• ΑΓΟΡΕΣ

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οι αναλυτές δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στη συμφωνία με τη Masdar

  Γιώργος Περιστέρης, CEO ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Τέρνα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

  Γιώργος Περιστέρης, CEO ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Τέρνα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ


  Οι εγχώριοι αναλυτές χαρακτηρίζουν ως απολύτως επιτυχημένη την πώληση της θυγατρικής Τέρνα Ενεργειακής στη Masdar Hellas, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία αποτελεί καταλύτη και δημιουργεί νέα δεδομένα για τον όμιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

  Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύει την ταμειακή της θέση και τις χρηματοδοτικές δυνατότητές της, ενώ η συμφωνία είναι εξαιρετικά θετική και για το ΧΑ και την ελληνική οικονομία.

  H Euroxx Χρηματιστηριακή και οι αναλυτές Φανή Τζιουκαλιά και Άλεξ Μπουλουγούρης διατηρούν την ανοδική τους άποψη για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για την πώληση του 36,6% του μετοχικού της κεφαλαίου στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. «Η τιμή στόχος είναι τα 20 ευρώ και η σύσταση είναι overweight για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η εισφορά μετρητών ύψους 880 εκατ. ευρώ θα παράσχει στον όμιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημαντικά ‘πυρομαχικά’ για τις δεσμεύσεις της σε μετοχικό κεφάλαιο για τα υφιστάμενα έργα (Αττική και Εγνατία Οδός), καθώς και για νέα έργα υποδομών στην Ελλάδα κατά την επόμενη πενταετία (40-50 δισ. ευρώ με 8-10 δισ. ευρώ τους επόμενους 18-24 μήνες)», εξηγούν οι αναλυτές.

  «Με βάση τους αριθμούς μας, η μετοχή διαπραγματεύεται σε μια πολύ ελκυστική τιμή περίπου 7,5 φορές τον δείκτη EV/EBITDA το 2028 μετά την αποενοποίηση της Τέρνα Ενεργειακή και συμπεριλαμβάνοντας την παραγωγή EBITDA και το καθαρό χρέος των μεγάλων έργων που αναλαμβάνονται το 2024. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σχεδιάζει να αναδιατάξει τα έσοδα από τη συναλλαγή για την επιτάχυνση της ανάπτυξης σε νέα έργα περίπου 2 δισ. ευρώ για νέες ευκαιρίες ή και διανομές μερισμάτων. Μετά τη συναλλαγή το pro-forma adj. καθαρό χρέος για το 2023 θα είναι μηδενικό με τη μητρική εταιρεία να έχει καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 0,5 δισ. ευρώ. Τα pro-forma EBITDA του 2023 (χωρίς την Τέρνα Ενεργειακή) θα ανέλθουν σε 0,4 δισ. ευρώ με την εταιρεία να καθοδηγεί για EBITDA 0,7-0,8 δισ. ευρώ το 2028, με βάση τα τρέχοντα έργα και τις δεσμεύσεις και την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων που σχετίζονται με την επέκταση της Εγνατίας Οδού. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του ομίλου το 2028 θα διαμορφωθεί σε περίπου 4 δισ. ευρώ με το καθαρό χρέος της μητρικής να είναι πάνω από 0,4 δισ. ευρώ», εκτιμούν οι αναλυτές της Euroxx Χρηματιστηριακής.

  Η Eurobank Equities και ο Νίκος Αθανασούλιας αυξάνουν την τιμή στόχο για την Τέρνα Ενεργειακή στα 20 ευρώ από 18 ευρώ πριν, με τη σύσταση αγοράς να αλλάζει σε σύσταση διακράτησης (hold) με αφορμή τη συμφωνία του ομίλου με τη Masdar. «Το τίμημα διαμορφώνεται στα 20 ευρώ ανά μετοχή (σε ex-div βάση). Η συμφωνία αποτιμά την Τέρνα Ενεργειακή σε spot EV 3,2 δισ. ευρώ, που συνεπάγεται fwd EV/EBITDA 16 φορές περίπου, δηλαδή 28% πάνω από τον μέσο πολλαπλασιαστή των ανταγωνιστών, που δικαιολογείται από τις εξασφαλισμένες υψηλού επιπέδου τιμές απορρόφησης του ομίλου, το εξειδικευμένο χαρτοφυλάκιο έργων του, καθώς και από τον στρατηγικό χαρακτήρα της επένδυσης», εξηγεί ο Αθανασούλιας.

