• ΑΓΟΡΕΣ

  Άμεση ανάλυση: Τι συμβαίνει με ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΕΛΧΑ, EXAE, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, INKAT, ΙΝΤΕΚ, ΜΟΗ, ΟΠΑΠ, ΠΛΑΘ, NIKE, UNITED HEALTH

  • Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance
  Γιάννης Γιαπράκης, Επικεφαλής Vitalfinance

  Γιάννης Γιαπράκης, Επικεφαλής Vitalfinance


  Σχόλιο τεχνικής ανάλυσης δεικτών – μετοχών με το κλείσιμο της 22-12-23

  ΓΔ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 1291 μονάδες

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 1275 μονάδες

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 1352 μονάδες

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 919 μονάδες

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο ΓΔ συνέχισε ήπια ανοδικά. Χωρίς μεταβολή στην  τάση.

  ΓΔ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 1264 μονάδων.

  Ο ΓΔ διόρθωσε ξανά ήπια, διατηρώντας τη μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση. Δεν υπάρχει αλλαγή στην τεχνική εικόνα. Το κύμα Α από ένα ΑΒC τύπου flat έχει ολοκληρωθεί στο χαμηλό της 9 Οκτ και βρίσκεται σε εξέλιξη το κύμα c του ανοδικού κύματος Β που μετά την είσοδο της τιμής του ΓΔ στην περιοχή του στόχου (1290-1352 μονάδες) μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο.

  – Μέχρι που μπορεί να επεκταθεί ανοδικά το κύμα Β ώστε να ισχύει η τρέχουσα αρίθμηση των κυμάτων; Μέχρι τις 1390 μονάδες (115% του μήκους του κύματος Α)

  – Τι θα ακολουθήσει το κύμα Β όταν επιβεβαιωθεί η ολοκλήρωσή του; Θα ακολουθήσει ένα καθοδικό κύμα C με εσωτερική δομή 5 κυμάτων προκειμένου να ολοκληρωθεί η δομή flat ABC (3,3,5).

  – Πότε σηματοδοτείται η έναρξη του κύματος C; Με σηματοδότηση αλλαγής της τάσης σε καθοδική και ταυτόχρονη έξοδο από το μικρό κόκκινο πλαίσιο που ακολουθεί την κίνηση της τιμής του δείκτη.

  FTSE25

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 3121 μονάδες

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 3078 μονάδες

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 3281 μονάδες

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 2223 μονάδες

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο FTSE25 συνέχισε  με μία ήπια διόρθωση. Χωρίς μεταβολή στην  τάση.

  FTSE25

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 3072 μονάδων.

  Ο FTSE25 διόρθωσε ήπια διατηρώντας τη μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση. Δεν υπάρχει αλλαγή στην τεχνική εικόνα.  Το κύμα Α από ένα ΑΒC τύπου flat έχει ολοκληρωθεί στο χαμηλό της 9 Οκτ και βρίσκεται σε εξέλιξη το κύμα c του ανοδικού κύματος Β που μετά την είσοδο της τιμής του δείκτη στην περιοχή του στόχου (3130-3281 μονάδες) μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο.

  – Μέχρι που μπορεί να επεκταθεί ανοδικά το κύμα Β ώστε να ισχύει η τρέχουσα αρίθμηση των κυμάτων; Μέχρι τις 3370 μονάδες (115% του μήκους του κύματος Α)

  – Τι θα ακολουθήσει το κύμα Β όταν επιβεβαιωθεί η ολοκλήρωσή του; Θα ακολουθήσει ένα καθοδικό κύμα C με εσωτερική δομή 5 κυμάτων προκειμένου να ολοκληρωθεί η δομή flat ABC (3,3,5).

  – Πότε σηματοδοτείται η έναρξη του κύματος C; Με σηματοδότηση αλλαγής της τάσης σε καθοδική και ταυτόχρονη έξοδο από το μικρό κόκκινο πλαίσιο που ακολουθεί την κίνηση της τιμής του δείκτη.

  ΔΤΡ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 1069 μονάδες

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 1030 μονάδες

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 1118 μονάδες

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 631 μονάδες

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο τραπεζικός δείκτης πέρασε σε μια ήπια διόρθωση. Χωρίς μεταβολή στην  τάση.

  ΒΙΟ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 5,48€

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 5,28€

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 7,13€

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 3,99€

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία διορθωτική εβδομάδα και πέτυχε νέο χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων. Η τάση μεταβλήθηκε σε καθοδική.

  ΒΙΟ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

  Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των  5,50€

  Τιμή στόχος: 5,93€

  Η τιμή της μετοχής πέτυχε νέο χαμηλό κλείσιμο 20 ημερών και διέσπασε καθοδικά τον ΕΜΑ30 με αποτέλεσμα την μεταβολή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε καθοδική. Παρόλα αυτά παραμένει ενεργός ο σχηματισμός διπλού πυθμένα που έχει ανοδικό στόχο στα 5,93€.

