Big Story

Eurobank: Αναζητά τρόπους για μείωση 1000 θέσεων εργασίας

Eurobank


Μείωση προσωπικού κατά 1000 άτομα έως το 2017 προβλέπει το πλάνο αναδιάρθρωσης, που καλείται να εφαρμόσει η Eurobank. Σύμφωνα με το σχέδιο που εγκρίθηκε από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν, η Τράπεζα θα πρέπει στην Ελλάδα να απασχολεί έως 9800 κατά ανώτατο όριο ως το τέλος του 2017, ενώ στις 30/9/2015 το προσωπικό του ομίλου ανερχόταν σε 10.803 άτομα. Η Eurobank, παράλληλα, έχει μειώσει, ήδη, τον αριθμό καταστημάτων της (491 στις 30/9) κάτω από το όριο (510 καταστήματα) που θέτει το πλάνο για το 2017.

Στα άμεσα σχέδια της τράπεζας δεν περιλαμβάνεται σύμφωνα με στελέχη της πρόγραμμα εθελουσίας. Η προσαρμογή του αριθμού των εργαζομένων στην Ελλάδα θα γίνει μέσω συνταξιοδότησης και στοχευμένων μέτρων ανάλογων με αυτά που εφαρμόστηκαν στο τέλος της περσινής χρονιάς.

Άλλωστε έχοντας ανακεφαλαιοποιηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιώτες χωρίς να λάβει πρόσθετη κρατική ενίσχυση η Eurobank έχει την ευχέρεια να μην βαρύνεται από ένα ασφυκτικό ως προς τις δεσμεύσεις πλάνο και επομένως μπορεί να διαπραγματευθεί υπό καλύτερους όρους τις προβλεπόμενες πωλήσεις θυγατρικών που θα οδηγήσουν και σε επίτευξη του στόχου για το προσωπικό.

Φωκίων Καραβίας. Ετων 52. CEO Eurobank
Φωκίων Καραβίας. Ετων 52. CEO Eurobank

Δύσκολος στόχος δεδομένης της σταδιακής αποκατάστασης κλίματος εμπιστοσύνης είναι και η μείωση του λόγου καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις για τις τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα σε 115%, κατ’ ανώτατο όριο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 από 131,2% (30.9).

Το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες δεσμεύσεις που αποτελούν προσαρμογές των Δεσμεύσεων και θα πρέπει να υλοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018:

– μείωση του αριθμού των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα σε 510 κατ’ ανώτατο όριο έως το τέλος του 2017, καθώς και του αριθμού των υπαλλήλων στην Ελλάδα σε 9.800 κατ’ ανώτατο όριο έως το τέλος του 2017,

– μείωση των συνολικών δαπανών της Τράπεζας στην Ελλάδα (ελληνικές τραπεζικές και μη τραπεζικές δραστηριότητες) κάτω από τα €750 εκατ. έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Σημειώνεται ότι το πλάνο του 2014 προέβλεπε μείωση των συνολικών δαπανών της τράπεζας στην Ελλάδα κάτω από 800 εκατ. ευρώ.

– μείωση του κόστους των καταθέσεων της Τράπεζας στην Ελλάδα,

– μείωση του δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις για τις τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα σε 115%, κατ’ ανώτατο όριο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος που είχε τεθεί και με το περσινό πλάνο.

– πώληση ποσοστού κατ’ ελάχιστον 80% της συμμετοχής του Ομίλου στις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ζωής και γενικές), διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη. .

– μείωση της συμμετοχής της Τράπεζας στην Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. σε ποσοστό 20% μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και πώληση του υπόλοιπου της συμμετοχής της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η Eurobank έχει μειώσει ήδη σε 20% το ποσοστό της στην Grivalia.

– πώληση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας σε μετοχές, ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και υβριδικά ομόλογα (με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων), ούτως ώστε αυτό να μειωθεί σε ποσό χαμηλότερο των €35 εκατ. έως τις 30 Ιουνίου 2016. O στόχος παραμένει ίδιος με αυτόν του περσινού πλάνου.

– δεσμεύσεις για τη μη παροχή στις αλλοδαπές θυγατρικές πρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης καθ’ υπέρβαση ενός συγκεκριμένου ορίου (το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί του σταθμισμένου ενεργητικού της κάθε θυγατρικής με ανώτατο ποσοστιαίο όριο ανά θυγατρική, εκτός εάν άλλως προβλέπει το κανονιστικό πλαίσιο της κάθε χώρας) για τη μη αγορά κινητών αξιών με πιστοληπτική διαβάθμιση κατώτερη των επενδυτικών ορίων (non-investment grade securities) και για τη θέσπιση ανώτατου ορίου στις αποδοχές των υπαλλήλων και διευθυντών της Τράπεζας, σε κάθε περίπτωση υπό τη επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων.


ΣΧΟΛΙΑ