Τράπεζες

Attica Bank: Μηδενίστηκε η συμμετοχή της Rinoa

  • NewsRoom
Ελένη Βρεττού, CEO της Attica Bank

Ελένη Βρεττού, CEO της Attica Bank


Σε συνέχεια της από 02-02-2023 ανακοίνωσής της, η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατόπιν των σχετικών γνωστοποιήσεων της εταιρείας Rinoa LTD και του κ. Christian Udo Schoening, περί σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα ότι μετά τη σχετική μεταβίβαση των 120.861.838 μετοχών της Τράπεζας από τη Rinoa LTD στο ΤΜΕΔΕ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και μέχρι την άνω συναλλαγή Rinoa LTD ήλεγχε άμεσα τα δικαιώματα ψήφου τους), η Rinoa LTD δεν κατέχει πλέον καμία μετοχή της Τράπεζας (και συνεπακόλουθα κανένα δικαίωμα ψήφου), ενώ μηδενίστηκε και η έμμεση συμμετοχή του Christian Udo Schoening υπό την ιδιότητα του ως τελικού πραγματικού δικαιούχου (UBO) της Rinoa LTD.

Διαβάστε επίσης:

MIG: Κατ΄αρχήν συμφωνία με Πειραιώς για την επιμήκυνση του δανείου της θυγατρικής της στη ΣερβίαΣΧΟΛΙΑ