  ΔΕΗ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 11,17€

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 10,80€

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 11,44€

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 6,48€

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία ακόμη ανοδική εβδομάδα και πέτυχε νέο υπόλοιπο 52 εβδομάδων. Χωρίς μεταβολή στην  τάση

  ΔΕΗ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική.

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 10,54€ (κλείσιμο).

  Τιμή στόχος: 11,12€, επιτεύχθηκε

  Αφού επιτεύχθηκε ο στόχος του σχηματισμού διπλού πυθμένα στα 11,12€ η μετοχή συνέχισε ανοδικά και διατηρεί το επίπεδο αυτό ως στήριξη.

   

  ΕΛΠΕ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 7,58€

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 7,21€

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 8,68€

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 6,55€

  Τρέχουσα τάση: Καθοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία ήπια ανοδική εβδομάδα. Χωρίς μεταβολή στην  τάση.

  ΕΛΠΕ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

  Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 7,77€ (κλείσιμο).

  Τιμή στόχος: 6,85€

  Παραμένει ενεργός ο καθοδικός σχηματισμός ΩΚΩ που έχει καθοδικό στόχο στα 6,85€.

  ΕΛΧΑ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 1,90€

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 1,88€

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 2,39€

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 1,52€

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία ήπια διορθωτική εβδομάδα. Χωρίς μεταβολή στην  τάση

  ΕΛΧΑ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 1,86€ (κλείσιμο).

  Τιμή στόχος: 2,00€

  Παραμένει ενεργός ο σχηματισμός διπλού πυθμένα που έχει ανοδικό στόχο στα 2,00€.

  EXAE

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 5,39€

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 5,31€

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 6,13€

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 3,07€

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία ήπια διορθωτική εβδομάδα. Χωρίς μεταβολή στην  τάση.

  EXAE

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική.

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 5,21€ (κλείσιμο).

  Τιμή στόχος: –

  Η μετοχή συνέχισε με μια ήπια ανοδική αντίδραση. Διατηρεί την στήριξη στα 5,29€ και αυτή του ΕΜΑ30. Πιθανή η ανοδική συνέχεια προς τα 6€

  ΓΕΚΤΕΡΝΑ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 13,26€

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 13,06€

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 14,84€

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 10,42€

  Τρέχουσα τάση: Ουδέτερη

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή την περασμένη εβδομάδα αντέδρασε ανοδικά. Η τάση έγινε ουδέτερη.

  INKAT

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 4,48€

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 3,48€

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 4,50€

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 1,37€

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή έκλεισε την εβδομάδα έντονα ανοδικά και πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων καθώς και νέο υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 4,50€. Χωρίς μεταβολή στην τάση.

  INKAT

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 3,47€ (κλείσιμο).

  Τιμή στόχος: –

  Η μετοχή συνέχισε με ακόμη μία ανοδική συνεδρίαση στην οποία επιτεύχθηκε  νέο υψηλό 120 ημερών στα 4,50€. Η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική.

  ΙΝΤΕΚ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 6,43€

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 6,10€

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 6,50€

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 3,38€

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή ολοκλήρωσε την εβδομάδα με έντονη άνοδο και πέτυχε νέο υψηλό 52 εβδομάδων στα 6,50€. Χωρίς μεταβολή στην τάση που παραμένει ανοδική.

  ΙΝΤΕΚ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική.

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 6,03€ (κλείσιμο).

  Τιμή στόχος: –

  Η μετοχή συνέχισε ανοδικά και πέτυχε νέο υψηλό 120 ημερών στα 6,50€.

   

  ΙΝΤΚΑ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 3,34€

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 2,71€

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 3,35€

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 1,68€

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε με μία ακόμη ανοδική εβδομάδα και πέτυχε νέο υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 3,35€. Χωρίς μεταβολή στην τάση

  ΙΝΤΚΑ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 2,63€ (κλείσιμο).

  Τιμή στόχος: –

  Η μετοχή συνέχισε ανοδικά με νέο υψηλό 120 ημερών στα 3,35€

  ΜΟΗ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 25,06€

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 23,90€

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 25,82€

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 20,80€

  Τρέχουσα τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή ολοκλήρωσε την εβδομάδα έντονα καθοδικά χωρίς όμως κάποια σηματοδότηση. Χωρίς μεταβολή στην τάση που παραμένει οριακά ανοδική.

