ΑΓΟΡΕΣ

Έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Αυξημένες προμήθειες πληρώνουν οι επενδυτές για τα αμοιβαία κεφάλαια

Βασιλική Λαζαράκου - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


Tεσσάρων ειδών χρεώσεις προκύπτει ότι πληρώνουν οι Έλληνες επενδυτές σε κάθε κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων (μετοχικά, ομολογιακά, μικτά κ.ά.), οι οποίες αυξομειώνονται ανάλογα με την χρονιά και την πορεία των αγορών.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι επενδυτές όπως προκύπτει από τα στοιχεία πλήρωσαν σαφώς αυξημένες προμήθειες το 2021 σε σχέση με το 2020, αλλά αισθητά μειωμένες σε σχέση με το 2016, περίοδος των capital controls που το χρήμα στην Ελλάδα ήταν… δυσεύρετο.

Στο πλαίσιο έρευνας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το ύψος των χρεώσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων στη χώρα μας, συγκεντρώθηκαν από τις ΑΕΔΑΚ στοιχεία για τα έτη 2016-2021 σχετικά με τις επιβαρύνσεις που θέτουν τα αδειοδοτημένα από την ΕΚ αμοιβαία κεφάλαια (Α/Κ).

Η ανάλυση των στοιχείων αυτών από τη Διεύθυνση Μελετών, έγινε τόσο σε συγκεντρωτικό επίπεδο, όσο και ανά κατηγορία Α/Κ (μετοχικά, ομολογιακά, διαχείρισης διαθεσίμων, funds of funds, σύνθετα) και ανά κατηγορία επιβάρυνσης (προμήθεια διάθεσης, προμήθεια εξαγοράς, τρέχουσες επιβαρύνσεις και αμοιβή απόδοσης).

Από την επεξεργασία των στοιχείων που υπέβαλαν οι ΑΕΔΑΚ προκύπτουν τα ακόλουθα:

Το 2021 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 14 ΑΕΔΑΚ, όπως και το 2020 και το 2019, έναντι 15 ΑΕΔΑΚ τα έτη 2018 και 2017 και 14 το 2016. Ο αριθμός των υπό διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές κατηγορίες μεριδίων, στο τέλος του 2021 ήταν 218 (148 Α/Κ αν δεν ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές κατηγορίες μεριδίων).

Αναλυτικότερα, ανά κατηγορία Α/Κ, ο αριθμός Α/Κ είχε ως εξής, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές κατηγορίες μεριδίων: 68 μετοχικά, 66 ομολογιακά, 43 μικτά, 10 διαχείρισης διαθεσίμων, 16 μετοχικά FoFs, 9 μικτά FoFs, 4 ομολογιακά FoFs και, τέλος, 2 σύνθετα Α/Κ.

Ειδικότερα, παρατίθεται για τα έτη 2016-2021, ο αριθμός των Α/Κ, τόσο λαμβάνοντας όσο και μη λαμβάνοντας υπόψη ως διαφορετικά Α/Κ τις διαφορετικές κατηγορίες μεριδίων των Α/Κ. Ακόμα παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των προαναφερθεισών επιβαρύνσεων για τα ίδια έτη (2016-2021) τόσο για το σύνολο των Α/Κ όλων των κατηγοριών (Σύνολο Α/Κ) όσο και για τις επί μέρους κατηγορίες Α/Κ (δηλαδή Μικτά, Ομολογιακά, Μετοχικά, Μικτά FoFs, Ομολογιακά FoFs, Μετοχικά FoFs, Διαχείρισης Διαθεσίμων και Σύνθετα).

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία το 2021 για το σύνολο των Α/Κ προκύπτει ότι οι προμήθειες διάθεσης κινήθηκαν ανοδικά, διαμορφούμενες σε 0.33%, έναντι 0.30% κατά έτη 2020 και 2019, 0.31% το 2018, 0,40% το 2017 και 0,47% το 2016.

Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις για το σύνολο των Α/Κ παρέμειναν στα ίδια επίπεδα το 2021 και διαμορφώθηκαν στο 1.63%, όπως και κατά το έτος 2020, έναντι 1,91% το 2019, 2,08% το 2018, 2,36% το 2017 και 2,28% το 2016.

Οι προμήθειες εξαγοράς/εξόφλησης για το σύνολο των Α/Κ παρουσίασαν πτώση και διαμορφώθηκαν στο 0.23% το 2021 έναντι 0.24% το 2020, 0,25% το 2019, 0,24% το 2018, 0,31% το 2017 και 0,36% το 2016.

Σεπτέμβριος 2021: Οι αμοιβές απόδοσης, κινήθηκαν ανοδικά για όλες τις κατηγορίες των Α/Κ πλην των μετοχικών FoFs Α/Κ. Συγκεκριμένα, οι αμοιβές απόδοσης για το σύνολο των Α/Κ όλων των κατηγοριών, παρουσίασαν αύξηση διαμορφούμενες στο 0.43% το 2021, έναντι 0.25% το 2020, 0,29% το 2019, 0,15% το 2018, 0,10% το 2017 και 0.03% το 2016.

Διαβάστε επίσης:

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Έρχονται έλεγχοι στις μετοχές με μικρούς όγκους και μεγάλη διακύμανση – Αλλάζει ο Κανονισμός του Χ.Α.ΣΧΟΛΙΑ