Μετοχές

Lamda Development: 70 ΣΜΕ λήξης Δεκεμβρίου αγόρασε ο Οδυσσέας Αθανασίου

Οδυσσέας Αθανασίου, CEO Lamda Development

Οδυσσέας Αθανασίου, CEO Lamda Development


Στην αγορά 70 συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης λήξης Δεκεμβρίου σε μετοχές της Lamda Development προχώρησε ο CEO της εταιρίας, Οδυσσέας Αθανασίου.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι την 21.07.2022 ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 70 Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) λήξης Δεκεμβρίου 2022 με υποκείμενο προϊόν μετοχές της Εταιρείας. Το μέγεθος του κάθε ΣΜΕ αντιστοιχεί σε 100 μετοχές.

Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε €39.900 με μέση τιμή αγοράς €5,70.

Διαβάστε επίσης:

Επίτροπος Ενέργειας: Η ΕΕ θα αντιμετωπίσει με ασφάλεια ένα «μέσο κρύο χειμώνα»ΣΧΟΛΙΑ