• Μετοχές

  Buy, hold or sell: Άμεση ανάλυση για ΔΑΑ, ΔΕΗ και Eurobank

  • Τεχνική ανάλυση Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance
  BUY HOLD SELL


  Περιεχόμενα

  Σχόλιο τεχνικής ανάλυσης δεικτών – μετοχών με το κλείσιμο της 09-04-24

  ΓΔ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 09/04/24

  Ο ΓΔ συνέχισε την έντονα ανοδική αντίδραση και πέτυχε την υπέρβαση του ΕΜΑ30. Χρειάζεται ακόμη μία συνεδρίαση με κλείσιμο ψηλότερα του ΕΜΑ30 για να δώσει προειδοποίηση για αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης καθοδικής τάσης σε ανοδική. Παραμένει ενεργός ο καθοδικός σχηματισμός ΩΚΩ του οποίου ο καθοδικός στόχος βρίσκεται στην περιοχή των 1330 μονάδων. Το ημερήσιο όριο αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική υποχώρησε στις 1433 μονάδες. Η βραχυπρόθεσμη τάση είναι επίσης καθοδική

  Τα ενδιαφέροντα τεχνικά επίπεδα για την 10/4 είναι η κατερχόμενη γραμμή Κ1 στις 1429 μονάδες υπέρβαση της οποίας ακυρώνει τον καθοδικό σχηματισμό και τον στόχο των 1330 μονάδων και το όριο αλλαγής της βραχυπρόθεσμης τάσης σε ανοδική στις 1422 μονάδες, που αποτελούν αντιστάσεις, πιέζουν την τιμή καθοδικά και τυχόν υπέρβασή τους σηματοδοτεί βραχυπρόθεσμη ανοδική αντιστροφή προς τις 1433 και 1438 μονάδες. Στήριξη που θα μπορούσε να αποτρέψει τυχόν καθοδικό γύρισμα αποτελεί ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 30 ημερών (ΕΜΑ30) στις 1405 μονάδες. Τυχόν διάσπασή του επαναφέρει για τον ΓΔ την καθοδική δυναμική.

  ΔΤΡ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 09/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τεχνική εικόνα παραμένει αμετάβλητη. Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική ενώ το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική υποχώρησε στις 1234 μονάδες. Η βραχυπρόθεσμη τάση όμως αντιστράφηκε σε ανοδική.

  Τα ενδιαφέροντα τεχνικά επίπεδα για την 10/4 είναι οι 1234 μονάδες που αποτελούν το όριο αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική, μοναδική αντίσταση που σε τυχόν υπέρβασή της ανοίγει ο δρόμος για κίνηση προς το υψηλό 120 ημερών. Στηρίξεις αποτελούν η Κ1 στις 1205 μονάδες και ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 30 ημερών (ΕΜΑ30) στις 1203 μονάδες που σε τυχόν καθοδικό γύρισμα αναμένεται να εμποδίσουν την καθοδική κίνηση. Μαζί και το επίπεδο των 1164 μονάδων το οποίο αποτελεί το όριο αλλαγής της βραχυπρόθεσμης τάσης σε καθοδική. Διάσπαση των παραπάνω στηρίξεων οδηγεί το δείκτη προς τις 1110 μονάδες.

  ΔΑΑ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 09/04/24

  Αξίζει μια αναφορά και στη μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) παρότι αποτελεί πρόσφατη εισαγωγή στο ΧΑΑ και δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη επαρκή τεχνικά στοιχεία. Η μετοχή εισήχθη στην αγορά στις αρχές Φεβρουαρίου και από τότε ακολουθεί μια ήπια πλαγιοκαθοδική πορεία. Η τρέχουσα μεσοπρόθεσμη τάση (με εικόνα μόνο 2 μηνών) είναι καθοδική ενώ το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στα 8,80€. Η βραχυπρόθεσμη τάση είναι επίσης καθοδική.

  Τα ενδιαφέροντα τεχνικά επίπεδα για την 10/4 είναι η Κ1 στα 8,40€ που αποτελεί την κύρια γραμμή τάσης από την εισαγωγή της μετοχής στο ΧΑΑ, τα 8,00€ που είναι το όριο αλλαγής της βραχυπρόθεσμης τάσης σε ανοδική και ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 30 ημερών (ΕΜΑ30) στα 8,62€. Όλα τα παραπάνω αποτελούν αντιστάσεις και πιέζουν την τιμή καθοδικά ενώ τυχόν υπέρβασή τους σηματοδοτεί βραχυπρόθεσμη ανοδική αντιστροφή προς τα 8,80€. Στηρίξεις που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την καθοδική συνέχεια δεν υφίστανται ακόμη όσο η μετοχή συνεχίζει την καθοδική κίνησή της και δεν έχει βρει σημείο ισορροπίας.

