F

Τράπεζες

Τι σημαίνει για τις ελληνικές τράπεζες η απόφαση του SSM να επιτρέψει την καταβολή μερισμάτων

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Απόφαση του SSM για διανομή μερισμάτων - Τι σημαίνει αυτό για τις ελληνικές τράπεζες

Φ. Καραβίας – Χρ. Μεγάλου – Π. Μυλωνάς – Β. Ψάλτης


Σταγόνες κανονικότητας επιχειρεί να ραντίσει το τραπεζικό σύστημα ο SSM μολονότι η πανδημία και οι αποφάσεις της ΕΚΤ διαβλέπουν διατήρηση των μέτρων.

Έτσι δεν πρόκειται ο εποπτικός βραχίονας της ΕΚΤ να προχωρήσει σε παράταση της απαγόρευσης καταβολής μερισμάτων, νόρμα η οποία λήγει στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Αντιθέτως, το θέμα θα εξετάζεται ανά περίπτωση τράπεζας, με βάση την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων και τα επιμέρους δεδομένα.

Επενδυτικό ενδιαφέρον για τον κλάδο συνιστά η απόφαση του SSM

Μολονότι οι ελληνικές τράπεζες δεν διανέμουν μέρισμα, το θέμα είναι από αυτά που ενδιαφέρουν εντονότατα και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καθώς εκτιμάται πως θα έχει θετική επίδραση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και έτσι αρκετοί μέτοχοι θα αρχίσουν να βλέπουν εκ νέου «τις τράπεζες».

Η ανάκτηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τον κλάδο, ακόμη και εάν οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν τη δυνατότητα να διανείμουν μέρισμα είναι βέβαιο πως θα φέρει κάποια χαρτοφυλάκια και προς το ελληνικό χρηματιστήριο.

Πότε θα διανείμουν μερίσματα οι ελληνικές τράπεζες

Ας σημειωθεί πως σε ότι αφορά τις ελληνικές συστημικές τράπεζες οι Eurobank και Alpha Bank αναμένεται να διανείμουν μέρισμα το 2023 ενώ για ένα χρόνο αργότερα προσδιορίζεται η διανομή μερίσματος για την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς αφού πρώτα έχει περαιτέρω περιορίσει το ΤΧΣ την επένδυσή του σε αυτές.

Η τρέχουσα σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τα μερίσματα θα λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι επόπτες θα επιστρέψουν στον προπανδημικό τρόπο αξιολόγησης του κεφαλαίου και των μερισμάτων των τραπεζών

Οι τράπεζες πρέπει να παραμείνουν συνετές, να μην υποτιμούν τον πιστωτικό κίνδυνο όταν αποφασίζουν για μερίσματα αναφέρει στις οδηγίες που δίδει προς τις τράπεζες ο SSM.

Πώς θα γίνεται η διανομή

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να μην επεκτείνει πέρα ​​από τον Σεπτέμβριο του 2021 τη σύστασή της να περιορίσουν τα μερίσματα όλες οι τράπεζες. Αντ’ αυτού, οι επόπτες θα αξιολογήσουν το κεφάλαιο και τα σχέδια διανομής κάθε τράπεζας ως μέρος της τακτικής εποπτικής διαδικασίας.
Eπομένως εναπόκειται στους τοπικούς επόπτες να κάνουν δεκτά τα σχετικά αιτήματα των τραπεζών.

Τον Μάρτιο του 2020, η ΕΚΤ ζήτησε από τις τράπεζες να μην καταβάλουν μερίσματα με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητάς τους να απορροφούν τις απώλειες και να υποστηρίζουν το δανεισμό σε νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις και εταιρείες κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κοροναϊού . Μια παρόμοια σύσταση επαναλήφθηκε τον Ιούλιο, ενώ τον Δεκέμβριο η ΕΚΤ συνέστησε στις τράπεζες να περιορίσουν τις πληρωμές μερισμάτων τους.

Οι τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις επιβεβαιώνουν την οικονομική ανάκαμψη και οδηγούν σε μειωμένη αβεβαιότητα, η οποία βελτιώνει την αξιοπιστία της κεφαλαιακής πορείας των τραπεζών. Οι επόπτες εξέτασαν τις πρακτικές πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ως αποτέλεσμα, είναι σκόπιμο να αποκατασταθεί η προηγούμενη εποπτική πρακτική της συζήτησης σε ότι αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια και τα μερίσματα

Σύνεση ζητά ο επόπτης

Ωστόσο, οι τράπεζες θα πρέπει να παραμείνουν συνετές όταν αποφασίζουν για μερίσματα και εξαγορά μετοχών, λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Επίσης, δεν θα πρέπει να υποτιμούν τον κίνδυνο οι επιπρόσθετες απώλειες να επηρεάσουν αργότερα το κεφάλαιό τους καθώς λήγουν τα μέτρα στήριξης.

Κατά την αξιολόγηση οι εποπτικές αρχές θα λάβουν μια προοπτική που θα ενημερώνεται δεόντως από τα αποτελέσματα του stress test του 2021 τα αποτελέσματα του οποίου θα αποκαλυφθούν την Παρασκευή. Οι επόπτες θα εξετάσουν επίσης προσεκτικά τις πρακτικές πιστωτικού κινδύνου της κάθε τράπεζας τράπεζας που ενδέχεται να επηρεάσουν την αξιοπιστία της κεφαλαιακής πορείας της. Οι επόπτες θα συνεργαστούν με τις τράπεζες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο πλαίσιο του τακτικού εποπτικού διαλόγου.

Η σύσταση για τα μερίσματα παραμένει σε ισχύ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, πράγμα που σημαίνει ότι οι επόμενες αποφάσεις για την καταβολή μερισμάτων θα πρέπει να ληφθούν το τέταρτο τρίμηνο του 2021.

Διαβάστε επίσης


ΣΧΟΛΙΑ