Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Τα ελληνικά ομόλογα πιο κοντά στην επενδυτική βαθμίδα

Τράπεζα Πειραιώς

Τράπεζα Πειραιώς


Οριακές είναι απώλειες τον Απρίλιο για τα κρατικά ομόλογα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στα επιτόκια να παρατηρούνται στις μακροπρόθεσμες λήξεις της καμπύλης.

Όπως αναφέρεται σε οικονομική ανάλυση της Τράπεζας Πειραιώς, ο Δείκτης Κρατικών Ομολόγων κατέγραψε μείωση της τάξης του -0,46% τον Απρίλιο στις 684 μονάδες. Η μεσοσταθμική απόδοση του δείκτη, αν και ελάχιστα υψηλότερη σε σχέση με τις αρχές του 2021, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σηματοδοτώντας ότι η ζήτηση στην ελληνική αγορά ομολόγων παραμένει δυνατή.

Ενδεικτικό της ζήτησης είναι και η έκδοση του 5ετούς ομολόγου με μηδενικό κουπόνι η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 6,7 φορές του ποσού έκδοσης των 3 δισ. ευρώ, ενώ πάνω από 80% της έκδοσης διακρατείται από μακροπρόθεσμού επενδυτές.

Παρά το γεγονός ότι το ποσό των 12 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα δανεισμού του 2021 έχει ήδη καλυφθεί, το επόμενο διάστημα και επιπρόσθετα του 5ετούς ομολόγου αναμένεται να υπάρξουν και νέες εκδόσεις πιθανότατα με την μορφή επανέκδοσης, αναφέρεται στην ανάλυση της Τράπεζας Πειραιώς.

Όπως επισημαίνεται, ώθηση στην αγορά ομολόγων δόθηκε και από την μη αναμενόμενη αύξηση κατά μια βαθμίδα της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας σε ΒΒ από τον οίκο S&P χωρίς ωστόσο να καταγραφεί μείωση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Πλέον, δύο οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης, S&P και Fitch, απέχουν δυο βαθμίδες από την επενδυτική αξιολόγηση με τη διαφορά ότι για τον S&P μια περαιτέρω αναβάθμιση τους επόμενους 12-18 μήνες είναι πιθανή καθώς οι προοπτικές έχουν αναβαθμιστεί από σταθερές σε θετικές.

Εξίσου πιθανή είναι και μια ενδεχόμενη αναβάθμιση από τον οίκο Moodys τον Μάιο, καθώς υπολείπεται των ανωτέρω οίκων κατά μια βαθμίδα, εκτιμούν οι αναλυτές της τράπεζας.

To 10ετές spread σε σχέση με τη γερμανική 10ετία κατέγραψε μικρή άνοδο τον Απρίλιο φτάνοντας τις 119 μονάδες βάσης από τις 116 μονάδες βάσης (μβ) τον προηγούμενο μήνα. Η ποσοτική εκτίμηση μιας δίκαιης τιμής για το 10ετές spread βρίσκεται στις 108 μονάδες βάσης λαμβάνοντας υπόψη και την ώθηση που δίνει στα ελληνικά ομόλογα το πρόγραμμα PEPP της ΕΚΤ. Άλλοι παράγοντες βελτίωσης της δίκαιης τιμής είναι η υψηλότερη διάθεση για επενδυτικό ρίσκο και οι προβλέψεις για σημαντική οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης όπως αντικατοπτρίζεται στους θεμελιώδεις παράγοντες του στατιστικού μοντέλου.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι χωρίς την υπερκάλυψη κατά 1,4 φορές της εκδοτικής δραστηριότητας του ΟΔΔΧ από την ΕΚΤ, η «δίκαιη» τιμή για το 10ετές spread θα διαμορφωνόταν τουλάχιστον 200 μονάδες βάσης υψηλότερα στις 308 μονάδες βάσης, αναφέρεται στην ανάλυση.ΣΧΟΛΙΑ