ΑΓΟΡΕΣ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε η επέκταση της άδειας λειτουργίας της Alpha Finance ΑΕΠΕΥ

  • NewsRoom

Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της Alpha Finance ΑΕΠΕΥ ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιγοράς.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 880/14.5.2020 συνεδρίασή του ενέκρινε την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας ‘ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ’, ώστε να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και επί των χρηματοπιστωτικών μέσων υπ’ αρ. 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018».


ΣΧΟΛΙΑ