Τράπεζες

Alpha Bank: Ψήφος εμπιστοσύνης από τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους μετά τα αποτελέσματα τριμήνου

  • NewsRoom
Ο επικεφαλής της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης


Ισχυρότερα των εκτιμήσεων χαρακτηρίζουν οι αναλυτές μεγάλων επενδυτικών οίκων τα αποτελέσματα β’ τριμήνου της Alpha Bank, τονίζοντας τους σωστούς χειρισμούς και τις εύστοχες κινήσεις της Διοίκησης της Τράπεζας.

Με θετικά σχόλια στις σημερινές εκθέσεις τους υπογραμμίζεται η επίτευξη μονοψήφιου Δείκτη ΜΕΑ 6 μήνες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, η δυναμική αύξηση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων και η σημαντικά βελτιωμένη ποιότητα κερδοφορίας.

Η JPMorgan κάνει ειδική μνεία στην ανοδική πορεία του Καθαρού Εσόδου Τόκων «που διαμορφώθηκε σε επίπεδα αρκετά υψηλότερα από τα αναμενόμενα, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ισχυρής πιστωτικής επέκτασης ύψους €1,7 δισ. για το εξάμηνο, η οποία ενδέχεται και να ξεπεράσει τον στόχο της Διοίκησης της Τράπεζας για καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €2,2 δισ. το 2022». Επίσης, οι αναλυτές του οίκου τονίζουν ότι η επίτευξη μονοψήφιου Δείκτη ΜΕΑ αποτελεί ορόσημο στη διαδικασία μετασχηματισμού του Ομίλου, ενώ σχολιάζουν πολύ θετικά την πιθανότητα η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων να ξεπεράσει τον αρχικό στόχο 6% για το έτος.

Από την πλευρά της η Citi αναφέρει ότι «η πραγματική καθαρή πιστωτική επέκταση της Τράπεζας το β’ τρίμηνο είναι μεγαλύτερη από €0,7 δισ. που καταγράφονται επισήμως και διαμορφώνεται σε €1,3 δισ., καθώς περιλαμβάνει ποσό ύψους €0,6 δισ., το οποίο έχει διατεθεί στις υπόλοιπες τράπεζες με τη μορφή κοινοπρακτικού δανείου». Με άλλα λόγια, ο οίκος επιβεβαιώνει ότι η Alpha Bank συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση της αγοράς στη χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων.

ΑΧΙΑ: Αναμένει περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας

Επίσης, η ΑXIA Ventures υπογραμμίζει την ικανότητα με την οποία η Διοίκηση της Τράπεζας επιτυγχάνει τους στρατηγικούς της στόχους.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι ο επαναπροσδιορισμός προς τα πάνω του στόχου για καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €2,7 δισ. (έναντι αρχικού στόχου €2,2 δισ.) και το υψηλότερο Καθαρό Έσοδο Τόκων (€1,2 δισ. έναντι €1,15 δισ. αρχικά) θα συμβάλλουν στην επίτευξη ή ακόμα και την υπέρβαση του στόχου της Τράπεζας για RoTBV 6% το 2022.

Οι αναλυτές σημειώνουν επίσης ότι το 2023 αναμένεται περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας λόγω της αύξησης των χορηγήσεων, της θετικής επίπτωσης από το υψηλότερο Euribor και τη θετική συνεισφορά του RRF, καθώς και της μείωσης του μη επαναλαμβανόμενου κόστους.

Θετική εικόνα από Morgan Stanley και Wood & Co

Παράλληλα, και οι υπόλοιποι οίκοι στις σημερινές εκθέσεις τους υπερθεματίζουν τα αποτελέσματα με τίτλους, όπως ενδεικτικά η Wood & Co που αναφέρει ότι «Θετική είναι η εικόνα της Alpha Bank σε όλο το φάσμα της δραστηριότητάς της», ενώ η Μorgan Stanley σημειώνει «Πάνω από τις εκτιμήσεις της αγορά τα Αποτελέσματα της Alpha Bank με αναβάθμιση στόχων για το 2022».

Τέλος, η έκθεση της Pantelakis Securities έχει τίτλο «Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το β’ τρίμηνο της Αlpha Bank, μεγάλη πιθανότητα υπέρβασης του στόχου RoTE 6% για το 2022».ΣΧΟΛΙΑ