Τράπεζες

Επιστροφή στην κερδοφορία και μέρισμα από το 2021 προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank

Βασίλης Ψάλτης. CEO Alpha Bank


Την εξαγορά του ποσοστού 60% που διαθέτει σήμερα η Centerbridge στη Cepal, προκειμένου στη συνέχεια η νέα εταιρεία διαχείρισης που θα ανήκει κατά 100% στην Alpha Bank να μεταβιβαστεί στον επενδυτή που θα προκριθεί στο πλαίσιο της τιτλοποίησης των 12 δις ευρώ, προβλέπει το σχέδιο μετασχηματισμού της τράπεζας, βασικός πυλώνας του οποίου είναι η πλήρης εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας.

Η εξυγίανση με βάση το στρατηγικό σχέδιο για την τριετία 2020 – 2022 που εκπόνησε η διοίκηση της Alpha Bank θα οδηγήσει σε εξομάλυνση του κόστους πιστωτικού κινδύνου και την ενίσχυση της κερδοφορίας, επιτρέποντας την επίτευξη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 9% στο τέλος της τριετίας και τη διανομή μερίσματος από το 2021.

Από την τιτλοποίηση των 12 δισ. ευρώ, μια από τις μεγαλύτερες που έχει πραγματοποιηθεί τα χρόνια της κρίσης από ευρωπαϊκή τράπεζα ,όπως δήλωσε χαρακτηριστικά κατά την ενημέρωση των επενδυτών ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, η διοίκηση της τράπεζας έχει υπολογίσει επίπτωση στα λογιστικά κεφάλαια της τράπεζας έως και 2 δις ευρώ. Στο ποσό αυτό έχει υπολογιστεί το όφελος από τη μεταβίβαση της νέας Cepal στον επενδυτή, που θα συμμετάσχει στην τιτλοποίηση, η οποία μετά την τιτλοποίηση μαμούθ των 12 δισ. ευρώ, θα διαθέτει υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο 27 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, εκτός από τα 12 δισ. ευρώ της τιτλοποίησης, η νέα εταιρεία κολοσσός στον τομέα της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα αναλάβει άλλα 7 δισ. ευρώ NPEs που θα παραμείνουν στον ισολογισμό της τράπεζας και τα οποία θα προστεθούν στα κόκκινα δάνεια που διαχειρίζεται ήδη.

Να σημειωθεί ότι η Cepal που αποτελεί την πρώτη εταιρεία διαχείρισης που αδειοδοτήθηκε ήδη από το 2017 από την Τράπεζα της Ελλάδος ανήκει σήμερα κατά 40% στην Alpha Bank και κατά 60% στην Centerbridge, ποσοστό που πρόκειται να αγοράσει η τράπεζα με στόχο τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας προκειμένου στη συνέχεια να τη μεταπωλήσει στο πλαίσιο της τιτλοποίησης.

Ο υπολογισμός της ζημιάς στα λογιστικά κεφάλαια της τράπεζας έχει γίνει με την παραδοχή ότι η συμμετοχή της στο κυβερνητικό σχέδιο Ηρακλής κάνοντας χρήση κρατικών εγγυήσεων ύψους 3,7 δις ευρώ θα έχει μηδενική επίπτωση στα κεφάλαιά της για το τμήμα των ομολόγων που θα εγγυηθεί το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή το senior τμήμα των ομολογιών που θα εκδοθεί. Όπως διαβεβαίωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης κατά την ενημέρωση των επενδυτών, η συναλλαγή δεν θα επιφέρει απομείωση του ποσοστού συμμετοχής των μετόχων της τράπεζας και μετά την ολοκλήρωσή της ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας CET 1 θα διατηρηθεί σε επίπεδα άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων. Συγκεκριμένα η Alpha Bank στοχεύει σε CET 1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας άνω του 17% το 2022, καθώς σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως το διαθέσιμο περιθώριο 2% για την έκδοση κεφαλαίων της κατηγορίας Tier 2.

Το σχέδιο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Alpha Bank θα ολοκληρωθεί με την απόσχιση του κλάδου των βασικών δραστηριοτήτων της σε μια νέα τραπεζική οντότητα, η οποία θα είναι στην πλήρη κυριότητα της εισηγμένης σήμερα τράπεζας, που θα μετασχηματιστεί σε εταιρεία συμμετοχών, διατηρώντας πλήρως τα δικαιώματα των μετόχων.

Η διοίκηση της τράπεζας εμφανίστηκε έτοιμη να αξιοποιήσει τη θετική οικονομική συγκυρία, όπως αυτή προκύπτει από τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, που ενισχύονται από τη μείωση της αβεβαιότητας, τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή προς την ανάπτυξη, την εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων και την επανεκκίνηση της αγοράς ακινήτων. Τα δεδομένα αυτά, όπως υπογραμμίστηκε ερμηνεύουν και την αυξανόμενη ζήτηση από διεθνείς επενδυτές για την ελληνική αγορά, όπως αποδεικνύεται και από τις επιτυχημένες συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων μέχρι σήμερα.


ΣΧΟΛΙΑ