Business

ALPHA TRUST Ανδρομέδα: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος για το 2021

  • NewsRoom
Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης, συνιδρυτής και αντιπρόεδρος Alpha Trust, λογοτέχνης

Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης, συνιδρυτής και αντιπρόεδρος Alpha Trust, λογοτέχνης


Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021, αλλά και την έναρξη νέο προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ενέκρινε μεταξύ άλλων η ΓΣ των μετόχων της ALPHA TRUST Ανδρομέδα. Επίσης εγκρίθηκε ο ορισμός του Βασιλείου Κλέτσα ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κωνσταντίνου Τζινιέρη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ανδρομέδα:

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 03.05.2022 και ώρα 09:30
στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ. 21, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 55 μέτοχοι κατέχοντες 859.895 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 54,78% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης του έτους 2021 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.

2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την
εταιρική χρήση του έτους 2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

3. Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη της χρήσης του έτους 2021.

4. Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης του έτους 2021.

5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσεως τους έτους 2022 και καθορισμός της αμοιβής της.

6. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών κατ’ άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2021.

7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2021 και προέγκριση για την καταβολή αμοιβών κατά την τρέχουσα χρήση και το α’ εξάμηνο της επόμενης.

8. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

9. Έγκριση και παράταση διάρκειας συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και της εξωτερικής διαχειρίστριας εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη
Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του Ν. 4209/2013.

10. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του έτους 2021.

11. Έγκριση λήξης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών το οποίο είχε αποφασισθεί με την από 22.06.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

12. Έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του Ν. 4548/2018.

13. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Διευθύνοντος Συμβούλου.

14. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 859.895 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων,
ενέκρινε τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) (ήτοι την
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις
συνοδευτικές Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση του έτους 2021.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 859.895 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων,
ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2021 και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες τους.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 859.895 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε την
απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κ.κ. Ιωάννη Φιλίππου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 17201 (Τακτικού Ελεγκτή) και Λογοθέτη Γλέζου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 54691
(Αναπληρωματικού Ελεγκτή) από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του έτους 2021, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 859.895 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων,
ενέκρινε τη διανομή, από τα αποτελέσματα της χρήσης του έτους 2021, μερίσματος συνολικού ποσού €802.272, ήτοι €0,50 ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου ποσού €401.136 ευρώ, ήτοι €0,25 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε προσωρινό μέρισμα της χρήσης του έτους 2021 και έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους με τις από 29.07.2021 και 03.11.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Το εναπομείναν για διανομή ποσό ανέρχεται σε 401.136 ευρώ, ήτοι 0,25 ευρώ ανά μετοχή.

Tο ανωτέρω ποσό θα προσαυξηθεί με βάση τον αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρία στο πλαίσιο του
προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών μέχρι την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος, οπότε θα διαμορφωθεί το τελικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η διανομή του ως άνω μερίσματος να πραγματοποιηθεί ως εξής:

– Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 23.05.2022.
– Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίζεται η 24.05.2022.
– Ως ημερομηνία έναρξης της καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 30.05.2022 και η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος.

Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 859.895 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε τη διάθεση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 859.895 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «GRANT THORNTON Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Κατεχάκη αρ. 58, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, και η οποία θα ορίσει τους ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές (ένας τακτικός ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής), για τη διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της εταιρικής χρήσεως του έτους 2022 έναντι αμοιβής α) ποσού 9.000 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, β) ποσού 4.000 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και γ) ποσού 5.000 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την έκδοση του προβλεπόμενου από το νόμο φορολογικού πιστοποιητικού.

Σημειώνεται ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, Ελένη Λινάρδου και Αλέξιος Σουλτογιάννης) έχουν
συμφωνήσει με την ανάθεση του ελέγχου στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 859.895 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας, κατ’ άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, για τη χρήση του έτους 2021.

