• ΑΓΟΡΕΣ

  AXIA για ΔΕΗ: Ο μετασχηματισμός της δεν αντανακλάται στην τιμή – Περιθώριο ανόδου 90% στη μετοχή

  Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ

  Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ


  Η επενδυτική τράπεζα ΑΧΙΑ θεωρεί ότι η πρόσθετη αξία των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ αντανακλά καλύτερα την πραγματική εικόνα του ομίλου της και θέτει την τιμή-στόχο της ΔΕΗ στα 22,60 ευρώ, προσδοκώντας άνοδο της τάξης του 90% περίπου και επαναλαμβάνει τη σύσταση «αγορά» (buy), επισημαίνουν οι Κωνσταντίνος Ζούζουλας και η Χριστιάνα Τσουκαλά.

  Αναφορικά με το φλέγον ζήτημα που προέκυψε με την πρόσφατη έρευνα της ΕΕ σχετικά με την πιθανή παραβίαση από τη ΔΕΗ των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ κατά την περίοδο 2013 – 2019, η ΑΧΙΑ εκτιμά ότι θα μπορούσε να παραμείνει ένας επικείμενος κίνδυνος, καθώς η ανακοίνωση της απόφασης θα μπορούσε να πάρει χρόνια. Σε περίπτωση που η απόφαση βγει εις βάρος της ΔΕΗ, στην έκθεση εξετάζει σενάρια ως προς τις πιθανές επιπτώσεις στην τιμή της μετοχής.

  Με βάση τα ιστορικά προηγούμενα και υποθέτοντας ότι η απόφαση θα βγει εις βάρος της ΔΕΗ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη i) ότι η απόφαση αυτή θα εκδοθεί το 2028 (άρα θα ισχύσει για τον κύκλο εργασιών του 2027), ii) ότι ο κύκλος εργασιών του ομίλου της ΔΕΗ το 2027 είναι 11 δισ. ευρώ, ενώ iii) εφαρμόζοντας επιτόκιο προεξόφλησης 7,5%, η ΑΧΙΑ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι:

  · Σε περίπτωση προστίμου 10%, η παρούσα αξία των επιπτώσεων στις μετοχές της ΔΕΗ θα μπορούσε να φτάσει τα 2,11 ευρώ ανά μετοχή,

  · Σε περίπτωση προστίμου 5%, η παρούσα αξία των επιπτώσεων στις μετοχές της ΔΕΗ θα μπορούσε να φτάσει τα 1,05 ευρώ ανά μετοχή,

  · Σε περίπτωση προστίμου 1%, η παρούσα αξία των επιπτώσεων στις μετοχές της ΔΕΗ θα μπορούσε να φτάσει τα 0,21 ευρώ ανά μετοχή.

  Οι οικονομικές επιδόσεις και ο σχεδιασμός για το μέλλον

  «Πιστεύουμε ότι η απόδοση της τιμής της μετοχής στο μέλλον θα πρέπει να κινηθεί ώστε να αντανακλά το αυξανόμενο, πιο προβλέψιμο και πιο “πράσινο” προφίλ των ταμειακών ροών του ομίλου.

  Η ΔΕΗ διαπραγματεύεται επί του παρόντος με δείκτη EV/EBITDA στις 5,8 φορές για το 2024, κάτω από τον μέσο όρο των πολλαπλασιαστών της εταιρείας για τη δεκαετία. Σημειώνεται ότι ο στόχος της διοίκησης είναι EBITDA περίπου 3 δισ. ευρώ έως το 2030 ή μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 9,5%», επισημαίνουν οι Ζούζουλας και Τσουκαλά.

  Το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους παρείχε ένα σαφές όραμα για το μέλλον της ΔΕΗ. Η στρατηγική προτεραιότητα της εταιρείας είναι να επενδύσει σε ΑΠΕ και στα δίκτυα διανομής, με ευρύτερη οπτική γωνία τώρα, αφού η Ρουμανία είναι στο προσκήνιο.

  Με επενδύσεις ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ της ΔΕΗ (συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και της υδροηλεκτρικής ενέργειας) αναμένεται να φτάσει τα 8,9GW έως το 2026, ενώ το ακαθάριστο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ του ομίλου για μελλοντική ανάπτυξη ανέρχεται σήμερα σε περίπου 18GW.

  Τα 2,4 δισ. ευρώ από το επενδυτικό πρόγραμμα του 2023 – 2026 προορίζονται για τη διανομή (Ελλάδα και Ρουμανία), αυξάνοντας τη ρυθμιζόμενη αξία (RAB) του δικτύου σε 5,1 δισ. ευρώ έως το 2026 από 4,3 δισ. ευρώ σήμερα.

  Καθώς η παραγωγή λιγνίτη θα τερματιστεί έως το 2026, το 52% της εκτιμώμενης ισχύς σε GWh που θα παράγει η ΔΕΗ το 2026 (Ελλάδα και Ρουμανία) αναμένεται να προέρχεται από ΑΠΕ και επιπλέον 30% από φυσικό αέριο.

  Η ΔΕΗ αναμένεται τώρα να παράγει επαναλαμβανόμενα EBITDA περίπου 2,3 δισ. ευρώ (53% υψηλότερα από τα pro-forma επίπεδα του 2023) μέχρι το 2026, ενώ είναι σημαντικό το ότι οι αναλυτές εκτιμούν ότι περίπου το 37% των EBITDA θα προέρχεται άμεσα από την παραγωγή ΑΠΕ.

  «Η προοπτική περαιτέρω γεωγραφικής επέκτασης της ΔΕΗ αποτελεί κατά την άποψή μας ανοδικό κίνδυνο, καθώς η εν λόγω δυνητική επέκταση θα αφορά μόνο αγορές που είναι διασυνδεδεμένες με την Ελλάδα και τη Ρουμανία, επιτρέποντας στην εταιρεία να βελτιστοποιήσει τις ροές ενέργειας και να ενσωματώσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της.

  Το μέρισμα επανέρχεται από φέτος (διανομή κερδών της χρήσης του 2023) με εκτιμώμενη καταβολή 35%, η οποία θα αυξηθεί σταδιακά στο 55% τα επόμενα χρόνια», καταλήγουν οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας.

  Διαβάστε επίσης:

  Alpha Bank για ΗΠΑ: Κανένα περιθώριο εφησυχασμού παρά την «ομαλή προσγείωση»

  Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Τα επιτόκια θα αρχίσουν να μειώνονται περίπου στα μέσα του 2024

  Eurobank: Όλο το πρόγραμμα της εθελούσιας εξόδου – Αναλυτικά οι όροι και τα ποσά της αποζημίωσης  ΣΧΟΛΙΑ