Τράπεζες

Alpha Bank: Ποια είναι η «dream team» του Βασίλη Ψάλτη για το άλμα στο μέλλον

Βασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank


Τον οδικό χάρτη, που θα οδηγήσει την Alpha Bank στο μέλλον ανακοίνωσε χθες ο CEO  της κ. Βασίλης Ψάλτης. Μαζί του άξια στελέχη, που προέρχονται από την τράπεζα. Στόχος τους είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Alpha.

Ο κ. Ψάλτης προχώρησε σε  σημαντικές αλλαγές στην οργανωτική δομή της τράπεζας, καθώς καταργούνται οι θέσεις των αναπληρωτών CEO. Ταυτόχρονα  αναβαθμίζονται οι τομείς Εταιρικής Διακυβέρνησης, των Νομικών Υπηρεσιών και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ενώ διαχωρίζεται ο  τομέας της Λιανικής από τον τομέα της Επιχειρηματικής τραπεζικής.

Για να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση του μετασχηματισμού της Alpha Bank, δημιουργείται θέση Γενικού Διευθυντή – Chief Transformation Officer («CTO»), μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής. Το όνομα του επικεφαλής CTO, θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και θα  υποστηρίζεται από ένα υψηλού επιπέδου, ευέλικτο Γραφείο Μετασχηματισμού.

Επίσης δημιουργείται μία νέα Ανώτερη Διεύθυνση Marketing and Communications, με αντικείμενο την εταιρική επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και το marketing.

Στόχος των αλλαγών είναι η τράπεζα να προχωρήσει αποτελεσματικά –όπως ανακοίνωσε- το στρατηγικό πλάνο για τη μείωση των NPEs, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εξυγίανσης  του ισολογισμού της και επιστροφής σε μακροχρόνια κερδοφορία, και φυσικά να εστιάσει στην χρηματοδότηση της πελατείας της, προσφέροντας τους υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες μέσω μιας αποδοτικότερης πλατφόρμας λειτουργίας.

Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή της τράπεζας απαρτίζεται από τους κ.κ.:

Βασίλειο Ε. Ψάλτη.

Από τον Ιανουάριο φέτος είναι ο CEO της ιστορικής τράπεζας και ο αρχιτέκτονας του στρατηγικού σχεδίου που θα την απαλλάξει από τα καθυστερούμενα δάνεια και θα την φέρει στη νέα εποχή.

Ο κ. Ψάλτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου St. Gallen στην Ελβετία με ειδίκευση στην Τραπεζική.  Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2007. Το 2010 ανέλαβε Chief Financial Officer (CFO) του Ομίλου και το 2012 Γενικός Διευθυντής, θέσεις από τις οποίες συνέβαλε σημαντικά στην άντληση κεφαλαίων και στη διεύρυνση της μετοχικής βάσεως της Alpha Bank με τη συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών, καθώς και στην υλοποίηση σημαντικών εξαγορών και συγχωνεύσεων, στο πλαίσιο της αναδιαρθρώσεως του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενισχύοντας τη θέση της Τραπέζης.

Ψηφίσθηκε από θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές ως έβδομος καλύτερος CFO πανευρωπαϊκά (το 2014 και το 2018) στις διεθνείς δημοσκοπήσεις της εταιρίας Extel. Από τον Νοέμβριο του 2018 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της τραπέζης. Προηγουμένως είχε διατελέσει Αναπληρωτής (εκτελών χρέη) CFO στην Εμπορική Τράπεζα και στη μονάδα επενδυτικής τραπεζικής της ABN AMRO στο Λονδίνο.

Ιωάννης Μ. Εμίρης

Είναι ο νέος Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Τραπεζικής (Wholesale Banking) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, επικεφαλής της στρατηγικής της Τράπεζας στους τομείς της δραστηριότητας επιχειρηματικής τραπεζικής.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Σπούδασε Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και είναι κάτοχος ΜΒΑ του Columbia Business School, καθώς και τίτλου CPA (Certified Public Accountant) από τις Η.Π.Α. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην PricewaterhouseCoopers στη Νέα Υόρκη ως ορκωτός λογιστής. Από το 1991 έως το 2012 εργάσθηκε στον Όμιλο Alpha Bank, αρχικά στην Alpha Finance, στον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής, και από το 2004 στην Τράπεζα ως επικεφαλής της Διευθύνσεως Επενδυτικής Τραπεζικής και Χρηματοδοτήσεων Project Finance. Κατά το διάστημα 2012 έως 2014 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.). Την 5.11.2014 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή της Τράπεζας.

Ισίδωρος Σ. Πάσσας

Ο κ.  Πάσσας είναι ο νέος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Θα είναι υπεύθυνος για τη νέα  πελατοκεντρική προσέγγιση της Alpha Bank στο πεδίο της λιανικής τραπεζικής.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967. Σπούδασε Μηχανολόγος (MSc) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο City University Business School  και Προηγμένη Διοίκηση (AMP) στο INSEAD.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Procter & Gamble και εργάσθηκε σε διευθυντικές θέσεις Marketing και Πωλήσεων σε πολυεθνικές εταιρίες καταναλωτικών αγαθών. Το 2000, ξεκίνησε την τραπεζική του σταδιοδρομία στην Eurobank. Διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Δικτύου Λιανικής Τραπεζικής. Το 2013, εργάσθηκε ως Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Λιανικής και Δικτύων Διανομής στα Ελληνικά Πετρέλαια.

Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2014. Διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Καταθετικών και Επενδυτικών Προϊόντων και της Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδας. Είναι Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της AlphaLife A.E.E.Z. και έχει θέση Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Finance. Την 1.4.2016, ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή της Τράπεζας.

Σπύρος Ν. Φιλάρετος

Ο κ.  Φιλάρετος, επικεφαλής των εσωτερικών λειτουργιών της Τράπεζας (Chief Operating Officer – COO) και από το 2017 αρωγός των πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού, ορίζεται επικεφαλής της νέας μονάδας Ανάπτυξης & Καινοτομίας, που θα αναφέρεται απευθείας στον CEO.

Αντικείμενο της μονάδας αυτής, που θα ιδρυθεί έως το τέλος του έτους, θα είναι ο σχεδιασμός και η οικοδόμηση του μέλλοντος της τράπεζας, μέσα από την αναβάθμιση της σημασίας και των στόχων του προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού, καθώς και η χάραξη του οδικού χάρτη για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, προηγμένων συστημάτων αναλύσεως δεδομένων (advanced data analytics) και καινοτόμων μέσων εργασίας.

 Ο Σπύρος Φιλάρετος παραμένει Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας και, μέχρι το διορισμό νέου COO εντός των επομένων μηνών, θα διατηρήσει τη θέση του Chief Operating Officer. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Manchester και του Sussex. Εργάζεται στην Τράπεζα από το 1985.

Το 1997 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και το 2005 Γενικός Διευθυντής. Τον Οκτώβριο του 2009 ανέλαβε καθήκοντα Chief Operating Officer (COO) και τον Μάρτιο του 2017 τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – Chief Operating Officer. Από το 2005 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης

Ο κ. Θεοδωρίδης θα ηγηθεί της διαδικασίας μεταβίβασης της δραστηριότητας διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της Τράπεζας στη Cepal Hellas και εν συνεχεία της πώλησης της ενοποιημένης δραστηριότητας διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων («Νέα Cepal») στους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στο Project Galaxy, την συναλλαγή τιτλοποίησης ύψους 12 δισ. Ευρώ.

Κατά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, θα ορισθεί ως Εκτελεστικός Πρόεδρος της Νέας Cepal, ενώ μέχρι τότε, θα παραμείνει επικεφαλής της διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της Τράπεζας ως Γενικός Διευθυντής.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και είναι κάτοχος ΜΒΑ του University of Chicago. Το 2002 εντάχθηκε στο δυναμικό της Τραπέζης ως Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και το 2005 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής. Τον Μάρτιο του 2017 τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Καθυστερήσεων και Διαχειρίσεως Διαθεσίμων. Από το 2005 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Σπυρίδων Α. Ανδρονικάκης

Ο Σπύρος Ανδρονικάκης, Γενικός Διευθυντής και Chief Risk and Credit Officer, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, παραμένει επικεφαλής των τομέων ευθύνης του, δηλαδή του πιστωτικού κινδύνου και της διαχείρισης κινδύνων.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Σπούδασε Οικονομικά και Στατιστική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και είναι κάτοχος ΜΒΑ, στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Τραπεζική, του University of Minnesota (ΗΠΑ). Εργάσθηκε από το 1985 στον τομέα Corporate Banking πολυεθνικών και ελληνικών τραπεζών. Στην Alpha Bank εργάζεται από το 1998. Διετέλεσε Διευθυντής Corporate Banking από το 2004 έως το 2007. To 2007 ανέλαβε Chief Credit Officer και το 2012 Γενικός Διευθυντής και Chief Risk Officer.

Λάζαρος Α. Παπαγαρυφάλλου

Ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου ορίστηκε Γενικός Διευθυντής και Chief Financial Officer, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, αναλαμβάνοντας την ευθύνη επίτευξης των στόχων της τράπεζας στους τομείς της αποδοτικότητας, των εποπτικών κεφαλαίων και του ελέγχου του κόστους. Με την εκτενή του εμπειρία σε συναλλαγές στρατηγικής σημασίας, θα αναλάβει την υλοποίηση της συναλλαγής τιτλοποίησης Galaxy.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος Μ.Β.Α. στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση του University of Wales, Cardiff Business School. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στις τράπεζες Citibank και ABN AMRO και από το 1998 εργάζεται στην Alpha Bank, έχοντας διατελέσει Διευθυντής των Διευθύνσεων Εταιρικής Ανάπτυξης, Διεθνούς Δικτύου και Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Τον Ιούλιο 2013 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της τράπεζας συμβάλλοντας στην υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ομίλου, στην ενίσχυση των κεφαλαίων της τράπεζας, στην υλοποίηση εξαγορών, συγχωνεύσεων αλλά και συναλλαγών χαρτοφυλακίων. Από τον Ιανουάριο φέτος έχει αναλάβει  Γενικός Διευθυντής και CFO του Ομίλου της Alpha Bank. Kατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει διατελέσει Πρόεδρος και μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στον τραπεζικό, στον ασφαλιστικό, στο χρηματοοικονομικό, στο βιομηχανικό και στον κλάδο των ακινήτων.