  ΔΕΗ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 09/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση αντιστράφηκε σε ανοδική ενώ το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε καθοδική βρίσκεται στα 11,25€. Η μετοχή μετά την έντονη ανοδική αντίδραση της 8/4 συνέχισε ήπια ανοδικά κλείνοντας όμως πάνω από το όριο αλλαγής της τάσης (URL) έστω και οριακά σηματοδοτώντας την αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική.

  Τα ενδιαφέροντα τεχνικά επίπεδα για την 10/4 είναι τα 11,97€ που αποτελούν τοπική αντίσταση που σε τυχόν υπέρβασή της ολοκληρώνεται ανοδικός σχηματισμός και ανοίγει ο δρόμος για κίνηση προς το υψηλό 120 ημερών στα 12,67€. Στηρίξεις αποτελούν η Κ1 στα 11,76€ και ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 30 ημερών (ΕΜΑ30) στα 11,65€  που σε τυχόν καθοδικό γύρισμα αναμένεται να εμποδίσουν την καθοδική κίνηση. Στηρίξεις αποτελούν και το επίπεδο των 11,25€ το οποίο αποτελεί το όριο αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική μαζί με την μεσοπρόθεσμη και δοκιμασμένη στήριξη στα 11,12€. Διάσπαση των παραπάνω στηρίξεων οδηγεί τη μετοχή προς την περιοχή 10,30€-10,00€.

  ΕΥΡΩΒ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 09/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική ενώ το ημερήσιο όριο αλλαγής της τάσης σε ανοδική βρίσκεται στα 1,91€. Η τιμή της μετοχής αντέδρασε έντονα ανοδικά και πέτυχε την υπέρβαση του ΕΜΑ30 ενώ έφτασε στο επίπεδο αντιστροφής της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική (URL). Διατηρεί εντελώς οριακά την ισχύουσα καθοδική τάση αφού χρειάζεται μόλις μία ανοδική συνεδρίαση για να την αντιστρέψει.

  Για την 10/4 σημαντικά τεχνικά επίπεδα είναι το επίπεδο αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική στα 1,91€ και η μεσοπρόθεσμη αντίσταση στα 1,94€ που αποτελούν και αντιστάσεις ενώ τυχόν υπέρβασή τους αλλάζει την τεχνική εικόνα της μετοχής και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη νέου υψηλού 120 ημερών (1,96€). Στηρίξεις είναι ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 30 ημερών (ΕΜΑ30) στα 1,82€ και η το όριο αλλαγής της βραχυπρόθεσμης τάσης σε καθοδική στα 1,77€ τυχόν διάσπασή των επαναφέρει την καθοδική δυναμική και  είναι πιθανό να προκαλέσει κίνηση της τιμής προς την περιοχή των 1,55€.

  DAX

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 09/04/24

  Η μεσοπρόθεσμη τεχνική εικόνα του γερμανικού δείκτη DAX παραμένει αμετάβλητη. Η μεσοπρόθεσμη  τάση είναι ανοδική ενώ το όριο αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική βρίσκεται στις 17746 μονάδες. Η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει καθοδική.

  Τα ενδιαφέροντα τεχνικά επίπεδα για την 10/4 είναι οι το υψηλό των 120 ημερών στις 18567 μονάδες και το όριο αλλαγής της βραχυπρόθεσμης τάσης σε ανοδική στις 18493 μονάδες που αποτελούν αντιστάσεις και πιέζουν την τιμή του δείκτη καθοδικά. Σοβαρή στήριξη αποτελεί ο Εκθετικός Μέσος Όρος των 30 ημερών (ΕΜΑ30) στις 17971 μονάδες του οποίου τυχόν διάσπαση οδηγεί σε δοκιμή του ορίου αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης στις 17746 μονάδες και τυχόν διάσπασή του σηματοδοτεί αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική.

  Διαβάστε επίσης:

  Χρηματιστήριο: Γιατί ξαναμοιράζεται η τράπουλα από τις τράπεζες και την ΔΕΗ

  Επανήλθαν οι αγοραστές, διεκδικούν και πάλι τα ηνία της πορείας της αγοράς

  Morgan Stanley για ελληνικές τράπεζες: Έρχεται re-rating στις τιμές των μετοχών τους  ΣΧΟΛΙΑ