο Όμιλος IDEAL προχωρά μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου στην ενσωμάτωση των εταιρειών Astir Vitogiannis και Three Cents στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου – και οι δύο επενδύσεις του Virtus South European Fund (VSEF), το επενδυτικό όχημα το οποίο διαχειρίζεται η Virtus International Partners (Virtus).

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου IDEAL αποφάσισε να προτείνει την μέσω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εισφορά του συνόλου (100%) των μετοχών των εταιρειών S.I.C.C. Holding Limited (SICC) και ESM Effervescent Sodas Management Limited (ESM), ενσωματώνοντας με τον τρόπο αυτό πλήρως τις εταιρείες Astir Vitogiannis και Three Cents στον Όμιλο. Σημειώνεται ότι οι μετοχές της SICC ανήκουν κατά ποσοστό 51% στο επενδυτικό κεφάλαιο Virtus South European Fund (VSEF) και κατά ποσοστό 49% στον κ. Στέλιο Βυτόγιαννη. Οι μετοχές της ESM ανήκουν κατά ποσοστό 100% στο VSEF.

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της εισφοράς του συνόλου των μετοχών των παραπάνω εταιρειών θα προκύψουν 23.176.792 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Συγκεκριμένα:

• Για την εισφορά των μετοχών της SICC, θα διατεθούν στους υφιστάμενους μετόχους της 16.609.651 νέες μετοχές του Ομίλου IDEAL, ονομαστικής αξίας €0,40 και με τιμή διάθεσης €2,42 η κάθε μία και συνολικής αξίας €40.195.355,42.

• Για την εισφορά των μετοχών της ESM, θα διατεθούν στον μόνο μέτοχό της, 6.567.141 νέες μετοχές του Ομίλου IDEAL, ονομαστικής αξίας €0,40 και με τιμή διάθεσης €2,42 η κάθε μία, και συνολικής αξίας €15.892.481,22.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου IDEAL θα ανέρχεται πλέον σε €12.590.103,60 και θα διαιρείται σε 31.475.259,00 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η καθεμία. Το VSEF αναμένεται να κατέχει ποσοστό περίπου 47,78% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του Ομίλου IDEAL, με αποτέλεσμα να υποχρεούται σε υποβολή δημόσιας πρότασης για το σύνολο των μετοχών του Ομίλου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Μέσω της προαναφερόμενης συναλλαγής, ο Όμιλος IDEAL ενσωματώνει στο ακέραιο τις εταιρείες Astir Vitogiannis και Three Cents, μεγαλώνει και επεκτείνεται στους δυναμικούς κλάδους της συσκευασίας καταναλωτικών αγαθών και της παραγωγής premium mixers & tonics. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι και οι διοικήσεις των εταιρειών αυτών καθώς και οι διοικήσεις των υφιστάμενων θυγατρικών της IDEAL, οι οποίες έχουν επιτυχημένο παρελθόν και αποτελέσματα, συνεχίζουν απρόσκοπτα τη διοίκηση των συγκεκριμένων εταιρειών, συνεισφέροντας παράλληλα στην περαιτέρω αύξηση της αξίας του συνολικού εγχειρήματος. Ταυτόχρονα, προστίθεται και η επενδυτική και διοικητική ομάδα της Virtus, η οποία μέχρι στιγμής είχε την εποπτεία της ανάπτυξης των δύο εταιρειών.

Η Διοίκηση του Ομίλου IDEAL έκρινε απαραίτητη την αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών για τη διεύρυνση και επέκταση των δραστηριοτήτων του, σε συνέχεια της ανάκαμψης που κατεγράφη στα αποτελέσματα κατά τη χρήση του 2020 και με στόχο τη διασφάλιση της μακροχρόνιας ανάπτυξης του Ομίλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου IDEAL κ. Παναγιώτης Βασιλειάδης δήλωσε: «Καλωσορίζουμε αυτή την πολύ θετική εξέλιξη η οποία αναμένουμε να φέρει σημαντικά οφέλη στον Όμιλό μας, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο μας και συνεισφέροντας στην προσπάθεια μας για περαιτέρω ανάπτυξή, τόσο στον χώρο της Πληροφορικής όπου η IDEAL ήδη δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια, όσο και των νέων αγορών στις οποίες εισερχόμαστε. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένας σημαντικός Όμιλος με διευρυμένες δραστηριότητες και προοπτικές με στόχο την εν γένει δημιουργία αξίας για τους μετόχους και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.»

Ο Managing Partner της Virtus International Partners κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου δήλωσε: «Πρόκειται για ένα δυναμικό deal με ισχυρή αναπτυξιακή διάσταση που θέτει νέους όρους για γοργή ανάπτυξη και διεύρυνση του πεδίου δραστηριοποίησης του Ομίλου IDEAL. Ο πρώτος κύκλος επένδυσης μας σε δυναμικές εταιρίες με αναπτυξιακή προοπτική ολοκληρώνεται με την ενσωμάτωση των Astir-Vitogiannis και Three Cents στον Όμιλο IDEAL, την πραγματοποίηση υπεραξιών για τους επενδυτές μας αλλά και την προσδοκώμενη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας τους. Με την συμμετοχή μας στον Όμιλο IDΕAL, πιστεύουμε και στοχεύουμε στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη όλων των εταιριών που συμμετέχουν αλλά και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων. Η Ελληνική Οικονομία εισέρχεται σε ισχυρή φάση ανάκαμψης και στόχος μας είναι να βοηθήσουμε και να συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ευχαριστούμε τους ιδρυτικούς επενδυτές μας, VNKCAPITAL, Olympia Group, Piraeus Bank και Eurobank για την υποστήριξή τους στο νέο μας εγχείρημα.»

Η Τράπεζα Eurobank A.E. συντονίζει την παρούσα Συναλλαγή. Για τoν Όμιλο IDEAL ενεργεί ως νομικός σύμβουλος η δικηγορική εταιρεία ‘ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ’. και για την Virtus η δικηγορική εταιρεία ‘ΣΟΥΡΙΑΔΑΚΙΣ ΤΣΙΜΠΡΗΣ’

Τα ανωτέρω τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου IDEAL και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων κατά το νόμο διαδικασιών και εγκρίσεων.ΣΧΟΛΙΑ