Business

Χρηματοδοτικά εργαλεία για κάθε είδους επιχείρηση

  • NewsRoom

Ξεκινάτε μια νέα εταιρεία ή αναπτύσσετε μια υπάρχουσα; Ανακαλύψτε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που σας ταιριάζουν!

Τα νέα γίνονται όλο και καλύτερα για επιχειρήσεις κάθε είδους στην Ελλάδα, καθώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική εισροή κεφαλαίων από κρατικούς οργανισμούς, τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι λέξεις «επιχειρηματικότητα», «ανταγωνιστικότητα», «καινοτομία» και «εξωστρέφεια» γίνονται κεντρικοί πυλώνες σε εξαγγελίες και δράσεις, με τις ελληνικές επιχειρήσεις να είναι οι άμεσοι ωφελούμενοι. Είτε ξεκινάτε τώρα τη δική σας επιχείρηση και χρειάζεστε κεφάλαιο κίνησης είτε επενδύετε στο μέλλον μιας ήδη υπάρχουσας, παρακάτω θα δείτε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχετε σήμερα στη διάθεσή σας.

Το βασικό πλαίσιο

Η χρηματοδότηση με συνεπένδυση ευρωπαϊκών ή κρατικών και ιδιωτικών πόρων παίρνει τη μορφή διαφόρων προγραμμάτων που συμφέρουν ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020) προσφέρει διάφορα εργαλεία χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι το ΤΑΕΣΥΜ/EquiFund και το ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Το πρώτο αφορά κυρίως στην κατηγορία των νεοφυών, ενώ το δεύτερο ταιριάζει σε κάθε είδους επιχείρηση.

Ευκαιρίες για startups

Η λέξη startup μπήκε στο λεξιλόγιό μας τα τελευταία χρόνια, για να χαρακτηρίσει ένα είδος επιχειρήσεων που ταιριάζουν πολύ σε ανθρώπους νεαρής ηλικίας, που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να υλοποιήσουν μια πρωτότυπη ιδέα. Όπως όλες οι νέες και μικρές εταιρείες, έτσι και οι startups έχουν μεγάλη ανάγκη από χρηματοδότηση στα πρώτα τους βήματα.

Η φύση τους όμως, είναι διαφορετική, και πολύ σωστά έχει δημιουργηθεί ένας διαφορετικός μηχανισμός επενδύσεων ειδικά γι’ αυτές.

Το EquiFund (Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών) συνδυάζει πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) με κρατικά και ιδιωτικά κεφάλαια, δημιουργώντας ένα «ταμείο των ταμείων» που μπορεί να διαθέσει στην αγορά περισσότερα από 400 εκατομμύρια ευρώ. Τι διαφορετικό έχει αυτό το ταμείο;

Η χρηματοδότηση γίνεται με τη μορφή επενδύσεων μέσω επιχειρηματικών συμμετοχών (equity) και ο ρόλος των εννέα επιλεγμένων funds που διαχειρίζονται αυτούς τους πόρους δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση, αλλά και η παροχή πολύτιμων για νέες εταιρείες συμβουλών πάνω σε επιχειρηματικές και τεχνικές πρακτικές.

Το δύσκολο; Μόνο οι καλύτερες ιδέες θα καταφέρουν να λάβουν χρηματοδότηση, καθώς θα πρέπει να πείσουν τους επενδυτές ότι αξίζει να αποκτήσουν επιχειρηματική συμμετοχή σε μια εταιρεία που στο μέλλον θα αποδειχθεί κερδοφόρα.

Για τις startups υπάρχουν πολλές ακόμη ευκαιρίες χρηματοδότησης, συνήθως με μικρά ποσά, καθώς διοργανώνονται πολλοί διαγωνισμοί καινοτομίας (π.χ. hackathons), ενώ πρωτοβουλίες επαγγελματικών φορέων και άλλες εταιρείες δημιουργούν επίσης δομές στήριξης με τη μορφή θερμοκοιτίδων ή επιχειρηματικών επιταχυντών (π.χ. το egg — enter•grow•go για startups, που πλέον στηρίζει και επιχειρήσεις στο στάδιο Scale Up).

Πολύτιμη βοήθεια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

Η δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ» στηρίζει τις επιχειρήσεις με τη μορφή προνομιακής δανειοδότησης αντί επενδύσεων μέσω επιχειρηματικών συμμετοχών. Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που στηρίζεται στη μέθοδο της συνεπένδυσης κεφαλαίων πιστωτικών ιδρυμάτων και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και απευθύνεται σε νέες ή υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καλύψει ανάγκες χρηματοδότησης είτε για κεφάλαιο κίνησης είτε για επενδυτικά σχέδια.

Η Eurobank συμμετέχει ως επενδυτής σε αυτή τη δράση, παρέχοντας το 60% του κεφαλαίου με προνομιακό επιτόκιο, ενώ το υπόλοιπο 40% παρέχεται άτοκα από το ΤΕΠΙΧ II. Η άτοκη χρηματοδότηση σάς εξασφαλίζει από 10.000€ έως 500.000€ για κεφάλαιο κίνησης και από 25.000€ έως 1.500.000€ για επενδυτικά σχέδια.

Το δάνειο μπορεί να έχει διάρκεια 2-5 έτη για Κεφάλαιο Κίνησης και 5-10 χρόνια για Επενδυτικά σχέδια. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 12 μήνες για τα δάνεια επενδυτικού σκοπού, αλλά και η δυνατότητα σταδιακών εκταμιεύσεων.

Η δόση είναι χαμηλότερη κατά την αρχική περίοδο χάριτος κεφαλαίου και η αποπληρωμή των υποχρεώσεων γίνεται σταδιακά, ώστε η επιχείρηση να έχει τη βραχυπρόθεσμη ρευστότητα που έχει ανάγκη.

Αυτό που κάνει τη χρηματοδότηση μέσω ΤΕΠΙΧ ΙΙ ιδανική τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι ευνοϊκοί όροι δανειοδότησης και το μειωμένο τελικό επιτόκιο δανείου, καθώς και η ευελιξία που παρέχει στην πληρωμή.

Οι μικροπιστώσεις ως χείρα βοηθείας

Μια ιδιαίτερη περίπτωση χρηματοδοτικού μηχανισμού που αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Πρόκειται για δάνεια μικρού ύψους (για παράδειγμα, το πρόγραμμα της Eurobank με το AFI παρέχει έως 12.500€), τα οποία παρέχονται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και μειωμένα επιτόκια, ώστε να έχουν κοινωνικό αποτύπωμα.

Για παράδειγμα, μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, γυναίκες που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους εταιρεία, άνεργοι που ανοίγουν εταιρεία ως μορφή αυτοαπασχόλησης είναι ιδανικοί υποψήφιοι.

Οι μικροπιστώσεις συνοδεύονται συνήθως από εκπαίδευση και συμβουλευτική των υποψηφίων, ώστε τα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα να είναι επιτυχημένα και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της εταιρείας τους. Για τα προγράμματα μικροπιστώσεων που προσφέρονται στην Ελλάδα, παρέχεται εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (Employment and Social Innovation – EaSI).