Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Πώς είδαν τα αποτελέσματα AXIA και JPMorgan, γιατί θεωρούν ότι βάζει ψηλά τον πήχυ για τις υπόλοιπες τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Πώς είδαν τα αποτελέσματα AXIA και JPMorgan, γιατί θεωρούν ότι βάζει ψηλά τον πήχυ

Ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου


Από θετικές έως ισχυρότατες -και μάλιστα με διαφορά- χαρακτηρίζουν τις υποκείμενες τάσεις που διαφάνηκαν στα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς οι αναλυτές της AXIA Ventures και της JPMorgan Cazenove.

Στα θετικά που εντοπίζουν οι αναλυτές είναι το γεγονός ότι ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς βρίσκεται εντός στόχων, έχουν καλύψει σημαντικό κομμάτι για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει για τη χρονιά, ενώ επισημαίνουν τη θετική πορεία που καταγράφεται σε επίπεδο νέων εκταμιεύσεων, κοστολογικού ελέγχου και κόστους κινδύνου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τους αναλυτές της AXIA, η εγγραφή εφάπαξ επιβαρύνσεων στα αποτελέσματα τριμήνου και προσαρμογών στον ισολογισμό του Oμίλου, οι οποίες συνδέονται κυρίως με συναλλαγές επί Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE) (βλ. τιτλοποιήσεις Vega/Phoenix, χαρτοφυλάκιο Sunrise 1 κ.ά.) και με το σχέδιο μετασχηματισμού του Ομίλου, επιβεβαιώνει πως η υλοποίηση του business plan προχωρά κανονικά. Η Τράπεζα γύρισε σελίδα σε ό,τι αφορά τα projects Vega/Phoenix και, ταυτόχρονα, το πλήγμα στα κεφάλαια της τράπεζας που καταγράφηκε στο δεύτερο τρίμηνο λόγω του Sunrise 1 θα αντισταθμιστεί εν μέρει όταν τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία του ενεργητικού (RWA) βγουν εκτός ισολογισμού.

Υποστηρικτικές υποκείμενες τάσεις

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της AXIA, οι υποκείμενες τάσεις παραμένουν υποστηρικτικές.

Οι επιδόσεις που σημείωσε ο Όμιλος σε επίπεδο τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι οι μακροοικονομικές τάσεις παραμένουν υποστηρικτικές για την εκτέλεση του επιχειρησιακού σχεδίου (η πρόβλεψη της Πειραιώς για το ΑΕΠ του 2021 πλέον είναι περίπου 7% έναντι 6% προηγουμένως).

1) Νέες εκταμιεύσεις: Η Πειραιώς κατάφερε να χορηγήσει δάνεια 3,4 δισ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον ξανά εντός στόχου  (5,7 δισ. σε επίπεδο έτους).

2) Ελεγχόμενη βάση κόστους: Οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες των 226 εκατ. ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο (444 εκατ. στο εξάμηνο) που ανακοίνωσε ο Όμιλος επηρεάζονται θετικά από τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου που ανακοίνωσε η Πειραιώς το τελευταίο διάστημα. Κατά συνέπεια, η Τράπεζα βρίσκεται εντός στόχου και σε αυτό το επίπεδο (με στόχο περίπου 220 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο και μείωση κατά 6% σε επίπεδο έτους). Υπογραμμίζεται επίσης ότι η Τράπεζα ξεκίνησε νέα εθελουσία τον Ιούνιο και στοχεύει σε μείωση του αριθμού των καταστημάτων της περίπου κατά 60 καταστήματα μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2021. Επιπλέον, στο δεύτερο τρίμηνο 40 εκατ. ευρώ επιπλέον «έκλεισαν» με στόχο την επίτευξη περαιτέρω εξορθολογισμού. Όλα αυτά μεταφράζονται σε εξοικονομήσεις της τάξης των 20 εκατ. ευρώ ετησίως.

3) Κόστος κινδύνου: Και σε αυτό το επίπεδο η Πειραιώς βρίσκεται εντός στόχου, με υποκείμενο κόστος κινδύνου 94 εκατ. ευρώ και στόχο για το έτος 0,4 δισ. ευρώ, γεγονός που κρίνεται ότι θα επηρεάσει θετικά τα επαναλαμβανόμενα κέρδη τα επόμενα τρίμηνα.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η Πειραιώς ενέγραψε το υψηλότερο επίπεδο εσόδων από προμήθειες στην ιστορία (σε επίπεδο τριμήνου) με 101 εκατ. ευρώ, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις που σημείωσε στις χορηγήσεις, τις πληρωμές, τις κάρτες και το bancassurance.

Με βάση τις εκτιμήσεις των αναλυτών της AXIA, η Πειραιώς διαπραγματεύεται με P/TBV 0,31x για προβλεπόμενο RoTE 9%.

Η Axia γίνει σύσταση αγοράς («buy») με τιμή στόχο για τη μετοχή τα 2,15 ευρώ.

