Τράπεζες

DBRS: Θωρακισμένη η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών για να απορροφήσουν ενδεχόμενες επιπτώσεις – Ισχυρές καταθέσεις

  • NewsRoom
Φωτογραφία-κολάζ των τραπεζιτών: Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ), Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank), Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς), Φωκίωνας Καραβίας (Εurobank)

Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ), Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank), Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς), Φωκίωνας Καραβίας (Εurobank)


Iσχυρή κεφαλαιακή βάση, περισσότερο «καθαρούς» από κόκκινα δάνεια ισολογισμούς και σταθερή τάση για αύξηση των εσόδων τους διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες, όπως σημειώνει σε έκθεσή του ο οίκος αξιολόγησης DBRS.

Τα κεφαλαιακά αποθέματα είναι επαρκή για απορρόφηση ενδεχόμενων ζημιών σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, σε περίπτωση που υπάρξουν δυσκολίες χρηματοδότησης και ρευστότητας μετά την κατάρρευση της SVB και της Signature Bank, αναφέρει η DBRS.

Οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς) ανακοίνωσαν συνολικά καθαρά κέρδη 3,7 δισ. ευρώ το 2022, σε σύγκριση με καθαρή ζημία 4,7 δισ. ευρώ το 2021, σημειώνει σε έκθεσή της η DBRS.

Οπως επισημαίνει, τα υψηλότερα έσοδα, τα χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα και το μειωμένο πιστωτικό κόστος υποστήριξαν τα καθαρά κέρδη του 2022 μετά από χρόνια επιβάρυνσης από την μείωση του ρίσκου, την αναδιάρθρωση και τον COVID-19.

Tα έσοδα του 2022 αντανακλούν βελτιώσεις σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), των προμηθειών και άλλων εσόδων. Η δημιουργία νέων δανείων διατηρήθηκε το 2022, κυρίως από εταιρείες.

Ο οίκος αναμένει ότι η πιστωτική επέκταση το 2023 θα είναι χαμηλότερη από το 2022, λόγω των υψηλότερων επιτοκίων και της επιβράδυνσης της οικονομίας. Η ταχύτερη ανατιμολόγηση των δανείων σε σχέση με τις καταθέσεις έχει συμβάλει στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους μέχρι σήμερα, ωστόσο η DBRS εκτιμά ότι αυτό θα μειωθεί λόγω του υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης. Το 2022, οι προβλέψεις για ζημίες δανείων και το κόστος κινδύνου μειώθηκαν σημαντικά λόγω των καθαρότερων ισολογισμών.

Κατά την άποψη του οίκου, το κόστος του ρίσκου θα μπορούσε να αυξηθεί το 2023 δεδομένου των υψηλότερων κινδύνων για την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων σε αυτό το περιβάλλον, ωστόσο αναμένει ότι θα παραμείνει χαμηλότερο από τα τελευταία χρόνια. Η ποιότητα ενεργητικού βελτιώθηκε το 2022, χάρη στις κινήσεις μείωσης του ρίσκου, τις χαμηλές εισροές νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) και τα αυξημένα νέα δάνεια.

Η άφθονη και αυξανόμενη καταθετική βάση παρέχει στις ελληνικές τράπεζες ένα μάλλον σταθερό, αν και μέτρια διαφοροποιημένο, μείγμα χρηματοδότησης.

Η ρευστότητα ήταν ικανοποιητική στον κλάδο στα τέλη του 2022 και αναμένεται να απορροφήσει την αποπληρωμή των Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ) της ΕΚΤ.

Διαβάστε επίσης

DBRS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες σε ένα χτύπημα στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων – Τι έδειξε το stress test που διενήργησε



ΣΧΟΛΙΑ