Business

Creta Farms: Στο φως τα «λαβράκια» του πορίσματος της Deloitte, «κόλαφος» για τους αδελφούς Δομαζάκη

  • NewsRoom

Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος Δομαζάκης. Πρώην μέτοχοι Creta Farms


Τη σύνοψη του πορίσματος του ελέγχου της Deloitte ανακοίνωσε, όπως είχε προαναγγείλει, η Creta Farms. Ειδικότερα οι ελεγκτές της Deloitte στον ειδικό έλεγχο που ανέλαβαν να διενεργήσουν για την οικονομική διαχείριση την περίοδο των αδελφών Δομαζάκη εντόπισαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1.Δώδεκα εταιρείες που συνδέονται με την εταιρεία αλλά δεν είχαν γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. Οι συγκεκριμένες αποδείχθηκε από συνεντεύξεις και όχι επίσημα έγγραφα ότι ανήκουν στα αδέλφια Δομαζάκη κατά 50%.

4.Παράνομες εκροές άνω των 2,9 εκατ. ευρώ από την εταιρεία προς τους δυο βασικούς μετόχους την περίοδο 2014 – 2018. Διαπιστώθηκε δε ότι τεχνηέντως τα ποσά των απαιτήσεων της εταιρείας κατά αμφότερων των βασικών μετόχων απομειώνονταν με περίπλοκες λογιστικές εγγραφές. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Deloitte, «οι απολήψεις των βασικών μετόχων εν τέλει διαγράφονται από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας μέσω πληθώρας συμψηφιστικών και γενικότερα σύνθετων λογιστικών εγγραφών».

Η υφιστάμενη διοίκηση της Creta Farms δηλώνει πως έχει προβεί στις νόμιμες ενέργειες για να διαφυλάξει τα συμφέροντα της εταιρείας και για να αξιώσει τη ζημιά που επήλθε στην περιουσία της.

3.Υπερτιμολογήσεις της Ευρωκρέτα προς την Creta Farms για τεχνικά έργα και μελέτες ύψους 5,3 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, για δυο τεχνικά έργα (μονάδα κομποστοποίησης ύψους 2,41 εκατ. ευρώ και μεταλλικό κτίριο αποθήκης στις εγκαταστάσεις Ρεθύμνου ποσού 1,39 εκατ. ευρώ) η Deloitte κατέληξε στο συμπέρασμα πως είτε η εταιρεία δεν έθεσε στη διάθεση της Deloitte όλο το υποστηρικτικό υλικό που αφορά τα έργα αυτά είτε η Ευρωκρέτα τιμολόγησε στην Creta Farms το πρώτο έργο με συντελεστή προσαύξησης μεγαλύτερο του 130% και το δεύτερο έργο µε συντελεστή προσαύξησης μεγαλύτερο του 45%.

Για άλλα 4 τεχνικά έργα «επιβεβαιώθηκε ότι η ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ χρέωσε στην εταιρεία το κόστος που επωμίστηκε η ίδια επαυξημένο με ένα συντελεστή προσαύξησης 10%» ενώ για άλλα 4 έργα δεν προσκομίστηκε ποτέ υλικό από τρίτες εταιρείες ότι εκτελέστηκαν τα έργα.

Επιπλέον, η εταιρεία φαίνεται πως επιβαρύνθηκε με κόστος 7 τεχνικών μελετών (συνολικής αξίας περίπου 818.400 ευρώ) για τις οποίες η Deloitte δεν παρέλαβε υποστηρικτικό υλικό που να αποδεικνύει ότι οι μελέτες αυτές όντως έγιναν και παραδόθηκαν στην Creta Farms.  

4.Αναίτια επιβάρυνση της Creta Farms από την ανάθεση μεταφορικού έργου στην Ευρωκρέτα. Η Deloitte θεωρεί πως το εν λόγω έργο θα μπορούσε να εκτελείται εσωτερικά από την Creta Farms, (όπως γινόταν στο παρελθόν) με σχετική τροποποίηση του καταστατικού της ή να αναληφθεί από μια εταιρεία που θα άνηκε στον όμιλο, ώστε ο όποιος συντελεστής προσαύξησης χρεωνόταν, να παραμένει στον όμιλο και να µην κατευθύνεται σε εταιρεία συμφερόντων των βασικών μετόχων.