  ΜΟΗ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι καθοδική

  Γίνεται ανοδική με υπέρβαση των 25,15€

  Τιμή στόχος: 22,87€

  Η τιμή πέτυχε νέο χαμηλό κλείσιμο 20 ημερών και πέτυχε την διάσπαση του ΕΜΑ30 με αποτέλεσμα την αντιστροφή της τάσης σε καθοδική. Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε σχηματισμός διπλής κορυφής με καθοδικό στόχο στα 22,87€.

  ΟΠΑΠ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική

  Γίνεται καθοδική με διάσπαση των 14,57€ (κλείσιμο).

  Τιμή στόχος: 12,20€

  Η μετοχή στην τελευταία συνεδρίαση κινήθηκε διορθωτικά όμως διατηρεί μια γενική ανοδική κίνηση. Παρά την γενική ανοδική κίνηση της μετοχής παραμένει ενεργός ο μεγάλος σχηματισμός τριπλής (απέκτησε πιθανόν και τέταρτη) κορυφής που έχει καθοδικό στόχο στην περιοχή των 12,20€.

  ΠΛΑΘ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 4,20€

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 4,12€

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 5,68€

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 3,75€

  Τρέχουσα τάση: Καθοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή έκλεισε αντέδρασε ανοδικά την περασμένη εβδομάδα χωρίς κάποια σηματοδότηση. Η τάση παραμένει καθοδική.

  ΠΛΑΘ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη

  Γίνεται  ανοδική με υπέρβαση των  4,24€ (κλείσιμο).

  Γίνεται  καθοδική με διάσπαση των  4,11€ (κλείσιμο).

  Τιμή στόχος: –

  Η μεσοπρόθεσμη τάση διατηρείται οριακά ουδέτερη.

  DAX

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 16759 μονάδες

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 16397 μονάδες

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 17003 μονάδες

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 13791 μονάδες

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο δείκτης συνέχισε με μία ήπια διορθωτική εβδομάδα μετά την επίτευξη του υψηλού έτους (52 εβδομάδων) στις 17003 μονάδες. Χωρίς μεταβολή στην  τάση.

  DJI

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 37386 μονάδες

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 36245 μονάδες

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 37642 μονάδες

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 31430 μονάδες

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο δείκτης συνέχισε με μία ακόμη ανοδική εβδομάδα και πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων και νέο υψηλό 52 εβδομάδων στις 37642 μονάδες. Χωρίς μεταβολή στην  τάση

  NASDAQ

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 14993 μονάδες

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 14305 μονάδες

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 15070 μονάδες

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 10207 μονάδες

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο δείκτης συνέχισε με μία ακόμη ανοδική εβδομάδα και πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων και νέο υψηλό 52 εβδομάδων στις 15070 μονάδες. Χωρίς μεταβολή στην  τάση

  S&P 500

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 4755 μονάδες

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 4594 μονάδες

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 4778 μονάδες

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 3781 μονάδες

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Ο δείκτης συνέχισε με μία ακόμη ανοδική εβδομάδα και πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων και νέο υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 4778 μονάδες. Χωρίς μεταβολή στην  τάση

  EURUSD

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 1,101$

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στις 1,076$

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 1,127$

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στις 1,045$

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η τιμή του € έναντι του $ αφού αντέδρασε ανοδικά συνέχισε στην ίδια κατεύθυνση και πέτυχε νέο υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων που σε συνδυασμό με την υπέρβαση του ΕΜΑ10 που είχε ήδη επιτευχθεί μετέβαλε την τάση σε ανοδική

  NIKE

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 121,6$

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 108,0$

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 131,3$

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 88,6$

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή γύρισε έντονα καθοδικά και διέσπασε τον ΕΜΑ10 με αποτέλεσμα η τάση να γίνει ουδέτερη.

  UNITEDHEALTH

  Ανάλυση με το κλείσιμο της 22/12/23

  Υψηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 549,8$

  Χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων στα 520,3$

  Υψηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 554,7$

  Χαμηλό έτους (52 εβδομάδων) στα 436,5$

  Τρέχουσα  τάση: Ανοδική

  Σχόλιο εβδομάδας:

  Η μετοχή συνέχισε έντονα καθοδικά και πέτυχε νέο χαμηλό κλείσιμο 4 εβδομάδων διατηρώντας την καθοδική τάση.

  Η παρούσα ανάλυση είναι προϊόν των αναλυτών της vitalfinance.gr και vifita.gr

  Σημείωση: Τα παραπάνω δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας

  Διαβάστε επίσης:

  OHE: Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκφράζει τη “βαθιά ανησυχία” του για τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα

  Γάζα: Το σύνολο των τηλεπικοινωνιών διακόπηκε εκ νέου

  Βέλγιο: Συνεχίζει την πορεία του προς την Αμβέρσα, το πλοίο για το οποίο υπήρχε προειδοποίηση για βόμβα  ΣΧΟΛΙΑ