Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε η πώληση του project marina στην Bain Capital Credit

  • NewsRoom
Παύλος Μυλωνάς, Εθνική Τράπεζα

Παύλος Μυλωνάς, Εθνική Τράπεζα


Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων Κυπριακού Ρίσκου στην Bain Capital Credit (project marina).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Εθνική Τράπεζα (“ΕΤΕ”), σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 16ης Οκτωβρίου 2020, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της πώλησης του 100% της θυγατρικής εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων στην Κύπρο, CAC Coral Ltd, η οποία κατέχει και διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων, δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων συνολικής λογιστικής αξίας €325 εκατ. (περίπου €200 εκατ. διασφαλιστική αξία ακινήτων), στην επενδυτική εταιρεία Bain Capital Credit (“Bain Capital”).

Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο, στην πλειοψηφία του, περιλαμβάνει δάνεια ληξιπρόθεσμα πάνω από 10 χρόνια. H συναλλαγή έχει ουδέτερη επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας.

Η Alantra Corporate Portfolio Advisors International Ltd ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ στη συναλλαγή, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Milbank LLP και Χρυσσαφίνης & Πολυβίου LLC ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι και η εταιρεία Deloitte Ελλάδος ως σύμβουλος πώλησης και λογιστικών θεμάτων.

Διαβάστε επίσης:

Εθνική Τράπεζα: Ολοκλήρωσε με επιτυχία το Stress-test της ΕΚΤ για τον κλιματικό κίνδυνοΣΧΟΛΙΑ