Business

Sabina Dziurman (EBRD) στο mononews: Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε κέντρο μεταφορών και logistics

Sabina Dziurman

Sabina Dziurman. Διευθύντρια της EBRD για την Ελλάδα και την Κύπρο


Mε στόχο την προσέλκυση στην Ελλάδα ιδιωτών επενδυτών, όταν το μακροοικονομικό περιβάλλον γίνει πιο φιλικό, η Sabina Dziurman, Διευθύντρια της EBRD για την Ελλάδα και την Κύπρο, σε συνέντευξη της στο mononews, υποστηρίζει ότι η χώρα μας πληροί τις προϋποθέσεις για να αναδειχθεί σε ένα σημαντικό κέντρο μεταφορών και logistics.

Μέσα σε σχεδόν 18 μήνες, η κα Dziurman έχει πραγματοποιήσει 12 σημαντικές επενδύσεις αξίας 750 εκατ. ευρώ και φιλοδοξεί με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα συμβάλλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις τράπεζες.

Παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται εκ νέου σε τεντωμένο σκοινί, η κα Dziurman υποστηρίζει ότι το υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης ανθρώπινο δυναμικό, η μοναδικότητα στον τομέα του τουρισμού, οι φυσικοί πόροι, καθώς και η γεωγραφική θέση της Ελλάδας αποτελούν σημαντικά προτερήματα που μπορούν να ανοίξουν το δρόμο της επιτυχίας.

Αναφερόμενη στη χρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων, τονίζει ότι τα εταιρικά ομόλογα μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση για τη χρηματοδότηση τους, με τη συμμετοχή και ιδιωτών επενδυτών.

Η EBRD έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα σε μικρό διάστημα. Πώς όμως η χώρα θα προσελκύσει και ιδιώτες επενδυτές που σήμερα μένουν μακριά;

Πράγματι η EBRD πραγματοποίησε 12 σημαντικές επενδύσεις – ύψους περίπου 750 εκ. ευρώ σε διάστημα μικρότερο των 18 μηνών, το οποίο ήταν μια πολύ καλή αρχή για τη δραστηριότητά μας στην Ελλάδα. Ωστόσο θα έχουμε τη δυνατότητα, να επιτύχουμε ακόμη περισσότερα και ιδιαίτερα στην προσέλκυση στην χώρα ιδιωτών επενδυτών, όταν το μακροοικονομικό περιβάλλον γίνει περισσότερο ευνοϊκό. Πάνω απ όλα, αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι σταθερότητα, και καθόσον οι διαπραγματεύσεις από τη δεύτερη αξιολόγηση είναι σε εξέλιξη, δυστυχώς η σταθερότητα λείπει. Εφόσον η δεύτερη αξιολόγηση οδηγήσει σε πρόσβαση της χώρας στην ποσοτική χαλάρωση, αυτή η εξέλιξη θα συμβάλει καίρια στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης θα συνοδευτεί επίσης από τα εναπομείναντα μέρη της νομοθεσίας που είναι αναγκαία ώστε οι τράπεζες να αντιμετωπίσουν με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Εν τέλει, εφόσον όλες αυτές οι θετικές εξελίξεις υφίστανται, θα μπορούμε να αναμένουμε μια σταδιακή χαλάρωση των capital controls. Αυτό είναι το υπόβαθρο που χρειάζεται η χώρα ώστε να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές.

Ποια είναι τα βασικά μειονεκτήματα αλλά και σε ποια πλεονεκτήματα μπορεί να βασιστεί η ελληνική οικονομία κατά τη γνώμη σας;

Τα μειονεκτήματα είναι γνωστά, θα ήθελα ωστόσο να επικεντρωθώ στα πλεονεκτήματα που είναι πολλά – το υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης ανθρώπινο δυναμικό, η αδιαμφισβήτητη  μοναδικότητα στον τομέα του τουρισμού, κάποιοι φυσικοί πόροι και σημαντικές δυνατότητες στον αγροτικό κλάδο. Όλα αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με το ακατάβλητο επιχειρηματικό πνεύμα που διακρίνει τους Έλληνες και ένα ευνοϊκό περιβάλλον, μπορούν να είναι η συνταγή της επιτυχίας. Εάν σε αυτά προσθέσει κανείς, τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας, δημιουργούνται ευκαιρίες για να αναδειχθεί η χώρα και σε ένα σημαντικό κέντρο μεταφορών και logistics.

Η EBRD έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες. Είναι τα κόκκινα δάνεια, το πιο ελκυστικό πεδίο δραστηριότητας ; Ποιες κινήσεις σχεδιάζετε στον τομέα αυτόν ;

Αναμένουμε, όπως άλλωστε και όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές, τις οριστικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες, καθώς και την αδειοδότηση και άλλων εταιρειών διαχείρισης. Η συνεργασία που έχουμε με την Pillarstone είναι γνωστή και ελπίζουμε να την επεκτείνουμε και με άλλους αξιόπιστους εταίρους. Το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι μεγάλο και όσες περισσότερες είναι οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται, τόσο πιο πιθανό είναι να επιτευχθεί η αναγκαία μείωση των NPLs. Εμείς, όπως οι τράπεζες και άλλοι παράγοντες της αγοράς, έχουμε επικεντρωθεί στο να παράσχουμε βοήθεια σε επιχειρήσεις με χαμηλές επιδόσεις ώστε να επιστρέψουν σε κερδοφορία και ανάπτυξη.

Βοηθήσατε στην αναβίωση της αγοράς εταιρικών ομολόγων. Πόσο μπορεί αυτός ο τρόπος άντλησης κεφαλαίων να βοηθήσει τις επιχειρήσεις;

Η έκδοση του ομολόγου της εταιρείας Φουρλής ήταν εξαιρετικά επιτυχής και εκτιμούμε ότι έδειξε έναν νέο δρόμο στις εγχώριες επιχειρήσεις για να χρηματοδοτηθούν, αντί να βασίζονται αποκλειστικά στις τράπεζες, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Οι τράπεζες θα παραμείνουν βεβαίως σημαντικοί εταίροι αλλά είναι πάντοτε θετικό να υπάρχει για τις επιχειρήσεις επιλογή και διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης.

Καθώς δε, στα εταιρικά ομόλογα μπορούν να τοποθετούνται και ιδιώτες επενδυτές, είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις που τα εκδίδουν να έχουν ισχυρή χρηματοοικονομική εικόνα και να εφαρμόζουν τα υψηλότερα πρότυπα λειτουργίας.

Ποιοι είναι οι τομείς της οικονομίας που θεωρείτε ότι έχουν προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα;

Ανέφερα προηγουμένως τον τουρισμό, ο οποίος  κάθε χρόνο αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, και συνεχίζει να προσφέρει προοπτικές ανάπτυξης. Ο αγροτικός τομέας, επίσης, παρουσιάζει ευκαιρίες ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά τις εξαγωγές, ενώ σημαντικές είναι και οι δυνατότητες στις συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και οι ευκαιρίες στον τομέα των logistics.

Η κα Sabina Dziurman θα είναι ομιλήτρια στο 2ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών (Delphi Economic Forum) που θα πραγματοποιηθεί στις 2-5 Μαρτίου στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών www.delphiforum.gr.

 ΣΧΟΛΙΑ