5.Χρηματοδότηση εργασιών που εξυπηρετούσαν ανάγκες των βασικών μετόχων και της Ευρωκρέτα (εταιρεία συμφερόντων τους), και όχι τους επιχειρηματικούς σκοπούς της Creta Farms. Πρόκειται για εργασίες ανακαίνισης που έγιναν στα εστιατόρια «Ντάκος» (ελέγχονταν από την Ευρωκρέτα, και τα οποία έκλεισαν) και για εργασίες ανακαίνισης του ξενοδοχείου «Άμμος» στο Ρέθυμνο, που επίσης ανήκει στην Ευρωκρέτα.

6.Πιθανή λήψη εικονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των συναλλαγών της Creta Farms με την Novaplot, εταιρεία ανάπτυξης πατεντών με έδρα την Κύπρο, στην οποία ασκούν έλεγχο (control) τα αδέλφια Δομαζάκη. Να σημειωθεί ότι στην Νovaplot μεταφέρθηκαν πατέντες (διπλώματα ευρεσιτεχνίας) της Creta Farms, 14 εκ των οποίων επεστράφησαν τον Ιούλιο του 2019.

7.Ανομοιογενή κόστη και κεφαλαιοποίηση εξόδων, τα οποία δεν επιδέχονται κεφαλαιοποίηση στο πλαίσιο διερεύνησης του κόστους των τεχνικών έργων στη μονάδα του Ρεθύμνου.

8.Διατυπώνει ερωτήματα για τις συναλλαγές της Creta Farms και κατά πόσον αυτές είναι πραγματικές με τις συνδεδεμένες εταιρείες Φάρμα Θεσσαλίας, Τετωρός Α.Ε, Μεταλλουργική Κρήτης και Ευρωκρέτα στο πλαίσιο πώλησης των σιλό της Φάρμας Θεσσαλίας.

9.Υπερτιμολόγηση παγίων στοιχείων τα οποία αγόρασε η Creta FArms από το 2001 έως το 2003 από τις εταιρείες Food Procesing Ltd και της Metalo Ltd. Το προϊόν της υπερτιμολόγησης φέρεται να έχει καταλήξει σε λογαριασμούς των βασικών μετόχων της εταιρείας. Πρόκειται για μια παλιά υπόθεση, την οποία είχε επιληφθεί το ΣΔΟΕ Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης.

10.Άκυρες πιστώσεις ύψους 8,6 εκατ. ευρώ που χορήγησε παράνομα η Creta Farms στην Ευρωκρέτα. Η περίπτωση αυτή επισύρει ποινικές κυρώσεις για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

11.Παράνομες συμβάσεις με την Ευρωκρέτα, η οποία ελέγχεται από τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας (Ε. Δομαζάκι & Κ. Δομαζάκη), για τις οποίες θα έπρεπε να είχε λάβει ειδική άδεια από τη Γενική Συνέλευση.

Η Deloitte αναφέρεται επίσης και στις συναλλαγές με την εταιρεία Διαδικασία, η οποία ανέλαβε να παρέχει υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης με την ΕΤΕ (ως εκπρόσωπο των ομολογιούχων) και στη σύμβαση με την Κ MEDIA για την κατασκευή και διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων σε super markets της περιφέρειας Αττικής, επισημαίνοντας πως χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Από την πλευρά της, η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει υπόψιν της τα συμπεράσματα της Deloitte στις υπό διερεύνηση περιοχές, όσον αφορά την επίπτωση των ευρημάτων της τελευταίας στις Οικονομικές Καταστάσεις και έχει προχωρήσει ήδη σε λογιστικές εγγραφές διόρθωσης με βάση αυτά.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι η καθ’ ύλην αρμόδια για να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε περαιτέρω νομικές ενέργειες με βάση το πόρισμα της Deloitte.

Διαβάστε αναλυτικά την σύνοψη του πορίσματος της Deloitte για την Creta Farms


ΣΧΟΛΙΑ