Άντρας, υπολογιστής, laptop

Τράπεζες

Έξυπνες επενδυτικές στρατηγικές για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Στρατηγική, στόχοι και δυνατότητες χρηματοδότησης

  • NewsRoom

Γιατί και πώς να επενδύσετε στην τεχνολογική ανάπτυξη, σε θέματα ψηφιακού μάρκετινγκ ή στο προσωπικό της επιχείρησής σας.

Συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και, συνολικά, στην οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν κομβικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, χωρίς, ωστόσο, αυτό να σημαίνει ότι δεν καλούνται, σε πολλές περιπτώσεις, να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που μπορούν να εμποδίσουν την ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους. Έχοντας έξυπνες επενδυτικές στρατηγικές, μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, αλλά και να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία που μπορεί να προσφέρεται σε μία ΜμΕ για το μέλλον.

Χτίζοντας μια έξυπνη επενδυτική στρατηγική

Πώς μπορεί, όμως, να δημιουργήσει κανείς μια έξυπνη επενδυτική στρατηγική για τη μικρομεσαία επιχείρησή του;

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας του επενδυτικού σχεδίου, είναι σημαντικό να ακολουθείται μία δομημένη προσέγγιση, κατανέμοντας τον χρόνο και τους πόρους που διαθέτει με σύνεση. Ξεκινήστε, προσδιορίζοντας τις άμεσες ανάγκες της επιχείρησής σας και τους τομείς που οι επενδύσεις σας μπορούν να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Είτε στοχεύετε να βελτιώσετε την ποιότητα υπηρεσιών σας είτε να εξορθολογήσετε λειτουργίες της είτε να βελτιώσετε την ικανοποίηση των πελατών, ο καθορισμός στόχων είναι απαραίτητος για την καθοδήγηση των επενδυτικών επιλογών σας. Αναπτύξτε έναν λεπτομερή προϋπολογισμό, που να περιγράφει με σαφήνεια πόσα μπορείτε να διαθέσετε σε κάθε τομέα. Καθώς προχωράτε στη φάση της υλοποίησης, δώστε προτεραιότητα στις επενδύσεις που θα αποδώσουν καρπούς πιο σύντομα ή θα θέσουν τις βάσεις για τις επόμενες (π.χ. τεχνολογικός εξοπλισμός πριν την εκπαίδευση προσωπικού). Κάτι πολύ σημαντικό είναι το να καταγράφετε λεπτομερώς όλες τις κινήσεις σας και να τηρείτε αρχείο με τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία, όπως τιμολόγια ή άλλα λογιστικά έγγραφα, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης. Επιπλέον, εάν κάποιο από τα projects σας δεν ανταποκρίνεται στα αναμενόμενα αποτελέσματα, ετοιμαστείτε να προσαρμόσετε τη στρατηγική σας ανάλογα.

Και κάτι ακόμη: Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, θα πρέπει να διαθέτει ταμείο έκτακτης ανάγκης. Αυτό το απόθεμα κεφαλαίων μπορεί να προσφέρει ένα οικονομικό μαξιλάρι σε περίπτωση απροσδόκητων εξόδων ή άλλων κρίσεων. Διαθέτοντας ένα μέρος των κερδών σας για ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να προστατεύσετε τη ΜμΕ σας από οικονομικούς κλυδωνισμούς και να εξασφαλίσετε τη συνέχειά της σε δύσκολες περιόδους.

Laptop, επενδύσεις, χέρια

Οι επενδύσεις που μπορείτε να κάνετε

Η άποψη ότι η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων  αφορά μόνο μεγάλες εταιρείες είναι σίγουρα λανθασμένη, καθώς μία ΜμΕ μπορεί να ωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από μία επένδυση, που θα μπορούσε να αφορά, για παράδειγμα, είτε τεχνολογική αναβάθμιση, είτε το προσωπικό, ακόμη και εκστρατείες ψηφιακού μάρκετινγκ.

Η τεχνολογική ανάπτυξη μίας ΜμΕ αποτελεί σήμερα κομβικό παράγοντα ώστε να παραμείνει ζωντανή και ανταγωνιστική στο μέλλον. Μπορεί να βοηθήσει μία επιχείρηση να εξορθολογήσει τις λειτουργίες της, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της, αλλά και την εμπειρία των πελατών της. Για παράδειγμα, η εφαρμογή μιας φιλικής προς τον χρήστη πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου ή η υιοθέτηση λογισμικού που βασίζεται στο cloud μπορεί να βοηθήσει μία ΜμΕ να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό και να διαχειριστεί τις δραστηριότητές τους πιο αποτελεσματικά.

