Τράπεζες

Αλλαγή σελίδας για την Alpha Bank: Εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. ο εταιρικός μετασχηματισμός

  • NewsRoom
Alpha Bank

Βασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank


Τον εταιρικό μετασχηματισμό (hive dοwn) ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank όπως ανακοίνωσε η τράπεζα. Η νέα εταιρεία υπηρεσιών και συμμετοχών (Holding Company) ξεκινά εντός του Απριλίου.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Alpha Bank επιταχύνει τις διαδικασίες Εταιρικού της Μετασχηματισμού (hive down), παραμένοντας προσηλωμένη στην υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου, αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελεί η απόφαση Διάσπασης της Τράπεζας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας ενέκρινε σήμερα το σχέδιο εταιρικού μετασχηματισμού, με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και μεταβίβασή του σε νέα 100% θυγατρική της εταιρεία («Νέα Alpha Bank»). Ο εταιρικός μετασχηματισμός αποτελεί την αφετηρία για την παροχή καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους Πελάτες μας, την ακόμη πιο ενεργή στήριξη των Επιχειρήσεων και της ελληνικής Οικονομίας και τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους.

Με την ολοκλήρωση της Απόσχισης, η Νέα Alpha Bank θα κατέχει τραπεζική άδεια και θα είναι 100% θυγατρική της Alpha Bank Συμμετοχών. Η Νέα Alpha Bank θα διατηρήσει την επωνυμία «Άλφα Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «Alpha Bank», συνεχίζοντας τη δραστηριότητά της στο Δίκτυο Καταστημάτων και στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου λειτουργεί σήμερα η Alpha Bank. Η τραπεζική σχέση των Πελατών, με τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτή, θα μεταβιβαστεί αυτομάτως εκ του νόμου στη Νέα Alpha Bank και η εξυπηρέτησή τους θα συνεχιστεί κανονικά από το Δίκτυο Καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα καθώς και από τα ψηφιακά Δίκτυα (myAlpha Web, myAlpha Mobile), χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από μέρους τους.

Όσον αφορά στη Διασπώμενη, αυτή θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών, ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατηρώντας δραστηριότητες και στοιχεία περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) που δεν αφορούν τον κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας.

Μετασχηματισμός σε χρόνους ρεκόρ

Σε λιγότερο από ένα έτος, από τη στιγμή που εκκίνησε η διαδικασία, το καλοκαίρι του 2020, η Αlpha Bank προχώρησε με αποφασιστικά βήματα, παρά τη δυσμενή συγκυρία. Συγκεκριμένα:

– Ολοκλήρωσε τη διαγωνιστική διαδικασία για το Galaxy και την πώληση του 80% της Cepal εν μέσω πρωτοφανούς αβεβαιότητας και χωρίς καν τη δυνατότητα δια ζώσης συναντήσεων με τους επενδυτές

– Κατέληξε στην επιλογή της Davidson Kempner ως προτιμητέου επενδυτή, με όρους άμεσα ανταγωνιστικούς αν όχι καλύτερους έναντι συναλλαγών που προηγήθηκαν της πανδημίας, και, ταυτόχρονα, κατέστησε την Cepal στρατηγικό σύμμαχο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ακόμη ταχύτερη υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης των καθυστερούμενων οφειλών. Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης της Cepal στην Davidson Kempner αναμένεται μέσα στο προσεχές δίμηνο.

– Ολοκληρώνει τον εταιρικό της μετασχηματισμό, με την εκκίνηση της Alpha Services and Holding S.A. και τη δημιουργία της Νέας Alpha Bank.

Αποφασιστικά βήματα για την αντιμετώπιση των «κόκκινων δανείων»…

Συνεχίζοντας με αμείωτο ρυθμό, η Διοίκηση της Τράπεζας ανακοίνωσε προ ολίγων ημερών ότι δρομολογούνται τρεις επιπλέον συναλλαγές εντός του 2021 συνολικού ύψους Ευρώ 3,3 δισ., η πλειοψηφία των οποίων στην Ελλάδα, με στόχο τον περιορισμό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό και των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά 30% περίπου. Παράλληλα, παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της για περαιτέρω περιορισμό των ΜΕΑ σε ποσοστό κάτω από 10%, μέχρι το τέλος του 2022.

 Ειδικότερα, η Alpha Bank προγραμματίζει την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ύψος Ευρώ 2 δισ. (Project Cosmos) μέσω του προγράμματος Ηρακλής ΙI, καθώς επίσης και την πώληση δύο χαρτοφυλακίων ύψους Ευρώ 0,9 δισ. στην Ελλάδα (Project Orbit) και Ευρώ 0,4 δισ. στην Κύπρο (Project Sky).

Ήδη το ενδιαφέρον υποψήφιων επενδυτών είναι υψηλό, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, ενώ οι σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες έχουν ήδη ξεκινήσει με στόχο το κλείσιμο των συναλλαγών, μέρους του κόστους των οποίων έχει ήδη εγγραφεί στα αποτελέσματα του 2020, εντός του έτους.

 Οι νέες συναλλαγές έρχονται να προστεθούν σε μία μακρά σειρά επιτυχημένων συναλλαγών που δρομολογήθηκαν ήδη από το 2017 και κορυφώθηκαν με τη δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση στην Ευρώπη, το Project Galaxy, ύψους Eυρώ 10,8 δισ. Μία πορεία που επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της Alpha Bank μεταξύ των ελληνικών τραπεζών στο θέμα της αντιμετώπισης των συσσωρευμένων ΜΕΑ. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα, τα τελευταία τρία χρόνια, έχει μειώσει τα ΜΕΑ κατά 65% έναντι αντίστοιχης μείωσης 45% κατά μέσο όρο από τις υπόλοιπες τράπεζες και ταυτόχρονα έχει μειώσει δραστικά τα καταγγελθέντα ΜΕΑ σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, κατά 71% έναντι 42% των ανταγωνιστών της.

… Με θεμέλιο τα υψηλά κεφάλαια

Η διαδικασία αντιμετώπισης της κληρονομιάς των κόκκινων δανείων βασίζεται στα υψηλά κεφάλαια της

Alpha Bank, χωρίς να απαιτηθεί οποιασδήποτε μορφής κεφαλαιακή ενίσχυση, είτε έμμεση, είτε άμεση. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας διατηρείται με άνεση πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις, με αποτέλεσμα η Alpha Bank να μπορεί να επιτύχει την αυτοδύναμη αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων συναλλαγών και την προστασία των μετόχων της, θεμελιώνοντας παράλληλα ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας.ΣΧΟΛΙΑ