Τράπεζες

Eurobank: Ενσωματώθηκε στο ΔΣ ο νέος εκπρόσωπος του ΤΧΣ

Φωκίων Καραβίας. CEO Eurobank


Την ενσωμάτωση του νέου εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου στο Δ.Σ. της τράπεζας, σε αντικατάσταση της κας Αικατερίνης Μπερίτση, και τον ορισμό του ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. αποφάσισε στις 31 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Eurobank Ergasias.

Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, ενώ σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης του νέου μέλους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση.