Το παράδειγμα της Open Fiber

Το μοντέλο που ακολουθεί η ΔΕΗ στην ανάπτυξη οπτικής ίνας είναι αυτό της  Enel που πέτυχε να δημιουργήσει σημαντικές υπεραξίες από την ανάπτυξη της προσοδοφόρας αυτής νέας δραστηριότητάς στο υπάρχον δίκτυό της.

Δημιούργησε την Open Fiber με μετόχους σήμερα τις Macquarie Asset Management και Equity SpA CDP, η οποία έχει συνδέσει μέσω υποδομής οπτικών ινών περίπου 11,5 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ιταλία κτίζοντας 64.000 χιλιόμετρα υποδομής οπτικών ινών. Σημειώνεται ότι το Δεκέμβριο του 2021 πούλησε το 50% της Open Fiber έναντι τιμήματος 2,7 δις. ευρώ..