  «Μειώνουμε τις εκτιμήσεις μας για να ευθυγραμμιστούμε με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της διοίκησης (EBITDA στα €210 εκατ. φέτος, το 2026 EBITDA στο υψηλότερο επίπεδο των προβλέψεων στα €260 εκατ.), αλλά αυξάνουμε την τιμή στόχο μας στα €20 (από €18), αποδίδοντας υψηλότερη στάθμιση στην “πλήρη” μελλοντική αξία του ομίλου (στο 80%, από 50% προηγουμένως), υπό το πρίσμα της συμφωνίας που ανακοινώθηκε. Ως εκ τούτου, μειώνουμε τη σύστασή μας σε διακράτηση από αγορά για λόγους αποτίμησης. Με τις μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή να είναι πιθανό να επανεκτιμηθούν υψηλότερα προς την τιμή προσφοράς, αναμένουμε ότι ο μητρικός όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα είναι ο κύριος δικαιούχος της συναλλαγής, δεδομένης της σημαντικής εισροής μετρητών από τη συμφωνία», εξηγεί ο αναλυτής της Eurobank Equities.

  H ΑΧΙΑ και οι Κωνσταντίνος Ζούζουλας και Χριστιάνα Τσουκαλά επισημαίνουν για τη συμφωνία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να πωλήσει το μερίδιό της στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στη Masdar έναντι 20 ευρώ ανά μετοχή ότι η τιμή αντιστοιχεί σε αποτίμηση μετοχικού κεφαλαίου 2,4 δισ. ευρώ και επιχειρηματική αξία 3,2 δισ. ευρώ. «Μετά τις ρυθμιστικές εγκρίσεις και την απόκτηση συνολικού ποσοστού 67% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (αντιλαμβανόμαστε ότι το επίπεδο αυτό έχει επιτευχθεί), η Masdar θα προχωρήσει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο των μετοχών της εταιρείας. Το νωρίτερο που θα πρέπει να αναμένεται να ξεκινήσει η δημόσια προσφορά είναι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2024. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης i) το δικαίωμα προαίρεσης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αποκτήσει μη βασικά περιουσιακά στοιχεία από την TEΡΝΑ Ενεργειακή, ii) δικαίωμα πώλησης της Masdar να πωλήσει το 50% του έργου Αμφιλοχία στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και iii) δικαίωμα αγοράς της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αποκτήσει 3,0GW του αγωγού της TEΡΝΑ Ενεργειακής (υπεράκτια αιολικά, υδροηλεκτρικά, αποθήκευση με αντλίες)», εξηγούν οι αναλυτές της AXIA.

  Η αποτίμηση της συμφωνίας με βάση τα στοιχεία των τελευταίων 12 μηνών (LTM) διαμορφώνεται σε 16,4 φορές τον δείκτη EV/EBITDA και 33,9 φορές τον δείκτη P/E, ενώ με τα στοιχεία του 2024 (καθοδήγηση της TEΡΝΑ Ενεργειακής), αντιπροσωπεύει 16,6 φορές τον δείκτη EV/EBITDA και 34 φορές τον δείκτη P/E. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα λάβει περίπου 880 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ ταυτόχρονα η συμφωνία οδηγεί σε μείωση του καθαρού χρέους κατά περίπου 818 εκατ. ευρώ. Μετά τη συμφωνία η καθαρή ταμειακή θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκτιμάται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ. Αυτό θα επιτρέψει την επέκταση του ομίλου υπό μια πιο συνετή κεφαλαιακή διάρθρωση. Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό τίμημα για τις παραχωρήσεις της Εγνατίας Οδού και της Αττικής Οδού (η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ο προτιμητέος πλειοδότης) ανέρχεται σε περίπου 4,8 δισ. ευρώ.

  «Σημειώνουμε τη σημαντική ταμειακή θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ύψους 2 δισ. ευρώ μετά τη συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων των μετρητών στο ταμείο), μια “δύναμη” που επιτρέπει στον όμιλο να κυνηγήσει κερδοφόρες ευκαιρίες όταν αυτές προκύπτουν. Η αποκρυστάλλωση της αξίας και η απορρόφηση του επενδυτικού κινδύνου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ οδηγούν στις προσαρμογές της αποτίμησής μας. Η τιμή στόχος μας για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι στα 24,80 ευρώ με σύσταση αγοράς», υπογραμμίζουν οι αναλυτές της ΑΧΙΑ.

