• ΑΓΟΡΕΣ

  Βασιλική Λαζαράκου στο mononews.gr: Οι μεγάλες προκλήσεις της ελληνικής κεφαλαιαγοράς το 2024

  Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου

  Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου


  Δεν υφίστανται πλέον εκκρεμείς υποθέσεις πέραν της πενταετίας για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σημειώνει σε άρθρο παρέμβασή της η πρόεδρός της, Βασιλική Λαζαράκου. Η ίδια αναφέρεται στους τρόπους της αποτελεσματικής εποπτείας και στις συνεχείς παρεμβάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη μετάλλαξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών με έντονα χαρακτηριστικά της διαδικτυακής απάτης από μη πιστοποιημένους φορείς.

  Το άρθρο της κυρίας Λαζαράκου

  Η ελληνική οικονομία έχει επανέλθει σε ισχυρούς αναπτυξιακούς ρυθμούς, αφήνοντας πίσω την υφεσιακή περίοδο της μνημονιακής λιτότητας.

  Η αλλαγή σελίδας για την ελληνική οικονομία αποδεικνύεται εμφατικά από το έντονο ενδιαφέρον που δείχνει η διεθνής επενδυτική κοινότητα για την ελληνική οικονομία, από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας μετά από 13 χρόνια καθώς και από τις διάφορες θετικές εκτιμήσεις και προοπτικές που εκφράζουν οι διεθνείς οίκοι σε σχέση με την πορεία της οικονομίας, εκτιμήσεις που συγκλίνουν ότι η ανάπτυξη θα διατηρηθεί τη διετία 2024-2025 σε επίπεδα άνω του μέσου όρου της ευρωζώνης.

  Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόκληση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς για το μέλλον είναι η ουσιαστική υποστήριξη της προσπάθειας ανάταξης της ελληνικής οικονομίας και η αξιοποίηση του θετικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί, ως προς την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

  Θέλουμε να διευκολύνουμε την άντληση κεφαλαίων από επιχειρήσεις, ώστε να υποστηριχθούν και να επιταχυνθούν οι επενδυτικές πρωτοβουλίες.

  Ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των παραπάνω, έχει η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας, η οποία συμβάλει στη δημιουργία κλίματος ασφάλειας, διαφάνειας και δικαιοσύνης μεταξύ των επενδυτών, υφιστάμενων και δυνητικών, διευκολύνοντας την προσέλκυση επενδύσεων, για την περαιτέρω μεγέθυνση του ΑΕΠ της χώρας μας.

  Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), έχουμε προσδώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκρότηση ενός σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου, με αποκλειστικό γνώμονα τη δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και τη διεύρυνση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων των εισηγμένων εταιρειών και της οικονομίας συνολικά.

  Όπως γνωρίζετε εισηγηθήκαμε τις αλλαγές στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης με στόχο τον εκσυγχρονισμό του και την ευθυγράμμιση του με τις αρχές του ΟΟΣΑ. Τώρα, δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του και δεδομένης της πρόσφατης αναθεώρησης των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ στην οποία συμμετείχαμε σε ανώτατο επίπεδο, έχουμε κληθεί να προτείνουμε νέες τροποποιήσεις του πλαισίου με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

  Επιπλέον, συμμετέχουμε ενεργά στην διαμόρφωση του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου ESG εντός των ομάδων εργασίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών, υποστηρίζοντας παράλληλα την εγχώρια κεφαλαιαγορά να υιοθετήσει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

  Είμαστε ιδιαίτερα ενεργοί όσον αφορά στην προληπτική εποπτεία, έχοντας εκδώσει, μεταξύ άλλων, μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, πάνω από 110 προειδοποιήσεις προς το επενδυτικό κοινό για περιπτώσεις που χρήζουν προσοχής και για περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης.

  Ταυτόχρονα έχουμε ενεργοποιηθεί ιδιαίτερα στέλνοντας συνεχώς ερωτήματα στις εισηγμένες εταιρίες που σχετίζονται με τη δημοσιότητα που λαμβάνει η επιχειρηματική τους δράση, με στόχο να διασφαλίζουμε την ισότιμη ενημέρωση όλων των επενδυτών μέσω της επίσημης πληροφόρησης.

  Σε αυτήν την αποστολή θα συνεισφέρει καθοριστικά η υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης της Οργανωτικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», βάσει του οποίου καταγράφηκαν συνολικά οι διαδικασίες και υποβλήθηκαν προτάσεις για τη βελτιστοποίησή τους, με στόχο να επιτύχουμε περαιτέρω, απλούστευση αλλά και δυναμική εξέλιξη του τρόπου λειτουργίας μας.

  Ταυτόχρονα, προχωράμε με συνέπεια στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΚ, διασφαλίζοντας τους απαιτούμενους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και εργαλείων κατά την άσκηση των καθηκόντων μας, αναβαθμίζοντας τον εποπτικό μας ρόλο.

  Θεωρώ σημαντικό να αναφέρω ότι πρόσφατα η ΕΚ ολοκλήρωσε την εξέταση και των τελευταίων παλαιών υποθέσεων και έτσι, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια δεν υφίστανται πλέον εκκρεμείς, πέραν της πενταετίας, υποθέσεις.

  Η διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων, αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο της παρούσας Διοίκησης και είναι σημαντική εξέλιξη γιατί επιτρέπει στις υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να συνεχίσουν το εποπτικό τους έργο χωρίς το βάρος του μεγάλου αριθμού των παλαιών υποθέσεων και συνεπώς την απασχόληση προσωπικού και πόρων.

  Η ΕΚ συνεχίζει να συμβάλλει στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, με στόχο την παραγωγή αξίας, όχι μόνο για το κλειστό οικοσύστημα των εισηγμένων εταιρειών, αλλά ευρύτερα για την ελληνική οικονομία και το κοινωνικό σύνολο.

  Βασιλική Λαζαράκου, Δ.Ν.

  Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

  Μέλος του ΔΣ της EΕυρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και του ΔΣ του Παγκόσμιου Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO)

  Μέλος του ΔΣ της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ.

  Διαβάστε επίσης:

  Λαζαράκου: Ανάγκη για κατάλληλο πλαίσιο εποπτείας στην πράσινη μετάβαση

  ΓΕΚ Τέρνα – Hard Rock: Στα 1,5 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το καζίνο

  HSBC: Η δυναμική στην ελληνική οικονομία επιβραδύνεται, αλλά οι ευκαιρίες ανάπτυξης παραμένουν [πίνακες]  ΣΧΟΛΙΑ