Κάτι ακόμη που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο τη σημερινή ψηφιακή εποχή για μία ΜμΕ είναι το να διατηρεί μία ισχυρή διαδικτυακή παρουσία. Η κατανομή πόρων σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μάρκετινγκ, όπως η διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (SEO) και η χρήση content marketing μπορεί να βοηθήσει μία ΜμΕ να προσεγγίσει μεγαλύτερο κοινό και να ενισχύσει τις πωλήσεις της.

Επιπρόσθετα, καθώς το προσωπικό μίας επιχείρησης αποτελεί το πιο πολύτιμο περιουσιακό της στοιχείο, η επένδυση στην εκπαίδευση και την εξέλιξή του όχι μόνο βελτιώνει τις δεξιότητές του, αλλά αυξάνει επίσης την ικανοποίηση και την αφοσίωσή του. Η προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαστηρίων ή κινήτρων για συνεχή μάθηση είναι, λοιπόν, σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη του εργατικού δυναμικού της επιχείρησής σας και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Κινητό, υπολογιστής

Ο ρόλος της χρηματοδότησης στις έξυπνες επενδύσεις

Αν και είναι σημαντικό να επενδύσετε στην ανάπτυξη της ΜμΕ σας, η εύρεση των απαραίτητων κεφαλαίων μπορεί, κάποιες φορές, να αποτελεί μια ξεχωριστή πρόκληση. Είναι σημαντικό να υπάρχουν πρωτοβουλίες που να μπορούν να παρέχουν τα αναγκαία κεφάλαια, καθώς και μηχανισμούς υποστήριξης στις επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν κινήσεις ώστε να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια αλλά και να καλύψουν τις ανάγκες τους σε κεφάλαιο κίνησης. Mε στόχο την ώθηση για ανάπτυξη και επενδύσεις στις μικρές επιχειρήσεις, η Eurobank εξασφάλισε – και είναι η μόνη Τράπεζα που προσφέρει στην Ελλάδα – το νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα InvestEU-SME Competitiveness του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η τράπεζα υπέγραψε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τη διοχέτευση πόρων συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ και ξεκίνησε να διαθέτει το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τον Ιανουάριο του 2023. Το εγγυοδοτικό πρόγραμμα InvestEU SME Competitiveness για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση με προνομιακό επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις:

Πρόσβαση των ΜμΕ επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση: Η Eurobank αφουγκράζεται τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προσφέρει ουσιαστική και ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ανάπτυξή τους. Με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους δίνει τη δυνατότητα στις ΜμΕ να καλύψουν τις ανάγκες τους σε κεφάλαιο κίνησης και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια με την εξειδικευμένη καθοδήγηση από τους Επαγγελματικούς Συμβούλους της Τράπεζας.

Επιτόκιο χρηματοδοτήσεων: Η Eurobank προσφέρει προνομιακό επιτόκιο στις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος InvestEU- SME Competitiveness και σε συναφή προγράμματα δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε δανεισμό με χαμηλότερο κόστος

Εξασφαλίσεις: Το πρόγραμμα χρηματοδότησης παρέχεται με την εγγύηση του ΕΤαΕ/EIF. Έτσι, οι ΜμΕ εξασφαλίζουν τη δυνατότητα για χρηματοδότηση με μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους, διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως €50 εκατ. ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν ξεπερνάει τα 43 εκατ. ευρώ. Είναι συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ. και εξασφαλίζει προνομιακή τιμολόγηση για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για κεφάλαιο κίνησης αλλά και επενδύσεις, καθώς το ύψος του δανείου ξεκινάει από 10.000 ευρώ και μπορεί να φθάσει έως 1 εκατ. ή και περισσότερο. Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Οι έξυπνες επενδυτικές στρατηγικές είναι απαραίτητες για τους ιδιοκτήτες ΜμΕ που θέλουν να βελτιώσουν τις ταμειακές ροές, να εξασφαλίσουν τα επόμενα βήματα της επιχείρησής τους και να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που μπορεί αυτή να αντιμετωπίσει. Χτίζοντας μια καλά μελετημένη επενδυτική στρατηγική, οι ΜμΕ μπορούν να ξεκλειδώσουν ευκαιρίες ανάπτυξης και να βλέπουν μακροπρόθεσμα το μέλλον με αισιοδοξία.