Τράπεζες

Τη Δευτέρα οι μη δεσμευτικές προσφορές για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Praxia Bank

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Ο βασικός μέτοχος της PRAXIA Bob Diamond (αριστερά) και η CEO της τράπεζας Αναστασία Σακελλαρίου (στο μέσο)


Την κεφαλαιακή της ενίσχυση με την προσέλκυση επενδυτών που θέλουν να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να χρηματοδοτήσουν το business plan για τη δημιουργία ψηφιακής τράπεζας επιδιώκει η Praxia Bank.

Την προσεχή Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών από υποψήφιους επενδυτές, για τους οποίους έχει ανοίξει ήδη η διαδικασία των data rooms.

Τη διαδικασία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου παρακολουθεί η ΤτΕ που έχει θέσει ως προθεσμία για την ολοκλήρωση της αύξησης το πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς, προκειμένου η Praxia Bank να διατηρήσει τους απαιτούμενους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Tο επενδυτικό πλάνο της Τράπεζας που αποτελεί μετεξέλιξη της παλιάς Credicom, έχει αναθεωρηθεί σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό για τη δημιουργία φυσικού δικτύου καταστημάτων και πλέον εστιάζει στην ανάπτυξή της ως «Ανταγωνιστική» Τράπεζα (Challenger Bank), δηλαδή ψηφιακή τράπεζα.

Για τη χρηματοδότηση του προβλεπόμενου σχεδίου, ο μέτοχος της Τράπεζας, ο Μπομπ Ντάιμοντ μέσω του fund Atlas Merchant Capital που έχει ιδρύσει και της συνδεδεμένης εταιρίας AMC Oak Sarl – έχει προχωρήσει σε δύο διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Η πρώτη ύψους 20 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκε το 2018 και η δεύτερη ύψους 50 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019 και καλύφθηκε αποκλειστικά από τον ίδιο το βασικό μέτοχο, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν καρποφορήσει οι προσπάθειες της διεύρυνσης της επενδυτικής ομάδας με τη συμμετοχή και άλλων επενδυτών. Η τράπεζα, όπως αναφέρεται στον απολογισμό χρήσης του 2018, έχει δεσμευθεί ότι θα τρέξει τη διαδικασία για την άντληση κεφαλαίων και από άλλους επενδυτές εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους.

Το γεγονός ότι η Praxia Bank διαθέτει πλήρη τραπεζική άδεια, θα μπορούσε να προσελκύσει το ενδιαφέρον π.χ. παρόχων ηλεκτρονικού χρήματος, όπως η Viva που θα ήθελαν να διευρύνουν τη δραστηριότητά τους ή άλλων επενδυτικών κεφαλαίων που θα ήθελαν να τοποθετηθούν στην ελληνική τραπεζική αγορά, στηρίζοντας το εγχείρημα δημιουργίας ψηφιακής τράπεζας. Η αυτόνομη πορεία της προϋποθέτει ωστόσο νέα κεφάλαια για την περαιτέρω επένδυση σε συστήματα και τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού προγράμματος, που χαρακτηρίζεται από υψηλά λειτουργικά κόστη. Εναλλακτική δυνατότητα είναι η απορρόφησή της από συστημική τράπεζα, σενάριο που προσκρούει ωστόσο στο σημαντικό αριθμό υπαλλήλων που διαθέτει και στην περιορισμένη καταθετική της βάση, περιορίζοντας τα οφέλη για τους τέσσερις συστημικούς παίκτες.

Να σημειωθεί ότι το 2019 η Praxia Bank ξεκίνησε συνεργασία με τη Raisin, μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες συγκέντρωσης καταθέσεων (deposit marketplace) στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η Praxia Bank διαθέτει καταθετικά προϊόντα μέσω της WeltSparen, της πλατφόρμας της Raisin στη Γερμανία και σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει καταθέσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Όπως προκύπτει ωστόσο από τις οικονομικές καταστάσεις του 2018, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της τράπεζας ανήλθαν στα 23,8 εκατ. ευρώ έναντι 11,5 εκατ. ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 107,4%. Όπως αναφέρεται στον απολογισμό χρήσης η αύξηση οφείλεται κυρίως σε δαπάνες προσωπικού, καθώς και σε διάφορες αμοιβές και έξοδα τρίτων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας μετασχηματισμού της Τράπεζας με σκοπό την προετοιμασία και την μετατροπή της σε Challenger Bank. Έτσι οι ζημιές της Τράπεζας, προ απομειώσεων και λοιπών προβλέψεων, ανήλθαν στα 23,4 εκατ. ευρώ έναντι 9,9 εκατ. ευρώ το 2017.

Στο τέλος της ίδιας χρήσης τα συνολικά ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 34,9 εκατ. ευρώ και ο βασικός δείκτης κοινών μετοχών της Τράπεζας (Common Equity Tier 1 ratio) διαμορφώθηκε στο 123,7%.ΣΧΟΛΙΑ