Τράπεζες

ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Πώς θα γίνει η αξιολόγηση από τις τράπεζες – Ποια κριτήρια θα παίξουν ρόλο

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Με βάση δύο βασικά κριτήρια θα γίνει το ξεκαθάρισμα των αιτήσεων για δάνεια κεφαλαίου κίνησης με επιδοτούμενο επιτόκιο μέσω του προγράμματος Επιχειρηματική Επανεκκίνηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Ο αριθμός των αιτήσεων από ενδιαφερόμενους επιχειρήσεις ξεπέρασε σε διάστημα λιγότερο της μιας εβδομάδας κατά την οποία έμεινε ανοιχτό το πρόγραμμα τις 32.000, καθώς όπως αποκάλυψε το Mononews πολλές επιχειρήσεις έκαναν αίτηση σε πάνω από μια τράπεζες και ορισμένες ακόμη και σε τέσσερις.

Με βάση τη διαδικασία κατά την υποβολή της αίτησης η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δηλώνει την τράπεζα από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί και πολλές επιχειρήσεις έσπασαν το ποσό που ήθελαν για κεφάλαιο κίνησης π.χ. σε τρεις τράπεζες, προκειμένου με αυτό τον τρόπο να περιορίσουν και τις εγγυήσεις που ζητούν οι τράπεζες για εξασφάλιση.

Να σημειωθεί ότι οι τράπεζες έχουν δεσμευτεί ότι στο πλαίσιο του προγράμματος θα ζητούν κυρίως ενοχικές εξασφαλίσεις και όχι εμπράγματες.

Η διαδικασία προβλέπει ότι σε αυτή τη φάση η τράπεζα θα επιβεβαιώσει ότι η επιχείρηση ανήκει σε έναν – ή περισσότερους – από τους πληττόμενους ΚΑΔ και έτσι δικαιούται της συμμετοχής της στο πρόγραμμα.

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τα εξής κριτήρια:

• Το ύψος του δανείου που δεν πρέπει να ξεπερνά τις 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και

• Το ύψος της συσσωρευμένης κρατικής επιδότησης που έχει λάβει μια επιχείρηση και το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Στο ποσό της συσσωρευμένης κρατικής επιδότησης προσμετράται το σύνολο των ενισχύσεων που έχει λάβει κάθε επιχείρηση, είτε με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου, είτε με τη μορφή δανείου, είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής ενίσχυσης. Το ποσό αυτό μηδενίζεται ανά τριετία και τα στοιχεία για το συνολικό ποσό που έχει δοθεί σε κάθε επιχείρηση, υπάρχουν στο σύστημα των κρατικών ενισχύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω του οποίου γίνονται και οι αιτήσεις για την ένταξη στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Να διευκρινιστεί ότι εφόσον μια επιχείρηση δεν ξεπερνά κανένα από τα παραπάνω δύο όρια μπορεί να δανειοδοτηθεί από το πρόγραμμα μέσω μίας ή και περισσότερων τραπεζών. Τον τελικό έλεγχο για το κατά πόσο κάθε επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο των κρατικών ενισχύσεων, πραγματοποιεί η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα.

Από την υψηλή ζήτηση που υπήρξε για το πρόγραμμα γίνεται σαφές ότι το ξεκαθάρισμα θα είναι γενναίο. Ενδεικτικό του συνωστισμού που υπήρξε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που είχε ανοίξει από το υπουργείο Ανάπτυξης στις 28 Απριλίου είναι το γεγονός ότι, τα αιτήματα που υποβλήθηκαν, αθροίζουν συνολικά δάνεια ύψους 5,3 δις ευρώ, όταν ο προϋπολογισμός του προγράμματος δεν ξεπερνά το 1,3 δις ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς ενέκρινε τα πρώτα 243 δάνεια, με συνολικό ύψος που υπερέβη τα 28 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας έχει δεχθεί το 44% των συνολικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα. Η τράπεζα δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει «με γοργούς ρυθμούς στην αξιολόγησή τους για την παροχή ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν υποστεί πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας».

Από την πλευρά της η Eurobank ενέκρινε στο πλαίσιο του προγράμματος τα πρώτα 46 δάνεια για επιχειρήσεις ύψους 5,5 εκ. ευρώ και η Τράπεζα συνεχίζει την αξιολόγηση των αιτημάτων.

Η Alpha Bank τέλος όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα «εξασφάλισε άμεση ρευστότητα με 100% άτοκη χρηματοδότηση από την ΕΑΤ για τα πρώτα δύο χρόνια και 40% μειωμένο για τα υπόλοιπα 3 χρόνια, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας. Ήδη έχει εγκριθεί μεγάλος αριθμός δανείων ενώ η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς».


ΣΧΟΛΙΑ