ΑΓΟΡΕΣ

Την παύση διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο Χρηματιστήριο ανακοίνωσε η Grivalia


Την παύση διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε και επίσημα η Grivalia, μετά την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της απόφασης του Υπ. Οικονομίας για την έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας από την Eurobank.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας.

Η εταιρεία «GRIVALIA PROPERTIES AEΕΑΠ» («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 17.05.2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο («ΓΕ.Μ.Η.») με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1743324, η με αριθμό πρωτοκόλλου 1547823-1/17.05.2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας από την εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69- 70, 72-77α του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύουν.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρεία (αριθμός ΓΕ.Μ.Η. 000239101000) διαγράφηκε από το μητρώο του ΓΕ.Μ.Η. (κωδικός αριθμός καταχώρισης ΓΕ.Μ.Η. 1743426/17.05.2019). Συνεπώς η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι η 17.05.2019 και από την 20.05.2019 παύει η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 ΣΧΟΛΙΑ