F

Τράπεζες

DBRS: Οι ελληνικές τράπεζες γύρισαν σελίδα μετά το άκρως προκλητικό 2020

Σήμα στις αγορές για την Ελλάδα από την DBRS

DBRS


Σε μια χρονιά που χαρακτηρίζεται από αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον, ευμετάβλητες συνθήκες αγοράς και προκλήσεις, οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Τράπεζα Πειραιώς, καταγράφουν σημαντική πρόοδο θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω βελτίωση.

Όπως αναφέρει η DBRS σε σημερινή έκθεσή της, η αποκατεστημένη πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων χρέους και οι κεφαλαιουχικές ενέργειες που ελήφθησαν για τον μετριασμό του αντίκτυπου των πωλήσεων NPE, έχουν υποστηρίξει τις κεφαλαιακές βάσεις των τραπεζών.

Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε, ο οίκος θεωρεί ότι οι κίνδυνοι εξακολουθούν να είναι εμφανείς, καθώς η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων αναμένεται να επιδεινωθεί από δάνεια που εξακολουθούν να βρίσκονται σε αργίες πληρωμής, παρόλο που οι πρώτοι δείκτες δείχνουν πιθανώς χαμηλότερη επίπτωση από την αρχικά αναμενόμενη. Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι ο ρυθμός της οικονομικής ανάκαμψης, σε συνδυασμό με τη συνεχή ζήτηση των επενδυτών, θα είναι κρίσιμος για την επίτευξη των στόχων των τραπεζών.

Η επιτυχής εφαρμογή του Ηρακλή I ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω αποφυγή κινδύνων

Οι τέσσερις τράπεζες μείωσαν συνολικά το απόθεμα NPE κατά 50% σε ετήσια βάση στα 33,8 δισεκατομμύρια ευρώ, pro-forma, στα τέλη Δεκεμβρίου 2020. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τράπεζες ανακοίνωσαν πρόσθετα σχέδια για την πώληση προβληματικών δανείων περίπου 20 δισ. ευρώ, προκειμένου να επιτύχουν μονοψήφια ποσοστά NPE εντός των επόμενων 12-18 μηνών και να ενισχύσουν την κερδοφορία.

Παράλληλα, όπως σημειώνει η DBRS, η επέκταση του σχεδίου Ηρακλής, το οποίο περιμένει την έγκριση των ευρωπαϊκών αρχών, με την απόφαση να αναμένεται στις αρχές Απριλίου, θα στηρίξει αυτές τις προσπάθειες.

Οι ενισχυμένες κεφαλαιακές βάσεις μέσω της επιστροφής και της πρόσβασης στις αγορές κεφαλαίων μειωμένης εξασφάλισης, μαζί με τις κεφαλαιακές δράσεις, θα επιτρέψουν στις τράπεζες να απορροφήσουν τον αντίκτυπο των πρόσφατα ανακοινωθέντων σχεδίων διάθεσης NPE.

Οι προοπτικές εκροών NPEs είναι θετικές αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Η απομείωση των δανείων που περιλαμβάνονται στις τιτλοποιήσεις Galaxy (Alpha), Frontier (ΕΤΕ) και Phoenix / Vega (Πειραιώς), μόλις ολοκληρωθούν, θα οδηγήσουν σε χαμηλότερα επίπεδα χρεώσεων απομείωσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2021.

Ωστόσο, τα δάνεια που παραμένουν ή που μέχρι πρόσφατα ήταν υπό αναστολή πληρωμής, συνεχίζουν να δημιουργούν κινδύνους για την κερδοφορία και τους δείκτες ποιότητας περιουσιακών στοιχείων.

Τα πρώτα σημάδια από περίπου 20 δισ. ευρώ των εγχώριων δανείων που βρίσκονταν υπό μορατόρια δείχνουν προς χαμηλότερο αντίκτυπο από τον αρχικά αναμενόμενο, με μόνο 2,5 δισ. να απομένουν σε μορατόριουμ έως τα τέλη του 2020.

Ένα σημαντικό μέρος των πελατών, στο εύρος του 40-60%, έχουν αρχίσει ξανά την αποπληρωμή, ενώ τα μέτρα στήριξης, όπως το πρόγραμμα «Γέφυρα», φαίνεται να  περιορίσουν την εισροή νέων προβληματικών δανείων. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει ο οίκος, οι τράπεζες αναμένουν ότι το 10-20% αυτών των δανείων θα «κοκκινίσουν» και ο ακαθάριστος οργανικός σχηματισμός NPE θα μετατραπεί σε θετικός το 2021, ασκώντας πίεση στα σχέδια μείωσης των NPEs των τραπεζών.

«Μετά από σημαντική μείωση των NPEs σε μια δύσκολη χρονιά και τις πρόσφατες ανακοινώσεις για περαιτέρω τιτλοποιήσεις, οι ενισχυμένες κεφαλαιακές βάσεις θα επιτρέψουν στις ελληνικές τράπεζες να απορροφήσουν τον αντίκτυπο των πρόσθετων πωλήσεων NPE. Η οικονομική ανάκαμψη και το επίπεδο της ζήτησης των επενδυτών θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων των τραπεζών», καταλήγει ο οίκος.

Διαβάστε ακόμα:

DBRS: Ισχυρή πρόκληση η υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης

 


ΣΧΟΛΙΑ