Τράπεζες

Ελληνική Τράπεζα: Σημαντικά κέρδη και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το πρώτο τρίμηνο του 2019

  • NewsRoom
ματσης

Γιάννης Μάτσης, CEO Ελληνικής Τράπεζας


Σημαντικά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο του 2019 ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα. Τα κέρδη πριν από τις προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 35,9 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά φόρων στα 14,9 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης CET1 για την Ελληνική Τράπεζα διαμορφώθηκε, κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, στο 18,54%, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 21,16%, αριθμοί που βρίσκονται πολύ πιο ψηλά από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών. Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου διαμορφώθηκε σε 177,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης εσόδων και εξόδων για το πρώτο τρίμηνο βελτιώθηκε στο 63,9%, σε σύγκριση με 64,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

Επίσης, η Ελληνική Τράπεζα κατόρθωσε επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 150 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η τράπεζα κατάφερε να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο στον ισολογισμό μετά την απόκτηση εργασιών της ΣΚΤ: Ο Δείκτης ΜΕΧ διαμορφώθηκε στο 26,5% (ή 32,6% περιλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ 2 και οι καθαρές ΜΕΧ προς περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν στο 4,2% (ή 6,9% περιλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ 2 ), σε σύγκριση με 11,7% τον Ιούνιο του 2018.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, η τράπεζα διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Κύπρο, με μερίδια αγοράς καταθέσεων και χορηγήσεων από νοικοκυριά στο 38,9% και 29,7% αντίστοιχα.

Σε δηλώσεις που έκανε ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της τράπεζας, Ιωάννης Μάτσης, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η απόκτηση των εργασιών της ΣΚΤ και η ταυτόχρονη μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό και στο επιχειρηματικό μας μοντέλο καθιέρωσε την Ελληνική Τράπεζα ως την ισχυρότερη και πιο αξιόπιστη τράπεζα της Κύπρου, προστατεύοντας τις καταθέσεις, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας και παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες άριστης ποιότητας για τους πελάτες μας.

Συγκρίνοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της 1ης τριμηνίας του 2019 με τα αντίστοιχα του περασμένου έτους είναι ξεκάθαρο ότι η διευρυμένη πλέον Ελληνική Τράπεζα έχει πολύ καλύτερη απόδοση.

Είμαστε ενθουσιασμένοι καθώς συνεχίζουμε στη βάση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, χρηματοδοτώντας την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Ο συνολικός νέος δανεισμός που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της 1 ης τριμηνίας του 2019 έφτασε στα €177,2 εκατ., ξεπερνώντας το αντίστοιχο ποσό της 1ης τριμηνίας του 2018. Ταυτόχρονα, επικεντρωνόμαστε στη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων του ισολογισμού μας βελτιώνοντας την έκθεση μας σε ΜΕΧ. Η επένδυσή μας στην APS, για την ανεξάρτητη διαχείριση των δανείων, αποδίδει καρπούς.

Όσον αφορά τη διαδικασία ενσωμάτωσης των συστημάτων, βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και είμαι σίγουρος ότι θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος, πριν από το τέλος του έτους. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους μετόχους μας ότι σύσσωμη η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της, να έχει υψηλή απόδοση κεφαλαίων (high return on equity) και να προσφέρει άψογές υπηρεσίες στους πελάτες της. Τέλος, θέλω να εκφράσω θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλφους μου και προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για όλη τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση».

Αλλά βασικά στοιχεία της οικονομικής ανάλυσης του πρώτου τριμήνου του 2019 για την Ελληνική Τράπεζα είναι:

 Κέρδος πριν από τις προβλέψεις για την 1 η τριμηνία 2019 στα €35,9 εκατ. και κέρδος μετά την φορολογία για την 1 η τριμηνία στα €14,9 εκατ.
 Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά τη 1η τριμηνία του 2019 ανήλθαν στα €177,2 εκατ.
 Ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ανήλθε στο 55,2% στις 31 Μαρτίου 2019 (31 Δεκεμβρίου 2018: 54,6%), ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ 2 αναπροσαρμόζεται σε 66,2% (31 Δεκεμβρίου 2018: 65,4%).
 O Δείκτης Texas 3 (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ 2 ) μειώθηκε στο 87%.
 Ο δείκτης εσόδων και εξόδων για την 1 η τριμηνία του 2019 βελτιώθηκε στο 63,9%, σε σύγκριση με 64,1% την 4 η τριμηνία του 2018.
 Ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 536%.

Πελατοκεντρική προσέγγιση και ομαλή διαδικασία ενσωμάτωσης

Ως η μεγαλύτερη λιανική τράπεζα στο νησί, στόχος μας είναι να παρέχουμε άριστες υπηρεσίες, καθώς και ανταγωνιστικά προϊόντα και λύσεις στη διευρυμένη πελατειακή μας βάση, ενώ συνεχίζουμε δυναμικά να χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας, υποστηρίζοντας τις αξιόχρεες κυπριακές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη σειρά τραπεζικών υπηρεσιών.

Η ταχεία και απρόσκοπτη μετάβαση στη νέα εποχή και η επιτυχής ενσωμάτωση των στοιχείων που έχουν αποκτηθεί παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής μας. Ένα σχέδιο ευρείας κλίμακας όσον αφορά την ενσωμάτωση υλοποιείται, με την πλήρη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διεύθυνσης και του προσωπικού της Ελληνικής Τράπεζας.