Τράπεζες

Alpha Bank: Η Alpha Group Jersey αποπληρώνει το υπόλοιπο των 600 εκατ. ευρώ των υβριδικών τίτλων

  • NewsRoom
Alpha Bank

Βασίλης Ψάλτης, CEO ALPHA BANK


Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., ανακοινώνει ότι η θυγατρική της Alpha Group Jersey αποφάσισε την αποπληρωμή του υπολειπόμενου ποσού της Σειράς Β των Προνομιούχων Κινητών Αξιών.

Ειδικότερα, η Alpha Group Jersey αποφάσισε σήμερα την αποπληρωμή εις ολόκληρο του υπολειπόμενου ονομαστικού ποσού των 600 εκατ. ευρώ Series B CMS-Linked Άνευ Σωρευτικού Μερίσματος Άνευ Ψήφου Προνομιούχων Κινητών Αξιών της (Noncumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities) (ISIN: DE000A0DX3M2) (οι “Υβριδικοί Τίτλοι”) οι οποίες τελούν υπό την εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, κατά την Ημερομηνία Καταβολής του Προνομιούχου Μερίσματος την 18η Φεβρουαρίου, 2022 (σύμφωνα με τους όρους των Υβριδικών Τίτλων οι οποίοι διατυπώνονται στο καταστατικό της Alpha Group Jersey και το Νόμο) στην Τιμή Αποπληρωμής.

Δυνάμει της αποπληρωμής, όπως απαιτείται από το καταστατικό της, η Alpha Group Jersey έχει ζητήσει και λάβει, την πρότερη σύμφωνη γνώμη της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ, του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και, στο βαθμό που απαιτείται, της Τράπεζας της Ελλάδος.ΣΧΟΛΙΑ