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 859.895 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων,
ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση του έτους 2021, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συνολικού ποσού 104.158 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου συνολικού ποσού 44.158 ευρώ.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μέχρι του συνολικού ποσού των 200.000 ευρώ
για τη χρήση του έτους 2022 και μέχρι του συνολικού ποσού των 100.000 ευρώ για το α’ εξάμηνο της χρήσης του έτους 2023, καθώς και την καταβολή αμοιβής στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας μέχρι του ποσού των 36.000 ευρώ για τη χρήση του έτους 2022 και μέχρι του ποσού των 18.000 ευρώ για το α’ εξάμηνο της χρήσης του έτους 2023.

Επί του όγδοου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 859.895 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων,
αποφάσισε τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προκειμένου να
ενεργούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να
μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και σε Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους με την Εταιρία σκοπούς.

Επί του ένατου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 859.895 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε:

α. την από 03.01.2022 τροποποίηση της από 23.02.2018 Σύμβασης Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων που έχει συνάψει η Εταιρία με την
εξωτερική διαχειρίστρια εταιρία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων», δυνάμει της οποίας η αμοιβή της ως άνω διαχειρίστριας εταιρίας για την παροχή υπηρεσιών διοίκησης στην Εταιρία διαμορφώθηκε σε 93.680 ευρώ ετησίως πλέον Φ.Π.Α., καταβαλλόμενη κατά το ένα δωδέκατο μηνιαίως·

β. την παράταση της διάρκειας της από 23.02.2018 Σύμβασης Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων που έχει συνάψει η Εταιρία με την εξωτερική διαχειρίστρια εταιρία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» για ένα (1) ακόμη έτος·

γ. την παράταση της διάρκειας της από 17.06.2020 Σύμβασης Δανεισμού Μισθωτού που έχει συνάψει η Εταιρία με την εξωτερική διαχειρίστρια εταιρία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» για ένα (1) ακόμη έτος.

Επί του δέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 859.895 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του έτους 2021.

Επί του ενδέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 859.895 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων,
αποφάσισε τη λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών το οποίο είχε αποφασισθεί με την από 22.06.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

Επί του δωδέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 859.895 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων,
αποφάσισε:

α. την έναρξη νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, οι οποίες θα αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο όριο σε ποσοστό έως 10% του συνόλου των μετοχών, ήτοι 160.454 μετοχές μείον (-) τον αριθμό ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρία κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι 35.424, με διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από της εγκρίσεως, ήτοι έως την 02.05.2024, με κατώτατο όριο τιμής απόκτησης 0,01 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο τιμής απόκτησης 20 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018·

β. την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να καθορίσει, εντός των προαναφερθέντων πλαισίων, τον ακριβή χρόνο, τον αριθμό και την τιμή των προς απόκτηση μετοχών.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, σύμφωνα με την από 25.02.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, ο ανώτατος αριθμός ιδίων μετοχών που δύναται να αποκτήσει η Εταιρία να αυξηθεί/αναπροσαρμοστεί κατ’ αναλογία με τη μεταβολή του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή κατά τρόπο ώστε οι προς απόκτηση μετοχές να αντιστοιχούν, και μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στο ίδιο ποσοστό (10% μείον των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει κατά περίπτωση η Εταιρία) επί του συνόλου του, καθώς και να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στη σχετική αναπροσαρμογή.

Επί του δέκατου τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 859.895 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε τον ορισμό του κ. Βασιλείου Κλέτσα ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κωνσταντίνου Τζινιέρη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που λήγει την 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, ευχαρίστησε δε τον αποχωρούντα Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις επί σειρά ετών παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες του.

Σημειώνεται ότι το ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για το υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Κλέτσα, κατ’ άρθρο
18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, που περιλαμβάνει αιτιολόγηση της εισήγησης εκλογής του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αναλυτικό βιογραφικό
σημείωμα αυτού, καθώς και τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητάς του, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τέθηκε στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας: https://www.andromeda.eu/anakoinoseis-oles/genikessuneleuseis/taktikes/ πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ακόμη, το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειου Κλέτσα τέθηκε στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού
μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας: https://www.andromeda.eu/anakoinoseisoles/genikes-suneleuseis/taktikes/ πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Επί του δέκατου τέταρτου θέματος, δεν έλαβαν χώρα ανακοινώσεις.ΣΧΟΛΙΑ