Σχόλιο Αγοράς

Η υπερβολή στα stock options ρίχνει την Epsilon Net – Στο -30% η μετοχή

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Epsilon Net, κ. Γιάννης Μίχος

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Epsilon Net, κ. Γιάννης Μίχος


Tέσσερις φορές σε διάστημα 15 λεπτών έχει λειτουργήσει ο αυτόματος μηχανισμός ελέγχου μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) για τη μετοχή της Epsilon Net, καθώς πληροφορίες κάνουν λόγο για την εμφάνιση πωλητή με πολλές χιλιάδες κομμάτια.

Η μετοχή μέχρι χθες είχε άνοδο 80% από την αρχή του έτους.

Στο -30% η μετοχή, στα 8,12 ευρώ ΕΠΣΙΛ -0,93% 9,60

Η εταιρεία, η οποία, σημειωτέον έχει ως μέτοχο και την Εθνική Τράπεζα, ενώ προσφάτως εισήλθε και στον MSCI Small Cap, εξέδωσε χθες βράδυ μία ανακοίνωση που, όπως φάνηκε σήμερα από την εικόνα της, δεν ικανοποίησε την αγορά.

Η εταιρεία λέει ότι επαναξιολόγησε την λογιστική εφαρμογή των οδηγιών του ΔΠΧΑ 2 αναφορικά με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (Stock Option) με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης που θέσπισε για τους εργαζόμενους και τα στελέχη του Ομίλου και προχώρησε στην αποτίμηση της εύλογης αξίας των παραχωρηθέντων συμμετοχικών τίτλων κατά την ημερομηνία παραχώρησης, με ημερομηνία 30/6/2022 και 31/12/2022.

Με βάση την επαναξιολόγηση αναγνωρίστηκε δεδουλευμένο έξοδο που βαρύνει τα Αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2022 – 30/06/2022 για τον Όμιλο κατά €3.973 χιλ. και για την Εταιρία κατά €2.329 χιλ. και της περιόδου 01/01/2022 – 31/12/2022 για τον Όμιλο κατά €5.702 χιλ. και για την Εταιρία κατά €4.058 χιλ., ενώ ταυτόχρονα δημιουργήθηκε ισόποσης αξίας ειδικό αποθεματικό με τον τίτλο «Αποθεματικό από έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης» (ως μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων) το οποίο ανέρχεται την 30/06/2022 για τον Όμιλο ποσό €3.973 χιλ. και για την Εταιρία ποσό €3.973 χιλ. και την 31/12/2022 για τον Όμιλο ποσό €5.702 χιλ. και για την Εταιρία ποσό €5.702 χιλ.

Έτσι, τα κέρδη προ φόρων την 30/06/2022 είναι μειωμένα στον Όμιλο κατά €3.973 χιλ. (από €8.593 χιλ. σε €4.620 χιλ.) και στην Εταιρία κατά €2.329 χιλ. (από €4.786 χιλ. σε €2.457 χιλ.) & τα κέρδη προ φόρων την 31/12/2022 είναι μειωμένα στον Όμιλο κατά €5.702 χιλ. (από €21.419 χιλ. σε €15.717 χιλ.) και στην Εταιρία κατά €4.058 χιλ. (από €13.832 χιλ. σε €9.774 χιλ.), ενώ από την ανωτέρω αποτίμηση της εύλογης αξίας των παραχωρηθέντων συμμετοχικών τίτλων κατά το ΔΠΧΑ 2, δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο συνολικό ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου κατά την 30/06/2022 και την 31/12/2022.

Διαβάστε επίσης:

Goldman Sachs: Τι θα καθορίσει τις τιμές του αλουμινίου το 2024

Χρηματιστήριο: Εξανεμίστηκαν τα κέρδη από την συντριπτική νίκη Μητσοτάκη στις εκλογές!

Ποιοι θα βάλουν τα λεφτά στην ΑΜΚ της Optima Bank – O Χόλτερμαν και όλοι οι άλλοιΣΧΟΛΙΑ