Sergiu – Bogdan A. Oprescu

Ο Sergiu Oprescu ορίστηκε Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Δικτύου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, επιβλέποντας τις θυγατρικές της τράπεζας σε τέσσερις χώρες με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων και την ευθυγράμμισή τους με τους βασικούς στόχους του Ομίλου.

Γεννήθηκε το 1963. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ειδίκευση στην Αεροηλεκτρονική (MEng in Avionics) από τη Σχολή Αεροναυπηγών του Πολυτεχνείου του Βουκουρεστίου, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Τραπεζική από το Πανεπιστήμιο του Colorado. Παρακολούθησε πλήθος προγραμμάτων σπουδών για Στελέχη στο Harvard Business School, στο Stanford και στο London Business School.

Εργάζεται στην Alpha Bank Romania από το 1994 και κατείχε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις έως το 2007, οπότε και τοποθετήθηκε Εκτελεστικός Πρόεδρος. Διετέλεσε Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου του Βουκουρεστίου από το 2000 έως το 2006 και είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρουμανικής Ένωσης Τραπεζών. Την 11.2.2019 ανέλαβε και Γενικός Διευθυντής International Network της Τράπεζας.

Νικόλαος Β. Σαλακάς

Ο κ. Νίκος Σαλακάς ορίστηκε Γενικός Διευθυντής – Chief Legal and Governance Officer, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, αναβαθμίζοντας το ρόλο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, των Νομικών Υπηρεσιών και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Τράπεζα. Με τη βαθιά νομική εξειδίκευσή του θα συμβάλλει στην υλοποίηση των συναλλαγών (transaction execution) που περιλαμβάνονται στο τριετές πλάνο της Τράπεζας.

Γεννήθηκε το 1972. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Διεθνές Δίκαιο Επιχειρήσεων από το University College London. Αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στην τράπεζα κατόπιν της συνεργασίας του με τη “Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη”, στην οποία από το 2010 ηγείτο του Τμήματος Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων.

Διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στους τομείς της Ελληνικής και Διεθνούς Τραπεζικής, των Χρηματοδοτήσεων, των Αναδιαρθρώσεων και των Συναλλαγών Χρεογράφων και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων Ελλήνων δικηγόρων από το International Financial Law Review (IFLR), από τον οδηγό Legal 500 και από την εταιρία Chambers and Partners. Από το 1999 έχει υποστηρίξει την Alpha Bank σε εποπτικά θέματα, σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και χρηματοοικονομικές συναλλαγές στρατηγικού ενδιαφέροντος. Την 1.3.2019 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής – Chief Legal and Governance Officer της Τράπεζας.

Γιώργος Τερζής

Ο έμπειρος δημοσιογράφος με μακρά θητεία στο χώρο του Τύπου, καθώς  υπήρξε επί σειρά ετών δημοσιογράφος στην εφημερίδα  Καθημερινή και στη συνέχεια στέλεχος σε  ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης,  ο Γιώργος Τερζής, αναλαμβάνει πλέον ένα νευραλγικό ρόλο στον τομέα της επικοινωνίας της  Alpha Bank.

Στην τράπεζα δημιουργείται μία νέα Ανώτερη Διεύθυνση Marketing and Communications, με αντικείμενο την εταιρική επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και το marketing. Ο Γιώργος Τερζής θα ορισθεί επικεφαλής της μονάδας, αναφερόμενος απ’ ευθείας στον CEO.

Αυτό και μόνο δείχνει  τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στην επόμενη μέρα της Alpha Bank που γυρίζει σελίδα, ενισχύοντας συνάμα και την εξωστρέφεια της.

Τέλος η Διοικητική Ομάδα ενισχύεται και στον τομέα HR.  Η Φραγκίσκη Μελίσσα θα ορισθεί Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια – Chief Human Resources Officer, αναφερόμενη απ’ ευθείας στον CEO.

Η Φραγκίσκη Μελίσσα, με μακρά εμπειρία σε μονάδες Ανθρωπίνου Δυναμικού πολυεθνικών εταιρειών, επιστρέφει στην Ελλάδα για να αναλάβει το νέο της ρόλο στις αρχές 2020. Μέχρι τότε η Πηνελόπη Κονιδάρη θα παραμείνει στην υφιστάμενη θέση της στην Τράπεζα ως Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Εν συνεχεία θα ορισθεί Ειδικός Σύμβουλος στον CEO, εστιάζοντας σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και παρέχοντας, με την πολύτιμη εμπειρία της, υποστήριξη κατά την μεταβατική περίοδο


ΣΧΟΛΙΑ