• Τράπεζες

  Ελληνική Τράπεζα: Στα 2,2 εκατ. ευρώ οι ζημιές το πρώτο τρίμηνο

  ματσης

  Γιάννης Μάτσης, CEO Ελληνικής Τράπεζας


  Στα €2,2 εκατ. διαμορφώθηκαν οι ζημιές μετά τη φορολογία της Ελληνικής Τράπεζας για το α΄ τρίμηνο, ενώ τα κέρδη πριν από τη φορολογία ανήλθαν σε 0,6 εκατ. ευρώ.

  Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε:

  -Ισχυρή Κεφαλαιακή θέση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 19,22% και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,71%1, πολύ πιο ψηλά από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών

  -Σημαντική μείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Ο Δείκτης ΜΕΧ διαμορφώθηκε στο 25,0% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2) και οι καθαρές ΜΕΧ3 προς περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν στο 3,4% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2).

  Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, Ιωάννης Μάτσης δήλωσε σχετικά:

  «Τους τελευταίους τρεις μήνες, ως αποτέλεσμα της πανδημίας Covid-19, έχουμε βιώσει μια άνευ προηγουμένου κρίση σε παγκόσμια κλίμακα με περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν σταδιακά σε όλες τις χώρες. Φυσικά, η Κύπρος δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ωστόσο, η μέχρι σήμερα επιτυχία της χώρας μας στην αντιμετώπιση αυτής της υγειονομικής κρίσης, συνοδευόμενη από την εφαρμογή ενός ισχυρού δημοσιονομικού πακέτου στήριξης, μας επιτρέπει να βλέπουμε το μέλλον με αυξημένη αυτοπεποίθηση. Οι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας τους οποίους παρακολουθούμε καθημερινά αποτελούν σταθερή απόδειξη της αισιοδοξίας μας.

  Η Ελληνική Τράπεζα είναι καλά προετοιμασμένη και έτοιμη να αντιμετωπίσει την κρίση από θέση ισχύος. Με πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 538%) και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια 21,71%, μία από τις υψηλότερες μεταξύ των Ευρωπαϊκών Τραπεζών, η Τράπεζα βρίσκεται σε πολύ καλή θέση, έτοιμη να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά που εκτιμούμε ότι είναι βιώσιμοι αλλά και να εκμεταλλευτεί τυχόν άλλες ευκαιρίες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να παρουσιαστούν. Πάντοτε με γνώμονα την προστασία του ισολογισμού της Τράπεζας, τη διαφύλαξη των καταθετών της και τη δημιουργία αξίας στους μετόχους της.

  Η διευρυμένη Ελληνική Τράπεζα έχει ένα σταθερό, βιώσιμο, μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο, που προστατεύει τους καταθέτες μας και δημιουργεί αξία στους μετόχους. Βλέποντας μπροστά, είμαστε προσηλωμένοι στο να μετατρέψουμε την Τράπεζα σε έναν σύγχρονο πελατοκεντρικό οργανισμό που προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου και απρόσκοπτη εμπειρία εξυπηρέτησης στους πελάτες μας. Ένα μικρότερο, πιο ευέλικτό αλλά και πιο αποτελεσματικό δίκτυο καταστημάτων, σε συνδυασμό με τον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό βρίσκονται στον πυρήνα αυτών των προσπαθειών. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσουμε ότι κατά την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων οι πελάτες μας εκμεταλλεύτηκαν τα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης που προσφέρει Τράπεζα όπως είναι οι ΑΤΜ, οι ανέπαφες χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, το Mobile App και Web Banking.

  Θέλω να ευχαριστήσω ολόψυχα τους συναδέλφους μου για την αίσθηση του καθήκοντός τους, την ευελιξία, τη δέσμευση και το ζήλο που έχουν δείξει σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου σε όλους τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη, την ενδυνάμωση και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι ολόκληρη η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει πλήρως αφοσιωμένη και προσηλωμένη στο να εργαστεί σκληρά για να βοηθήσει στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων».

  Άλλα βασικά στοιχεία:

  -Κέρδος πριν από τη φορολογία στα €0,6 εκατ. για την 1η τριμηνία σε σύγκριση με €6,4 εκατ. για 4Q2019 και €16,3 εκατ. για 1Q2019

  -Καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η τριμηνία στα €69,1 εκατ.

  -Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά το 1Q2020 ανήλθε σε €203,4 εκατ.

  -Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στο 70% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από τη Συμφωνία ΠΠΣ) στις 31 Μαρτίου 2020.

  -O Δείκτης Texas4 (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2) μειώθηκε στο 78%

  -Ο δείκτης εσόδων και εξόδων για το 1Q2020 σταθεροποιήθηκε στο 68,1%

  -Ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 538%

  -Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 42,0%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη.  ΣΧΟΛΙΑ