ΑΓΟΡΕΣ

Eurobank Equities: Τι θα ανακοινώσει η Τράπεζα Πειραιώς για το πρώτο τρίμηνο

Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζας Πειραιώς

Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζας Πειραιώς


«Αναμένουμε ότι ο όμιλος Τράπεζας Πειραιώς θα παρουσιάσει άλλο ένα ισχυρό τρίμηνο, με κέρδη προ προβλέψεων (PPI) ύψους 353 εκατ. ευρώ έναντι 334 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο, σύμφωνα με το consensus της αγοράς για 351 εκατ. ευρώ», εξηγεί η Eurobank Equities.

Επιπλέον, προβλέπει ότι τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη θα αυξηθούν στα 212 εκατ. (consensus στα 187 εκατ. ευρώ) από 208 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, χάρη i) στα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), τα οποία επωφελήθηκαν από τα υψηλότερα επιτόκια, και ii) στα χαμηλότερα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα (OpEx), τα οποία αντιστάθμισαν την αρνητική επίδραση της πιστωτικής συρρίκνωσης και της μείωσης της παραγωγής προμηθειών και των εσόδων από συναλλαγές. Με τα έκτακτα στοιχεία (όπως τα VES, οι ανόργανες απομειώσεις και οι μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες), τα καθαρά κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν στα 177 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με 169 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η εκτίμηση της χρηματιστηριακής είναι ότι τα ΝΙΙ θα διαμορφωθούν υψηλότερα κατά 2,2% σε τριμηνιαία βάση στα 440 εκατ. ευρώ λόγω των υψηλότερων επιτοκίων (επιτοκιακό περιθώριο NIM στο 2,36% αυξημένο κατά 18 μ.β. σε τριμηνιαία βάση), αντισταθμίζοντας την επίδραση της πιστωτικής συρρίκνωσης από τις υψηλές αποπληρωμές και τις χαμηλότερες εκταμιεύσεις.

Οι προμήθειες αναμένεται να μειωθούν κατά 5% σε τριμηνιαία βάση σε 120 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα τα συνολικά λειτουργικά έσοδα να διαμορφωθούν σε 562 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2023, από 576 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενσωματώνοντας έσοδα από εμπορικές συναλλαγές και λοιπά έσοδα 2 εκατ. ευρώ (έναντι εσόδων 20 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο).

Τα λειτουργικά έξοδα εμφανίζονται μειωμένα κατά 4% σε τριμηνιαία βάση στα 209 εκατ. ευρώ από 242 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο, κυρίως λόγω των χαμηλότερων εξόδων VES και της εποχικότητας, οδηγώντας σε κέρδη προ προβλέψεων (PPI) ύψους 353 εκατ. ευρώ (έναντι 334 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο). Το επαναλαμβανόμενο PPI είναι σταθερό σε τριμηνιαία βάση στα 363 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές απομειώσεις αναμένεται να μειωθούν ελαφρώς σε τριμηνιαία βάση στα 100 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο (έναντι 103 εκατ. το δ’ τρίμηνο).

Από την πλευρά του ισολογισμού, τα ακαθάριστα δάνεια (εξαιρουμένων των δανείων του ΟΠΕΚΕΠΕ) εμφανίζονται μειωμένα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση στα 35,4 δισ. λόγω των υψηλών αποπληρωμών και των χαμηλότερων εκταμιεύσεων, ενώ οι καταθέσεις αναμένεται ομοίως να μειωθούν κατά περίπου 3,0% σε τριμηνιαία βάση στα 56,9 δισ.

Ως αποτέλεσμα, ο (καθαρός) δείκτης L/D αναμένεται να μειωθεί στο περίπου 62% το α’ τρίμηνο.

Τέλος, τα εποπτικά κεφάλαια σε επίπεδο πλήρους ενσωμάτωσης αναμένεται να βελτιωθούν λόγω της τριμηνιαίας κερδοφορίας. Στο μέτωπο της ποιότητας του ενεργητικού, αναμένουμε ότι ο δείκτης NPE θα διαμορφωθεί χαμηλότερα στο περίπου 6,7% λόγω του αρνητικού σχηματισμού NPE.

«Πιστεύουμε ότι η αγορά θα επικεντρωθεί κυρίως στις αναμενόμενες τάσεις που σχετίζονται με την πιστωτική ανάπτυξη και την εξέλιξη των spreads καθώς και την ποιότητα του ενεργητικού», καταλήγει η χρηματιστηριακή.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2023 την Παρασκευή 05 Μαΐου, πριν από το άνοιγμα της αγοράς, ενώ η διάσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 15:00.

Διαβάστε επίσης:ΣΧΟΛΙΑ