Τράπεζες

Πλήρης επιβεβαίωση του mononews: Νέα τιτλοποίηση 2 δισ. ευρώ και δύο νέες πωλήσεις χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων

Alpha Bank

Βασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Bank


Η Alpha Bank ανεβαίνει στο όχημα του «Ηρακλή ΙΙ» με τη νέα τιτλοποίηση Cosmos ύψους 2 δισ. ευρώ και προχωρά στην πώληση δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων το Project Orbit, ύψους 900 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και το Project Sky ύψους 400 εκατ. ευρώ στην  Κύπρο.

Αυτό ανέφερε ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης στην ενημέρωση των διεθνών αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020.

Συγκεκριμένα η Alpha Bank προγραμματίζει τρεις επιπλέον συναλλαγές εντός του έτους  συνολικού ύψους 3,3 δισ. ευρώ, με στόχο τον περιορισμό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό και των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά 30% περίπου. Παράλληλα, παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της για περαιτέρω περιορισμό των ΜΕΑ σε ποσοστό κάτω από 10%, μέχρι το τέλος του 2022.

Ο επικεφαλής της Alpha Bank  υπογράμμισε πως μετά τη συναλλαγή Galaxy, ο δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώνεται στο 24% και ο δείκτης καθυστερήσεων στο 13% επί του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Να σημειωθεί πως: H Alpha Bank διατηρεί ηγετική θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών στο θέμα της αντιμετώπισης των συσσωρευμένων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Τα τελευταία τρία χρόνια, έχει μειώσει τα ΜΕΑ κατά 65% έναντι αντίστοιχης μείωσης 45% κατά μέσο όρο από τις υπόλοιπες τράπεζες και ταυτόχρονα έχει μειώσει δραστικά τα καταγγελθέντα ΜΕΑ σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, κατά 71% έναντι μέσου όρου 42% των ανταγωνιστών της.

Παράλληλα, η πολυετής σύμβαση της Alpha Bank με τη Nέα CEPAL για την αποκλειστική διαχείριση των υφιστάμενων ΜΕΑ λιανικής και επιχειρήσεων της τράπεζας στην Ελλάδα ύψους 8,9 δις ευρώ, καθώς και αντίστοιχων μελλοντικών ροών ΜΕΑ, ανοίγει τον δρόμο για μία ακόμα πιο γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ΜΕΑ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Alpha Bank:

Αποφασιστικά βήματα για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της δρομολογεί η Alpha Bank, αξιοποιώντας την υψηλή κεφαλαιακή της επάρκεια και τη συσσωρευμένη εμπειρία, μετά και την μεγάλη επιτυχία της ολοκλήρωσης του Project Galaxy που περιλαμβάνει την πώληση της τιτλοποίησης ύψους ευρώ 10,8 δισ. και του 80% της θυγατρικής της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Cepal, με παράλληλη αποκλειστική συμφωνία για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των υφιστάμενων ΜΕΑ.

Η Alpha Bank προγραμματίζει τρεις επιπλέον συναλλαγές εντός του 2021 συνολικού ύψους Ευρώ 3,3 δισ., η πλειοψηφία των οποίων στην Ελλάδα, με στόχο τον περιορισμό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό και των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά 30% περίπου. Παράλληλα, παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της για περαιτέρω περιορισμό των ΜΕΑ σε ποσοστό κάτω από 10%, μέχρι το τέλος του 2022.

Ειδικότερα, η Alpha Bank προγραμματίζει την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ύψος Ευρώ 2 δισ. (Project Cosmos) μέσω του προγράμματος Ηρακλής ΙI, καθώς επίσης και την πώληση δύο χαρτοφυλακίων ύψους Ευρώ 0,9 δισ. στην Ελλάδα (Project Orbit) και Ευρώ 0,4 δισ. στην Κύπρο (Project Sky).

Τα υψηλά κεφάλαια θεμέλιο για την αυτόνομη αντιμετώπιση των «κόκκινων δανείων»

 Αξιοποιώντας τον υψηλό Δείκτη Κεφαλαιακής της Επάρκειας, ο οποίος διατηρείται με άνεση πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις, παρά την επιθετική μείωση των ΜΕΑ, η Alpha Bank μπορεί να επιτύχει την αυτοδύναμη αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων συναλλαγών και την προστασία των μετόχων της, θεμελιώνοντας παράλληλα ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας.

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio) ανήλθε σε 18,4% στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους Ευρώ 2 δισ. έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου εποπτικού ορίου (OCR) 14%. (Σύμφωνα με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του ελάχιστου απαιτούμενου εποπτικού ορίου. Εξαιρουμένου του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (Counter Cyclical Buffer) 2,5% και του Αποθέματος Ασφαλείας των Σηµαντικά Συστηµικών Ιδρυμάτων (O-SII) 0,5%, το απόθεμα ασφαλείας των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου εποπτικού ορίου (11%) ανέρχεται σε Ευρώ 3,4 δισ.)

Μετά την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου Tier ΙΙ, τον Μάρτιο 2021, ενισχύεται περαιτέρω ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας και διαμορφώνεται σε 19,7 %. Λαμβανομένης δε υπ’ όψιν της επίπτωσης του Project Galaxy, που ανέρχεται στις 280 μονάδες βάσης, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Alpha Bank παραμένει ισχυρός και διαμορφώνεται στο 16,9%. Η ισχυρή κεφαλαιακή θέση παρέχει ευελιξία για την επιτυχή υλοποίηση μελλοντικών πρωτοβουλιών μείωσης των ΜΕΑ, με ταυτόχρονη διατήρηση επαρκών αποθεμάτων, καθώς εξελίσσεται η εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας.

Υπενθυμίζεται πως, μετά τη Συναλλαγή Galaxy, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα μειώνεται στο 24%[1] και ο Δείκτης Καθυστερήσεων στο 13%1 επί του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου.

H Alpha Bank διατηρεί ηγετική θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών στο θέμα της αντιμετώπισης των συσσωρευμένων ΜΕΑ. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα, τα τελευταία τρία χρόνια, έχει μειώσει τα ΜΕΑ κατά 65% έναντι αντίστοιχης μείωσης 45% κατά μέσο όρο από τις υπόλοιπες τράπεζες και ταυτόχρονα έχει μειώσει δραστικά τα καταγγελθέντα ΜΕΑ σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, κατά 71% έναντι μέσου όρου 42% των ανταγωνιστών της.

Παράλληλα, η πολυετής σύμβαση της Alpha Bank με τη Nέα CEPAL για την αποκλειστική διαχείριση των υφιστάμενων ΜΕΑ Λιανικής και Επιχειρήσεων της Τράπεζας στην Ελλάδα ύψους Ευρώ 8,9 δισ., καθώς και αντίστοιχων μελλοντικών ροών ΜΕΑ, ανοίγει τον δρόμο για μία ακόμα πιο γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ΜΕΑ.

[1] Οι Δείκτες έχουν αναμορφωθεί για την επίπτωση της συναλλαγής, με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2020, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Διαβάστε επίσης:

Αποκλειστικό: Χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Alpha Bank, για το ξεκαθάρισμα του ισολογισμού

Βασίλης Ψάλτης (CEO Alpha Bank): Προσηλωμένοι στο Στρατηγικό μας Σχέδιο καταφέραμε να εκπληρώσουμε μία πληθώρα στόχων

Alpha Bank: Στα €103,7 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2020ΣΧΟΛΙΑ