ΑΓΟΡΕΣ

Optima: Νέες τιμές-στόχοι για τις τραπεζικές μετοχές

  • NewsRoom
Δημήτρης Κυπαρίσσης, Διευθύνων Σύμβουλος της Optima Bank

Δημήτρης Κυπαρίσσης, Διευθύνων Σύμβουλος της Optima Bank


Νέες τιμές-στόχους για τις μετοχές των συστημικών τραπεζών δίνει η Optima Bank, σε έκθεσή της για τις προοπτικές του κλάδου.

Ειδικότερα, για την Eurobank δίνει ως τιμή-στόχο το 1,40 ευρώ (από 1,38 ευρώ πριν) και για την Τράπεζα Πειραιώς τα 2,80 ευρώ (από 2,01 ευρώ). Για την Alpha Bank δίνει ως τιμή-στόχο το 1,48 ευρώ (από 1,77 ευρώ),  ενώ για την Εθνική Τράπεζα τα 4,64 ευρώ  (από 5,42 ευρώ προηγουμένως).

Σύμφωνα με την Optima Bank, η Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζει την υψηλότερη ανοδική δυναμική (+119%) ενώ ακολουθεί η Alpha Bank (+47%), η Eurobank (+37%) και η Εθνική Τράπεζα (+25%). Ή χρηματιστηριακή δίνει σύσταση “αγορά” και για τις τέσσερις μετοχές.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Optima Bank, το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα – με ανάπτυξη  υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ ενισχυόμενη και από ευρωπαϊκά και εθνική προγράμματα, ρεκόρ εξαγωγών, μείωση της ανεργίας, ρεκόρ ξένων επενδύσεων, δημοσιονομική πειθαρχία, προστατευμένο δημόσιο χρέος –  υποστηρίζει και τις ελληνικές τράπεζες.

Η Optima επισημαίνει ότι οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις αναμένουν πως η Ελλάδα θα καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους του ΜΟ της ΕΕ και το 2023, ενώ θα ανέλθει στο επίπεδο του 2011 με το ήμισυ της μόχλευσης να τροφοδοτείται από την σημαντική αύξηση κατά 15,3 δισ. ευρώ των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.

Η μόχλευση θα αποτελέσει, σύμφωνα με τους αναλυτές, έναν σημαντικό παράγοντα την επόμενη περίοδο, με τον εταιρικό δανεισμό να ενισχύει την ανάπτυξη.

Από την άλλη,  σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις καταγράφεται υπομόχλευση με το ποσοστό διείσδυσης μόλις στο 59% του εκτιμώμενου ΑΕΠ του 2022 έναντι 119% του ΑΕΠ το 2010.

Όσον αφορά τις καταθέσεις στις τράπεζες, έχουν αυξηθεί κατά 63,5 δισ. ευρώ από το χαμηλό του 2016 και κατά 41,7 δισ. ευρώ από το 2019, παρέχοντας στο τραπεζικό σύστημα πλεονάζουσα ρευστότητα (LDR στο 61% από 119% το 2010).

Παράλληλα συνεχίζεται η εκκαθάριση των ισολογισμών των τραπεζών, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) σε μονοψήφιο ποσοστό (7,1% το 9μηνο του 2022) και τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αποτελούν τον κύριο πυλώνα ανάπτυξης λόγω των αυξήσεων των επιτοκίων της ΕΚΤ.

Κίνδυνοι

Αναφορικά με τους κινδύνους, η Optima επισημαίνει ότι οι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων είναι η επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, μια πιθανή παγκόσμιας ύφεσης, η περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων και η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος. Πάντως, παραμένει  επιφυλακτικά αισιόδοξη όσον αφορά την ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών. Εκτιμά δε πως οι ελληνικές τράπεζες θα είναι κερδοφόρες το 2022 και εφεξής, χάρη στα υψηλότερα βασικά έσοδα και τα χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα.

Η χρηματιστηριακή επαναλαμβάνει ότι είναι επιφυλακτικά αισιόδοξοι για την ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών το 2023 και αναμένει οριακά θετικό σχηματισμό NPEs για τους προαναφερθέντες λόγους. Έτσι< αναμένει ότι το οργανικό κόστος κινδύνου θα διευρυνθεί μόλις κατά 7 μονάδες βάσης το 2023, ενώ υπολογίζει ότι τα καθαρά κέρδη από τόκους θα αυξηθούν κατά 3% σε ετήσια βάση το 2022 και κατά 10% σε ετήσια βάση το 2023, τα έσοδα από προμήθειας κατά 16% σε ετήσια βάση το 2022 και κατά 4% το 2023.

Επίσης, προβλέπει ότι τα καθαρά κέρδη θα ανέλθουν στα 3,7 δισ. ευρώ το 2022, ενώ θα μειωθούν στα 2,4 δισ. ευρώ το 2023, οδηγώντας σε μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων ύψους 8,9%.

Η Optima bank σημειώνει ότι οι τράπεζες εμφανίζουν σημαντική ανοδική δυναμική παρά τον αυξημένο δείκτη κόστους μετοχικού κεφαλαίου που κυμαίνεται από 12,4% έως 14,4%, λόγω των πολιτικών, μακροοικονομικών και εταιρικών κινδύνων.

Σύμφωνα με την Optima, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται 4,9 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή του 2023, με discount 22 έναντι των τραπεζών της Νότιας Ευρώπης (ιταλικές, ισπανικές και πορτογαλικές) και εμφανίζουν λόγο τιμή προς ενσώματη λογιστική αξία 0,45 φορές.ΣΧΟΛΙΑ