Business

Ραγδαίες εξελίξεις για Folli: Λίγο πριν πάει η υπόθεση σε ανακριτή παραιτήθηκε ο 81χρονος πεθερός του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου

Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος


Ραγδαίες φαίνεται να είναι οι εξελίξεις στον όμιλο Folli Follie μετά την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να στείλει την υπόθεση στον Εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου παραιτήθηκε σήμερα ο κ. Ζαχαρίας Μαντζαβίνος, ο οποίος αντικαθίσταται από γνωστό Αθηναίο δικηγόρο. 

Ο κ. Μανζαβίνος όπως είχε αποκαλύψει το mononews ήταν ο πρόεδρος της επιτροπής Ελέγχου αν και δεν έχει  καμία σχέση με τα οικονομικά. Ο ίδιος είναι γιατρός (οδοντίατρος), 81 ετών  και μάλιστα όπως πρώτο έγραψε το mononews είναι ο πεθερός του CEO της εταιρίας Τζώρτζη Κουτσολιούτσου. Επί της ουσίας πρόκειται για πρόσωπο που δεν μπορούσε να ελέγχει τι γινόταν στην εταιρία καθώς δεν είχε τις απαιτούμενες γνώσεις.

Προφανώς όμως οι ευθύνες του προέδρου της επιτροπής για τα όσα έχουν συμβεί εντός του ομίλου είναι σημαντικές. 

Επιπλέον, σήμερα, σε έκτακτη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε την αντικατάσταση του Qian Jiannong, αντιπροέδρου της Fosun International, ο οποίος κατείχε θέση μη εκτελεστικού μέλους στο Δ.Σ. της εισηγμένης, από τον George Zhang, επικεφαλής του ομίλου στην Ελλάδα.

Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του  mononews.gr προ ημερών  

Συγκρατήστε τα παρακάτω 3 ονόματα. Έχει μεγάλη σημασία. Ζαχαρίας Μαντζαβίνος (non- executive BoD member), Επαμεινώνδας Δαφέρμος (Independent non-executive BoD member) και Κουμανάκος Ευάγγελος (Independent non-executive BoD member). Και οι τρεις αποτελούν την ομάδα της Επιτροπής Ελέγχου των Folli Follie. Δηλαδή οι 3 κύριοι έχουν επιλέγει από τη διοίκηση των Folli Follie για να ελέγχουν το ΔΣ, τους ορκωτούς λογιστές κλπ. Υπεύθυνη να ελέγχει την Επιτροπή Ελέγχου της καθε εισηγμένης, στο ελληνικό χρηματιστήριο, εταιρίας είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Οι Επιτροπές Ελέγχου έχουν κυρίως τρεις τομείς ευθύνης: (1) θέματα σχετικά με τις εκθέσεις οικονομικής πληροφόρησης, (2) τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση των κινδύνων και (3) διάφορα άλλα θέματα όπως ασφαλιστική κάλυψη, εταιρικοί φόροι κλπ. 

Οι Επιτροπές Ελέγχου πρέπει να μοιράσουν το διαθέσιμο χρόνο σε όλα αυτά τα θέματα και σε αυτό το σημείο είναι σημαντικός ο ρόλος του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. 

Μια πρόκληση είναι ότι διαχειρίζονται σημαντικά θέματα σε περιορισμένο χρόνο (οι Επιτροπές στην Ευρώπη συνήθως πραγματοποιούν συναντήσεις μόνο 4-5 φορές το χρόνο). 

Η σχέση της Επιτροπής Ελέγχου με τους Ορκωτούς Ελεγκτές είναι πολύ σημαντική, καθώς η διασφάλισή τους καλύπτει τη συμμόρφωση με τα λογιστικά πρότυπα και αρχές και με την αξιοπιστία της οικονομικής πληροφόρησης συνολικά.

Μόνο που στο Folli Follie συμβαίνει κάτι πρωτόγνωρο. Ενώ οι κ. Δαφέρμος και Κουμανάκος είναι στελέχη επιχειρήσεων, ο 81χρονος κ. Ζαχαρίας Μαντζαβίνος, που είναι και πρόεδρος της επιτροπής, είναι γιατρός. Ομότιμος καθηγητής Οδοντιατρικής του Πανεπ. Αθηνών. Πολύ δε περισσότερο είναι πεθερός του αφεντικού της εταιρίας Τζώρτζη Κουτσολιούτσου.

Δηλαδή, με λίγα λόγια, στο «βασίλειο της Folli Follie» η διάρθρωση της διοίκησης είναι η εξής:

Εκτελεστικός πρόεδρος Δημήτρης Κουτσολιούτσος, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Καίτη Κουτσολιούτσου, Διευθύνων Σύμβουλος Τζώρτζης Κουτσολιούτσος και πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Ζαχαρίας Μαντζαβίνος (σσ: Επισημαίνεται ότι το έτερο μέλος της Επιτροπής κ. Ευάγγελος Κουμανάκος παραιτήθηκε το πρωί της Πέμπτης 31 Μαΐου 2018 από το ΔΣ της εταιρίας).

Επί της ουσίας αρμόδια να ελέγχει την Επιτροπή Ελέγχου της κάθε εισηγμένης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία χθες σε συνεδρίαση της αποφάσισε να υποβάλει Έγκληση (η μηνυτήρια αναφορά) στον Εισαγγελέα για την υπόθεση Folli Follie.  Οι κατηγορίες θα είναι παρεμπόδιση Ελέγχου και άρνηση παροχής οικονομικών στοιχείων. Με λίγα λάγια η εταιρία δεν γνωρίζει πόσα μετρητά έχει στο ταμείο της.

Οι ευθύνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Οι ακριβείς αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου (Άρθρο 44 – Νόμος 4449/2017 – Επιτροπή Ελέγχου- άρθρο 39 της Οδηγίας) μεταξύ άλλων ειναι οι εξης:

α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,

β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,

γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής,

δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,

ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,

στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

4. H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 1 και δύναται να διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου 16 από τα εποπτευόμενα από αυτήν πρόσωπα, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ασφαλιστικών εταιριών και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης αυτών των διατάξεων δύναται να επιβάλει στα μέλη του Δ.Σ. ή και στα μέλη της επιτροπής ελέγχου τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 3016/2002.ΣΧΟΛΙΑ