  Η Optima Bank επισημαίνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμφώνησε με τη Masdar Hellas να πωλήσει το σύνολο των μετοχών της (36,59% του συνόλου) στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προς 20 ευρώ ανά μετοχή, πλέον του μερίσματος 0,38 ευρώ ανά μετοχή. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, επιπλέον επενδυτές, που ελέγχουν από κοινού το 64,68% (συμπεριλαμβανομένης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ, θα μεταβιβάσουν τις μετοχές τους. Η συναλλαγή βασίζεται σε αποτίμηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στα 2,4 δισ. ευρώ και σε EV 3,2 δισ. ευρώ. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Masdar θα υποβάλει υποχρεωτική προσφορά προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας για την απόκτηση των μετοχών τους στην ίδια τιμή. Η συναλλαγή συμφωνήθηκε σε premium 6,3% επί της χθεσινής τιμής κλεισίματος (συμπεριλαμβανομένου του μερίσματος €0,38). Η συμφωνία είναι θετική για το ΧΑΑ καθώς θα απελευθερώσει πρόσθετη ρευστότητα που θα μπορούσε να διοχετευθεί σε άλλες εταιρείες. π.χ. Mytilineos, ΔΕΗ, Cenergy Holdings και άλλες.

  Η Beta Securities εξηγεί ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέγραψε συμφωνία αγοράς μετοχών με τη ελληνική εταιρεία “Masdar Hellas” σε σχέση με την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία (που αντιπροσωπεύουν το 36,59% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας). Η Masdar Hellas είναι έμμεση θυγατρική κατά 100% της εταιρείας “Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar” (Masdar). Η τιμή συναλλαγής ανέρχεται σε 20 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός που συνεπάγεται αξία ιδίων κεφαλαίων 2,36 δισ. ευρώ και EV 3,2 δισ. ευρώ. Με βάση τα στοιχεία της χρήσης του 2023, ο δείκτης EV/EBITDA ανέρχεται σε 18 φορές και ο δείκτης Ρ/Ε στις 39,5 φορές. Με βάση τα στοιχεία της τρέχουσας χρήσης, οι σχετικοί πολλαπλασιαστές ανέρχονται σε EV/EBITDA 13,54 φορές και ο δείκτης Ρ/Ε σε 23,6 φορές. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα λάβει 880 εκατ. ευρώ όσον αφορά το 36,59% του μεριδίου της. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ακολουθήσει δημόσια προσφορά στην ίδια τιμή. Η Masdar θα διατηρήσει το δικαίωμα πώλησης του 50% του ενεργειακού έργου Αμφιλοχία (αποθήκευση) στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η τελευταία θα έχει επίσης δικαίωμα αγοράς όσον αφορά την απόκτηση μεριδίου 50% σε διάφορα άλλα έργα ΑΠΕ 3.000 MW (υδροηλεκτρικά, πάρκα αιολικής ενέργειας ανοικτής θαλάσσης, αποθήκευση) μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

  Τέλος, η Alpha Finance εξηγεί ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέγραψε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών και δεσμεύσεων με τη Masdar Hellas με τίμημα 20 ευρώ ανά μετοχή ως προς την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (36,59%), με την ολοκλήρωσή της να εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την εκπλήρωση εντός 6 μηνών ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της πιθανώς απαιτούμενης έγκρισης από τις πολωνικές αρχές ανταγωνισμού, καθώς και της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

  Επιπλέον, μεταξύ των αιρέσεων περιλαμβάνεται και η μεταβίβαση πρόσθετου αριθμού μετοχών ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, έτσι ώστε η Masdar Hellas αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής να κατέχει τουλάχιστον το 67% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Σημειώνεται ότι ορισμένοι μέτοχοι μαζί με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ελέγχουν συνολικά το 64,68% σε μετοχές και δικαιώματα ψήφου, με τα μέλη του ΔΣ της να έχουν ήδη αναλάβει ανέκκλητες δεσμεύσεις. Επίσης, θα διανεμηθεί το ήδη ανακοινωθέν μέρισμα των 0,38 ευρώ ανά μετοχή, με τη γενική συνέλευση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να έχει οριστεί για τις 26 Ιουνίου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Masdar Hellas προτίθεται να προχωρήσει στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Μια θετική εξέλιξη που υπογραμμίζει τη δυναμική της ελληνικής αγοράς των ΑΠΕ, με το τίμημα εξαγοράς να συνεπάγεται συνολική εταιρική αξία ύψους 3,2 δισ. ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη συναλλαγή του ενεργειακού τομέα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

  Διαβάστε επίσης

  Αναλυτές: Εξαιρετικά θετική η συμφωνία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Masdar για το ΧΑ

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η επόμενη μέρα: Mε κεφαλαιακή δύναμη πυρός άνω των 3 δισ. για επενδύσεις σε υποδομές και παραχωρήσεις

  Γιώργος Περιστέρης (Τέρνα Ενεργειακή): Ιστορική η συμφωνία με τη Masdar, αξίας €3,2 δισ. – Απαρχή μια νέας εποχής για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  ΣΧΟΛΙΑ