Τράπεζες

Την έκδοση ομολόγου Tier ΙΙ σχεδιάζει η ΕΤΕ

  • Ευγενία Τζώρτζη
Εθνική Τράπεζα: Στις 30 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση - Τα θέματα

Παύλος Μυλωνάς, CEO της Εθνικής Τράπεζας


Την έκδοση ομολόγων Tier II, για την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της σύνθεσης των ιδίων κεφαλαίων, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας στο πλαίσιο του Investors Day, που διοργανώνεται στο Λονδίνο.

Η διοίκηση της τράπεζας θα βρεθεί σήμερα ενώπιον των εκπροσώπων από 60 διεθνείς επενδυτικούς οίκους στους οποίους θα παρουσιάσει το σχέδιο μετασχηματισμού του ομίλου που καλύπτει την περίοδο έως το 2022.

Η έκδοση ομολόγων Tier II εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου διατήρησης του βασικού δείκτη κεφαλαιακής απαίτησης στο 15% -16% και συναρτάται με την κατάσταση των αγορών και την επίτευξη κόστους που θα διαμορφώνεται σε μονοψήφιο επίπεδο.

Η έκδοση ομολόγων τύπου Tier II αποτελεί άλλωστε δέσμευση των ελληνικών τραπεζών στο πλαίσιο της υποχρέωσης για εμπλουτισμό των κεφαλαίων (Minimum Requirement for Eligible Liabilities – MREL) που έχει συμφωνηθεί με τον SSM.

Η διοίκηση της ΕΤΕ διαθέτει στις αποσκευές της ένα συνεκτικό επιχειρηματικό σχέδιο που προβλέπει ενίσχυση την οργανικών εσόδων και οριστική επάνοδο στην κερδοφορία από το τρέχον έτος – όπως φάνηκε και από τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου – με στόχο, όπως έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της ΕΤΕ κ. Παύλος Μυλωνάς, να καταστεί η Εθνική η πρώτη τράπεζα επιλογής των Ελλήνων.

Η αποτελεσματικότητα του νέου επιχειρηματικού μοντέλου περνά μέσα από τη δραστική περικοπή των εξόδων με την υποχώρηση του δείκτη εσόδων προς έξοδα κάτω από το 50% στο τέλος της περιόδου από το υψηλό 70% που βρέθηκε στα τέλη του 2018.

Εργαλείο για τη βελτίωση του δείκτη αποτελεσματικότητας της τράπεζας είναι φυσικά η αύξηση των εσόδων μέσα από την ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων κατά 4 δισ. ευρώ ετησίως και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, μέσα από την περαιτέρω μείωση του δικτύου των καταστημάτων και του απασχολούμενου προσωπικού.

Ο αριθμός των καταστημάτων θα περιοριστεί στα 400 περίπου καταστήματα από 475 σήμερα και το απασχολούμενο προσωπικό θα μειωθεί στα 7.100 άτομα από 9.200 που ήταν στα τέλη του χρόνου.

Αποεπενδύσεις

Βασικό πυλώνα του σχεδίου μετασχηματισμού αποτελεί επίσης η ολοκλήρωση του πλάνου αναδιάρθρωσης με την αποεπένδυση από συγκεκριμένες αγορές και θυγατρικές.

Στο πλαίσιο αυτό στην τελική ευθεία είναι η μεταβίβαση της Banca Romaneasca στην Eximbank, της Εθνικής Πανγαίας ΑΕΕΑΠ στην Invel Real Estate, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε η μεταβίβαση του δικτύου των καταστημάτων στην Αίγυπτο στη λιβανέζικη τράπεζα Audi.

Σε εκκρεμότητα παραμένει η αποεπένδυση από την Κύπρο, που αν και προχωρά δεν θα οριστικοποιηθεί έγκαιρα, δηλαδή πριν το Investor Day, ενώ η μεγαλύτερη εκκρεμότητα παραμένει η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής για την οποία ο όμιλος εξασφάλισε διετή παράταση από την Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. ως και το 2020 και ήδη δρομολογείται.

Με βάση το πλάνο αναδιάρθρωσης που έχει συμφωνηθεί με τις εποπτικές αρχές ο όμιλος της ΕΤΕ θα διατηρήσει τις δραστηριότητές του στη Βόρεια Μακεδονία μέσω της Stopanska Banka και στη Μάλτα, οι οποίες θα ενισχυθούν.

«Κόκκινα» δάνεια

Στο μέτωπο των «κόκκινων» δανείων η στρατηγική του ομίλου είναι εμπροσθοβαρής και περισσότερο επιθετική, στοχεύοντας σε μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 11,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2021.

Ο δείκτης NPEs αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 15% το 2021 και περίπου στα μισά αυτού του επιπέδου το 2022.

Στο πλαίσιο του στόχου για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η διοίκηση της τράπεζας αναμένεται να ανακοινώσει το αποτέλεσμα της συναλλαγής για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου Symbol, που αποτελεί χαρτοφυλάκιο με εξασφαλίσεις σε ακίνητα.

Οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων που έχουν δρομολογηθεί περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση του πακέτου Mirror (δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις), ενώ εντός του 2019 αναμένεται η πώληση ενός ακόμη πακέτου με εξασφαλίσεις ύψους 700 εκατ. ευρώ.

Θα ακολουθήσει μια μεγάλη τιτλοποίηση δανείων ύψους 3 δισ. ευρώ το 2020.ΣΧΟΛΙΑ