Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Σήμερα ξεκινά η νέα εθελούσια με bonus ως 180.000 ευρώ

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Εθνική Τράπεζα: Σήμερα ξεκινά η νέα εθελούσια με bonus ως 180.000 ευρώ

Παύλος Μυλωνάς, CEO Εθνική Τράπεζα


Με αποζημίωση και bonus μέχρι 180 χιλιάδες ευρώ ξεκινά από σήμερα το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Εθνικής Τράπεζας που θα «τρέχει» μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου και ο στόχος των αποχωρήσεων είναι ανοιχτός.

Το νέο πρόγραμμα  – είναι η δεύτερη εθελουσία μέσα στο 2021 – απευθύνεται  κυρίως στο προσωπικό, που σήμερα εργάζεται σε θέσεις που θα καταργηθούν λόγω της ψηφιοποίησης, στους 200 εργαζόμενους εργαζόμενους στις Διευθύνσεις Διαχείρισης Απαιτήσεων, οι οποίοι έχουν την εναλλακτική να ακολουθήσουν την τιτλοποίηση Frontier που πέρασε στη doValue και να ενταχθούν στο δυναμικό της εταιρείας διαχείρισης.

Η προηγούμενη εθελουσία ολοκληρώθηκε  τον περασμένο Ιούνιο και δήλωσαν συμμετοχή σχεδόν 800 εργαζόμενοι.

Το νέο πρόγραμμα θα τρέχει μέχρι τις  15 Δεκεμβρίου και προβλέπει πρόσθετες καλύψεις για τους άνω των 50 ετών, ενώ καλύπτει με παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,  διατήρηση των όρων που αφορούν δάνεια καθώς και καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικής μετάβασης και στήριξης όλους τους συμμετεχοντες.

Συγκεκριμένα προσαύξηση, 30% επί της ειδικής αποζημίωσης θα λάβει το προσωπικό καταστημάτων που διέκοψαν τις εργασίες τους στο β’ εξάμηνο του 2021 ή θα διακοπεί η λειτουργία τους μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.  Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό το οποίο την 31/10/2021 τελεί στη διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου.

Προσαύξηση 20% προβλέπεται  για το προσωπικό που ανήκει στον Κλάδο του Κύριου Προσωπικού, στον Κλάδο του Τεχνικού Προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου και του Υποστηρικτικού Προσωπικού του εν λόγω Κλάδου), στην κατηγορία των Εισπρακτόρων του πρώην Ταμιακού Κλάδου καθώς και στους Δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, οι οποίοι έχουν χρόνο υπηρεσίας στην Τράπεζα ίσο ή μεγαλύτερο των 26 ετών και δεν τους έχουν ανατεθεί οριστικά καθήκοντα ευθύνης ή αντίστοιχη ισοτιμία.

Αποκλειστικά και μόνο για το προσωπικό που την 31/10/2021 εμπίπτει σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

-έχει τοποθετηθεί οριστικά στη θέση του Teller ή του Chief Teller

-ανήκει στο δυναμικό των Διευθύνσεων Δικτύου (συμπεριλαμβανομένου του Προσωπικού που τελεί στη Διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου)

-απασχολείται στο Έργο για την Επικαιροποίηση Δεδομένων (Data Remediation Project)

-είναι στέλεχος που κατέχει κλιμάκιο ευθύνης και δεν του έχουν ανατεθεί εποπτικά καθήκοντα

Θα λάβουν  προσαύξηση στο τελικό μικτό ποσό αποζημίωσης, που ανάλογα με την ηλικία του εργαζομένου διαμορφώνεται από 20.000 (για εργαζόμενους ηλικίας 45-49 ετών), 40.000 ευρώ (για εργαζόμενους ηλικίας 50-54 ετών) και 50.000 ευρώ (για εργαζόμενους ηλικίας 55 ετών και άνω).

Επιπλέον αποζημίωση ύψους 7.000 ευρώ θα λάβουν οι εργαζόμενοι για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Το πρόγραμμα έχει δύο επιλογές αυτό της άμεσης αποχώρησης και αυτό της μακροχρόνια άδειας μετ’ αποδοχών διάρκειας από 2-5 έτη. Το μέγιστο ποσό της αποζημίωσης είναι 150.000 ευρώ και με τις προσαυξήσεις μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 180.000 ευρώ.

Σε ότι αφορά τη βασική αποζημίωση για όσους αποχωρήσουν άμεσα  υπολογίζεται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας στην τράπεζα και την ηλικία του εργαζομένου και διαμορφώνεται από  8  μέχρι και 40 μηνιαίους μισθούς.

 Για όσους επιλέξουν την μακροχρόνια άδεια ισχύουν οι εξής επιλογές:

  • Λήψη 2ετούς μακροχρόνιας άδειας με πλήρης αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας στις 28/12/2023
  • Λήψη 3ετούς μακροχρόνιας άδειας με καταβολή του 75% των αποδοχών και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας  στις 28/12/2024.
  • Λήψη 4ετούς μακροχρόνιας άδειας με καταβολή του 60% των αποδοχών και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας 28/12/2025.
  • Λήψη 5ετούς μακροχρόνιας άδειας με καταβολή του 50% των αποδοχών και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας  στις 29/12/2026.

Με τη λήξη της άδειας θα καταβάλλεται αποζημίωση ίση με τη νόμιμη αποζημίωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ως μηνιαίος μισθός για τον υπολογισμό της αποζημίωσης ορίζονται οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου όπως θα διαμορφωθούν το μήνα έναρξης της άδειας.

Διαβάστε επίσης

Μυλωνάς (Εθνική): Το 2022 ολοκληρώνονται οι συμφωνίες για Frontier II και Εθνική Ασφαλιστική – Με 50% στην κοινοπραξία με EVO για τα POS

Παύλος Μυλωνάς: Στηρίζουμε τους πελάτες μας – Η Εθνική είναι τράπεζα πρώτης επιλογής

Εθνική Τράπεζα: 714 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο εννεάμηνοΣΧΟΛΙΑ