ΑΓΟΡΕΣ

Το Μάιο βλέπει η Société Générale Εθνική και Mytilineos στον MSCI

Παύλος Μυλωνάς, Ευάγγελος Μυτιληναίος


Αύξηση του αριθμού των ελληνικών μετοχών στους δείκτες MSCI, βλέπει η Societe Generale, με δύο προσθήκες στο Δείκτη από το Μάιο του 2022, της Εθνικής Τράπεζας και της Mytilineos.

Με τις δύο αυτές προσθήκες οι ελληνικές μετοχές στους βασικούς δείκτες της MSCI θα αυξηθούν σε επτά εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο δείκτης MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνει έξι τίτλους: ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Alpha Bank, Eurobank Holdings και Jumbo.

H SocGen  δεν αναμένει αλλαγές για τις ελληνικές εισηγμένες στο rebalancing αυτού του μήνα αλλά στο επόμενο, ενώ επίσης η γαλλική τράπεζα, εκτιμά ότι η μετοχή της Jumbo θα διαγραφεί – κάτι που το προβλέπει εδώ και καιρό.

Σημειώνεται ότι ο MSCI θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών της την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ μετά το κλείσιμο της αγοράς της 28ης Φεβρουαρίου, δηλαδή την 1η Μαρτίου. Η εξαμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών της MSCI ακολουθεί στις 12 Μάϊου με την ισχύ της να τίθεται την 1η Ιουνίου.

Για την Jumbo αναφέρει ως λόγο διαγραφής την κεφαλαιοποίηση (size), ενώ για τις ΕΤΕ και Mytilineos αναφέρει ως λόγο της προσθήκης την αύξηση του βάρους των ελληνικών μετοχών. Αυτές οι αλλαγές βασίζονται στους υπολογισμούς της Société Générale κατή την 1η Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις της Société Générale, οι πιθανές εκροές της Jumbo θα ανέλθουν στα 79,7 εκατ. δολάρια, ενώ οι πιθανές εισροές για την Εθνική Τράπεζα τοποθετούνται στα 106,26 εκατ. δολάρια και για την Mytilineos στα 84,23 εκατ. δολάρια. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση της στάθμισης της Ελλάδας στον δείκτη MSCI Αναδυόμενων Αγορών κατά 0,021% (λόγω Jumbo) και σε αύξηση στη συνέχεια κατά 0,028% (λόγω ΕΤΕ) και κατά 0,022% (λόγω Mytilineos).

Γενικότερα, σε ό,τι αφορά τις αναδυόμενες αγορές η SocGen υπολογίζει 22 προσθήκες και 10 διαγραφές κατά την τριμηνιαία αξιολόγηση του Φεβρουαρίου, ενώ κατά την εξαμηνιαία αναθεώρηση του Μαΐου υπολογίζει 48 προσθήκες και 48 διαγραφές.

Διαβούλευση S&P/MSCI για αλλαγές στη δομή των GICS

Το Global Industry Classification Standard είναι μια βιομηχανική ταξινόμηση που αναπτύχθηκε το 1999 από την MSCI και την Standard & Poor’s για χρήση από την παγκόσμια οικονομική κοινότητα. Η δομή GICS αποτελείται από 11 τομείς, 24 βιομηχανικούς ομίλους, 69 βιομηχανίες και 158 υποβιομηχανίες στις οποίες η S&P έχει κατηγοριοποιήσει όλες τις μεγάλες εισηγμένες.

Στις 18 Οκτωβρίου, η S&P και η MSCI ανακοίνωσαν μια διαβούλευση σχετικά με πιθανές αλλαγές στη δομή GICS με σκοπό να  αντικατοπτρίζει τη σημερινή αγορά. Σε 7 από τους 11 τομείς οι εταιρείες θα μπορούσαν να επαναταξινομηθούν σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μεγάλων ονομάτων. Οι τομείς που επηρεάζονται είναι η Ενέργεια, η Βιομηχανία, η Καταναλωτή, τα Βασικά Καταναλωτικά, τα Χρηματοοικονομικά, η Πληροφορική και οι Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Οι εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσαν να αναταξινομηθούν στους τομείς της Ενέργειας και των Υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, γεγονός που θα μπορούσε να επικαιροποιήσει τη δομή τους.

Στον τομέα της ενέργειας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 2 βιομηχανικοί όμιλοι: Μη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η λιανική θα μπορούσαν να επαναταξινομηθεί σε δύο τομείς Consumer Discretionary και Consumer Staples. Η Επεξεργασία Δεδομένων και οι Υπηρεσίες  σε τομείς Βιομηχανικούς και Χρηματοοικονομικούς από τον τομέα Πληροφορικής.

Η διαβούλευση είχε αρχικά προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2021 και τα αποτελέσματα να ανακοινωθούν έως τον Φεβρουάριο του 2022. Ωστόσο, στις 29 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε ότι η S&P και η MSCI επέκτειναν την περίοδο διαβούλευσης για να λήξει στις 18 Φεβρουαρίου 2022. Έως τις 21 Ιανουαρίου 2022 , η S&P και η MSCI θα δώσουν επίσης μια λίστα εταιρειών άνω των 2 δισ. $ ΗΠΑ σε κεφαλαιοποίηση αγοράς που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τις αλλαγές. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης έχουν πλέον προγραμματιστεί να ανακοινωθούν έως τον Μάρτιο του 2022 και να εμφυτευτούν τον Μάρτιο του 2023.ΣΧΟΛΙΑ