JPMorgan: Η Πειραιώς βάζει ψηλά τον πήχυ για τις υπόλοιπες τράπεζες

Για ισχυρές υποκείμενες τάσεις -και μάλιστα από τις ισχυρότερες μάλιστα που έχουν δει εδώ και πολύ καιρό- κάνουν λόγο και οι αναλυτές της JPMorgan Cazenove, σημειώνοντας ότι η πιστωτική επέκταση, τα έσοδα από προμήθειες και το οργανικό κόστος κινδύνου είναι όλα καλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Επισημαίνουν επίσης ότι οι καθαρές ζημίες τριμήνου των 2,04 δισ. ευρώ αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό το σχέδιο μετασχηματισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις προβλέψεις για απώλειες από δάνεια για τις τρεις τιτλοποιήσεις NPE να εγγράφονται σε αυτό το τρίμηνο (2,2 δισ. ευρώ συνολικά για το 50% των ολοκληρωμένων πλέον Phoenix και Vega, καθώς και το 100% του Sunrise 1).

Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν, όπως αναφέρουν, τις εκτιμήσεις τους, κυρίως χάρη στη βελτίωση των εσόδων από το trading και άλλες πηγές, και η προσοχή στρέφεται πλέον στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 με την Τράπεζα να βρίσκεται σαφώς εντός στόχων και τη διοίκηση υπό τον Χρήστο Μεγάλου να εμφανίζεται σίγουρη για την επίτευξή τους βραχυμεσοπρόθεσμα.

Επισημαίνονται:

1) Ο λόγος των NPE που μειώθηκε στο 23% από 45% που ήταν στο τέλος του 2020, με το απόθεμα των NPE να έχει μειωθεί κατά 13,5 δισ. ευρώ μέχρι στιγμής φέτος μετά την ολοκλήρωση των Phoenix και Vega (€6,2 δισ.) και την ταξινόμηση του Sunrise 1 (€6,8 δισ.) ως έτοιμο για πώληση. Με τις υπόλοιπες συναλλαγές να έχουν προχωρήσει σημαντικά και τις καλές πρώτες ενδείξεις από τα δάνεια που βρίσκονται σε μορατόρια, το ποσοστό των NPE έχει κάθε πιθανότητα να μειωθεί σε μονοψήφιο νούμερο στις αρχές του 2022.

2) Το υποκείμενο κόστος κινδύνου που ήταν μόλις 1,1% για τα καθαρά δάνεια, κάτω από το guidance της διοίκησης για 1,5% το 2021, χάρη στα Phoenix και Vega και τις ανθεκτικές μέχρι στιγμής οργανικές τάσεις.

3) Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων έχουν ήδη ανέλθει στα 3,4 δισ. ευρώ μέχρι στιγμής φέτος, με τον στόχο να είναι στα 5,7 δισ. ευρώ και καλή ζήτηση από διάφορους κλάδους δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι οι συνολικές εκταμιεύσεις είχαν ανέλθει σε 4,1 δισ. ευρώ το 2019 και 3,2 δισ. ευρώ το 2018. Αυτό αποτελεί καλή ένδειξη, ενόψει της αναμενόμενης έναρξης των επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών έργων που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και αναμένεται να τονώσουν ακόμη περισσότερο την πιστωτική επέκταση. Η Πειραιώς στοχεύει σε εκταμιεύσεις νέων δανείων 26 δισ. ευρώ μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια (6,5 δισ. ευρώ ετησίως), έχοντας θέσει τους πιο φιλόδοξους στόχους μεταξύ των ομοειδών της.

4) Τα έσοδα από προμήθειες ήταν τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ σε επίπεδο τριμήνου, με οργανικές βελτιώσεις σε διάφορες κατηγορίες.

5) Ο δείκτης Fully Loaded CET1 υποχώρησε στο 8,8%, αλλά αυτό θα είναι, λογικά, το χαμηλότερο επίπεδο που θα καταγραφεί στη διάρκεια της διαδικασίας μετασχηματισμού και θα ενισχυθεί με άλλες κεφαλαιακές ενέργειες στη συνέχεια.

Όπως υπογραμμίζουν και οι αναλυτές της JPMorgan, οι υποκείμενες τάσεις είναι σαφώς πάνω από τις εκτιμήσεις της διοίκησης του Ομίλου, η οποία, όμως, θα παρακολουθήσει τις εξελίξεις για ένα ακόμη τρίμηνο, πριν προχωρήσει σε τυχόν αλλαγές στις προσδοκίες της.

Η Πειραιώς βάζει ψηλά τον πήχυ για τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες που θα ανακοινώσουν αποτελέσματα μέσα στις επόμενες εβδομάδες (αύριο η Εθνική Τράπεζα και τέλη Αυγούστου Alpha και Eurobank).

Όπως σημειώνουν, τέλος, οι αναλυτές, είναι σαφές ότι η αγορά παραμένει προσηλωμένη στην υποκείμενη δυναμική των ελληνικών τραπεζών (πρώτες ενδείξεις για αύξηση χορηγήσεων, βελτίωση εσόδων από προμήθειες, εξοικονομήσεις κόστους, τάση σχηματισμού νέων NPE, οργανικό κόστος κινδύνου), ενώ η αγορά παρακολουθεί με ενδιαφέρον και τα σχέδια μετασχηματισμού κάθε τράπεζας.

H JP Morgan διατηρεί «ουδέτερη» σύσταση για τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, με τιμή στόχο τα 1,90 ευρώ (με ορίζοντα το τέλος του 2022).ΣΧΟΛΙΑ