Τράπεζες

Θετικός ο οίκος Fitch για την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών  

  • NewsRoom


Την επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στην κερδοφορία προέβλεψε η Senior Director, Financial Institutions του οίκου Fitch, Κριστίνα Τορέγια , μιλώντας στις εργασίες του Fin Forum 2022. 

Το στέλεχος του οίκου Fitch εστίασε στην σημαντική βελτίωση που έχει επέλθει στους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος διαχείριση ενεργητικού «Ηρακλής» και εκτίμησε ότι η κεφαλαιακή θέση των τραπεζών έχει αρχίσει πλέον να ενισχύεται.

Στη βάση αυτή εκτίμησε ότι δεδομένου ότι το 2021 οι ελληνικές τράπεζες διευθέτησαν το μεγαλύτερο μέρος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους, κάτι που είχε επίπτωση στο οικονομικό τους αποτέλεσμα, πλέον το 2022 διαμορφώνονται οι συνθήκες προκειμένου να επιστρέψουν στην κερδοφορία.

Δεδομένης της η κρίση στην Ουκρανία ανέφερε ότι η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να παραμείνει διευκολυντική για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και ότι η κεντρική τράπεζα θα εξακολουθήσει να αγοράζει ελληνικά χρεόγραφα και στα πλαίσια του προγράμματος επανεπένδυσης.

Πάντως αν και ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ακολουθήσει στάση που θα ευνοεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αποσαφήνισε ότι οι συνθήκες στην ελληνική αγορά ομολόγων, με την άνοδο των αποδόσεων, θα οδηγήσουν σε ζημιές στο mark to market χαρτοφυλάκιο ομολόγων των ελληνικών τραπεζών.

Ωστόσο από την περιγραφή της προκύπτει ότι αυτές οι ζημιές θα είναι ελεγχόμενες και θα μπορέσουν να απορροφηθούν από την λειτουργική κερδοφορία των τραπεζών. Αυτή η λειτουργική κερδοφορία κατά τον οίκο Fitch θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στο επιτοκιακό περιθώριο, που μεσοπρόθεσμα είναι ευνοϊκό για τις τράπεζες .

Διαβάστε επίσηςΣΧΟΛΙΑ