F

Business

ΔΕΗ: Τι φέρνει η έρευνα της Κομισιόν- Όλο το παρασκήνιο

ΔΕΗ

Κώστας Σκρέκας και Γιώργος Στάσσης


Επί τάπητος τίθεται το θέμα της  συμμόρφωσης της ΔΕΗ με το δίκαιο περί ανταγωνισμού με την έρευνα που ξεκίνησε η Κομισιόν για τη διερεύνηση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ στο παρελθόν στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Μια εξέλιξη που έρχεται από το παρελθόν, από το 2017, που επί διοίκησης Παναγιωτάκη, οι εκπρόσωποι της Κομισιόν, είχαν μπει στα γραφεία της ΔΕΗ  και του ΑΔΜΗΕ συγκεντρώνοντας δεδομένα, αλλά φτάνει στο σήμερα και θα επηρεάσει το μέλλον.

Για πρώτη φορά όμως, τώρα, το υπουργείο Ενέργειας και η διοίκηση της ΔΕΗ δεν βάζει το πρόβλημα κάτω από το χαλί, ούτε  το αγνοεί και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν όλες τις εκκρεμότητες της ΔΕΗ με την Κομισιόν και η επιχείρηση δεσμεύεται πλήρως να συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διευκρίνιση όλων των ανοιχτών ζητημάτων. Αν και η  έρευνα της Κομισιόν δεν σχετίζεται με τα άλλα ζητήματα που συζητούν στην παρούσα φάση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (μέτρα για τη διάθεση λιγνιτικής παραγωγής σε τρίτους, ένταξη μονάδων της ΔΕΗ στο μέτρο των στρατηγικών εφεδρειών, αίτημα αποζημίωσης της ΔΕΗ για την απόσυρση των λιγνιτικών κ.λπ.), είναι βέβαιο ότι αποτελεί μια εκκρεμότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί ώστε να μην αμφισβητείται η συμμόρφωση της με τον ευρωπαϊκό νόμο περί ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η Επιχείρηση, «η συμμόρφωση με το δίκαιο περί ανταγωνισμού έχει μεγάλη σημασία για τη ΔΕΗ και είναι σε πλήρη αρμονία με την στρατηγική της».

 Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας σε πρώτο πλάνο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, κίνησε επίσημη έρευνα στο πλαίσιο της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας για την αξιολόγηση πιθανής καταχρηστικής συμπεριφοράς της ΔΕΗ στον τομέα χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά: «Όλοι βασιζόμαστε στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα κινούμε έρευνα για τη συμπεριφορά της ΔΕΗ στις αγορές χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, η οποία ενδέχεται να έχει στρεβλώσει τον ανταγωνισμό και να έχει επιβραδύνει τις επενδύσεις στην παραγωγή πιο πράσινης ενέργειας. Η Ελλάδα ξεκίνησε πρόσφατα ένα φιλόδοξο σχέδιο απεξάρτησης από τον λιγνίτη. Η εξασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού είναι ο καλύτερος τρόπος για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές, τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις, καθώς και για την τόνωση των επενδύσεων σε λιγότερο ρυπογόνες ενεργειακές πηγές.»

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής, η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας λιανικής και χονδρικής στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ ανήκει κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο. Ελέγχει όλους τους λιγνιτικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς, καθώς και ορισμένους από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με φυσικό αέριο και με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δραστηριοποιείται επίσης στον ενεργειακό εφοδιασμό των καταναλωτών λιανικής και των επιχειρήσεων, όπου το μερίδιο αγοράς της εξακολουθεί να υπερβαίνει τα δύο τρίτα.

Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι η ΔΕΗ, με τη συμπεριφορά της κατά την υποβολή προσφορών, ενδέχεται να περιόρισε τον ανταγωνισμό στις ελληνικές αγορές χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, λαμβανομένης υπόψη της θέσης της ΔΕΗ τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και λιανικής, ενδέχεται να έχει υιοθετήσει επιθετικές στρατηγικές υποβολής προσφορών που εμποδίζουν την ικανότητα των ανταγωνιστών της ΔΕΗ να συμμετέχουν στον ανταγωνισμό στις αγορές χονδρικής και στις σχετικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Εάν αποδειχθεί, η συμπεριφορά αυτή μπορεί να συνιστά επιθετική πρακτική αποκλεισμού, η οποία παραβιάζει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά (άρθρο 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Η έναρξη της διαδικασίας σημαίνει ότι η Επιτροπή θα εξετάσει τις υποθέσεις κατά προτεραιότητα. Δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Διαβάστε επίσης:

Και νέα έκδοση ομολόγου «βλέπει» η ΔΕΗ



ΣΧΟΛΙΑ